Artikeldatabank

Zoekresultaat: 34 artikel(s) gevonden in het thema: Belastingen - trefwoord: Woningfiscaliteit

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BELASTINGEN - WONINGFISCALITEIT

Uw goeie oude woonbonus kwijt ingevolge verhuis?

Een abonnee legde ons een interessante vraag voor omtrent de gevolgen van een verhuis op de oude woonbonus eerste generatie. Laat ons eens kijken wat een verhuis kan teweegbrengen. Meer...

BELASTINGEN - WONINGFISCALITEIT

Belast worden op uw werkelijk ontvangen huur?

Verhuurt u een onroerend goed voor privédoeleinden, dan wordt u daar minder zwaar op belast dan dat bij een beroepsmatige verhuur het geval is. Wanneer is daar eigenlijk sprake van en hoe gaat u daar dan in de praktijk het best mee om? Meer...

BELASTINGVERMINDERING

Uw dak isoleren nog altijd fiscaal voordelig?

Sinds de laatste hervorming zijn de gewesten bevoegd voor de belastingvermindering van dakisolatie van uw privéwoning. Hoe zit dat nu weer precies en geldt dit ook voor het isolerend glas op uw veranda? Meer...

GESPLITSTE AANKOOP

Kinderen slachtoffer van uw successieplanning?

U koopt een (tweede) woning en op aanraden van de bank doet u dat voor de successierechten zgn. gesplitst. U koopt nl. het vruchtgebruik en uw kinderen de blote eigendom. Is dat nadelig voor het fiscaal voordeel van hun woninglening? Meer...

WOONBONUS

Verlies geen stuk van de woonbonus!

U heeft een woninglening van vóór 2014 waarvoor u de woonbonus geniet. Nu wilt u verhuizen naar de woning van uw nieuwe vriend(in). De juiste datum van uw verhuis is dan van belang voor uw fiscaal voordeel. Hoe zit dat precies? Meer...

WONINGFISCALITEIT

Uw ‘eigen’ woning belastingvrij verhuren?

Heeft u een woning die u niet zelf bewoont, maar verhuurt, dan wordt u daar in principe op belast. Dankzij de nieuwe woningfiscaliteit kunnen heel wat mensen echter aan die belasting ontsnappen. Wie is er bij de gelukkigen? Meer...

WONINGFISCALITEIT

Ook voor ‘wederbeleggingsvergoeding’ fiscaal voordeel!

U werkt in een eenmanszaak en herfinanciert, gezien de lage rentevoeten, uw lening voor uw gemengd gebruikt pand en betaalt een ‘wederbeleggingsvergoeding’. Kan die vergoeding ook fiscale voordelen opleveren? Een vonnis verduidelijkt... Meer...

WOONBONUS

‘Oude’ woonbonus kwijt... of toch niet?

Om nog recht te hebben op de ‘oude’ woonbonus moest u op 31.12.2014 in uw nieuwe woning wonen. Hoe bewijst u dat u ‘op tijd’ was en wat als uw verbouwingswerken niet klaar waren om tijdig te verhuizen? Meer...

WOONBONUS

Woonbonus door te herfinancieren?

WONINGFISCALITEIT

Niet alleen voor de woonbonus moet u snel zijn...

U gaat een lening aan om uw privéwoning te verbouwen. Vermits u nog een tweede verblijf heeft, heeft u toch geen recht op de zgn. woonbonus en dus hoeft u zich niet echt te haasten, dacht u. Niets is echter minder waar! Hoezo? Meer...
Geactualiseerd op: 21.08.2019

Meer van Indicator