Artikeldatabank

Zoekresultaat: 19 artikel(s) gevonden in het thema: Successierechten - trefwoord: Onroerend goed

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

SUCcESSIERECHTEN - ONROEREND GOED

Gezinswoning ‘inclusief inboedel’?

SUCCESSIERECHTEN - ONROEREND GOED

Uw vastgoed vooraf laten schatten?

SUCCESSIERECHTEN - ONROEREND GOED

Gezinswoning altijd zonder erfbelasting?

Sinds begin dit jaar betaalt de langstlevende partner in geen enkel gewest nog erfbelasting op de gezinswoning. Hoe optimaliseert u dat fiscaal en wanneer is er sprake van een ‘gezinswoning’? Meer...

SUCCESSIERECHTEN - ONROEREND GOED

Goed nieuws voor gesplitste aankopen ‘op plan’!

De gesplitste aankoop van een appartement ‘op plan’ tussen ouders en kinderen is een populaire techniek inzake successieplanning. Vlabel liet recent weten hoe u dat het best aanpakt... En is dat ook zo in Brussel of Wallonië? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Het zgn. beding van aanwas toch maar schrappen?

Heeft u als samenwonenden samen een woning gekocht, dan is de kans reëel dat er een zgn. beding van aanwas in uw aankoopakte opgenomen werd. Wat is dat eigenlijk en wat als u daarna beslist om in het huwelijksbootje te stappen? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Onroerend goed schenken tegen slechts 3%?

Onroerend goed ‘in schijfjes’ schenken is nu nog interessanter geworden omdat de schenkingsrechten in de drie gewesten verlaagd zijn. Hoe gaat u het best te werk? Wat als u onroerende goederen heeft in meer dan één gewest? Meer...

SUCCESSIERECHTEN - AANGIFTE

Nu langer opletten met een doorverkoop?

SUCCESSIEPLANNING

Maak een keuzelegaat (1%-100%) voor de gezinswoning!

Vermits de gezinswoning vrijgesteld is van successierechten, is het interessant om ervoor te zorgen dat soms 100%, soms 99% naar de langstlevende partner gaat. Hoe pakt u dat het best aan om problemen met de fiscus te vermijden? Meer...

SCHENKING

Onroerend goed in Nederland schenken?

ONROEREND GOED

Opletten als u een geërfd pand wilt verkopen?

U bent van plan om het huis dat u recentelijk geërfd heeft van uw vader, te verkopen. Pas daar maar mee op, zeggen sommigen, of u betaalt er twee keer belastingen op. Wat bedoelt men precies en klopt het eigenlijk wel? Meer...
Geactualiseerd op: 16.08.2019

Meer van Indicator