Artikeldatabank

Zoekresultaat: 8 artikel(s) gevonden in het thema: Verzekeringen - trefwoord: Gewaarborgd inkomen

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

VERZEKERINGEN - GEWAARBORGD INKOMEN

Wie betaalt de premie gewaarborgd inkomen het best?

Onlangs gaf de minister zijn visie omtrent de fiscale aftrekbaarheid van de verzekeringspremie gewaarborgd inkomen en de belastbaarheid van een uitkering ervan. Wordt de premie dan het best door u privé of door uw vennootschap betaald? Meer...

GEWAARBORGD INKOMEN

Eindvervaldag van polis GI naar 65/67 jaar?

De eindvervaldag van een polis gewaarborgd inkomen (GI) ligt vaak lager dan de wettelijke pensioenleeftijd, bv. al op 60 jaar en soms nog lager. Moet u dat aanpassen, nu men verwacht dat u langer werkt en later op pensioen gaat? Meer...

BEROEPSKOSTEN

Polis GI: aftrekbaar voor bvba?

Betaalt uw bvba de premie van uw polis gewaarborgd inkomen (GI)? Denk er dan aan dat een recente circulaire de aftrekbaarheidsvoorwaarden verduidelijkt... Meer...

VERZEKERINGEN - GEWAARBORGD INKOMEN

Gewaarborgd inkomen beter koppelen aan iets?

Sluit uw vennootschap een verzekering gewaarborgd inkomen af met u privé als begunstigde, dan is dat fiscaal gezien zeer nadelig voor u. Sluit u de verzekering dan beter gewoon privé af of bestaan er andere oplossingen? Meer...

VERZEKERINGEN - GEWAARBORGD INKOMEN

Besparen op verzekering gewaarborgd inkomen?

Wanneer u als zelfstandige ziek wordt of een ongeval krijgt, valt u tijdelijk terug op een uitkering van uw mutualiteit. Kunt u die uitkering uitbreiden door een verzekering gewaarborgd inkomen af te sluiten of is dat niet te betalen? Meer...

VERZEKERINGEN - GEWAARBORGD INKOMEN

Premie polis gewaarborgd inkomen: altijd aftrekbaar?

Een recente circulaire licht toe hoe het zit met de aftrekbaarheid van de premies wanneer uw vennootschap de premie van uw polis gewaarborgd inkomen betaalt. Hoe zit dat indien u niet in vennootschap zit? Wijzigt er dan iets? Meer...

VERZEKERINGEN

Hoe gewaarborgd is uw inkomen?

Een goede polis gewaarborgd inkomen kan zeer nuttig zijn om de magere wettelijke uitkeringen in geval van arbeidsongeschiktheid aan te vullen. Waarop moet u letten bij het sluiten van zo’n polis? Meer...

ADVIESHOEK

Wordt een uitkering gewaarborgd inkomen belast?

Als u een uitkering krijgt op basis van uw polis ‘gewaarborgd inkomen’, dan is er veel discussie en onduidelijkheid of u op die uitkering al dan niet belast wordt. Een recent arrest schept enige duidelijkheid. Hoe zit het precies? Meer...
Geactualiseerd op: 17.02.2020

Meer van Indicator