Artikeldatabank

Zoekresultaat: 39 artikel(s) gevonden in het thema: Belastingen - trefwoord: Procedure

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BELASTINGEN - PROCEDURE

Waarvoor en hoe stapt u naar de bemiddelingsdienst?

Sinds 2010 is de zgn. fiscale bemiddelingsdienst actief. Een wet van 29.03.2018 heeft de bevoegdheden van deze dienst uitgebreid. Waarvoor kunt u er nu eigenlijk allemaal bij terecht en hoe gaat u daarbij te werk? Meer...

BELASTINGEN - PROCEDURE

Wanneer staat de teller weer op nul?

Bij niet-aangifte, onvolledige of onjuiste aangifte kan de fiscus een belastingverhoging opleggen die stijgt in geval van herhaling. Hoe stopt u de teller? Meer...

BELASTINGEN - PROCEDURE

Nu nog een vraag om inlichtingen in de bus?

Uw eenmanszaak heeft van de fiscus een zgn. vraag om inlichtingen ontvangen over uw inkomsten van 2013. Kan dat eigenlijk nog wel en is het dan van belang om daar snel op te antwoorden of net niet? Wat is er ter zake van belang? Meer...

BELASTINGEN - PROCEDURE

Kan de fiscus aan uw gegevens ‘in de cloud’?

Uw controleur vraagt om hem uw boekhouding voor te leggen, maar u bewaart deze digitaal ‘in de cloud’, op een server vaak ergens in het buitenland. Moet u hem daarin dan toch inzage geven? Een recente wetswijziging verduidelijkt… Meer...

PROCEDURE

Niet of ‘onnozel’ antwoorden op vraag om inlichtingen?

U krijgt van de fiscus een zgn. vraag om inlichtingen in de bus. Moet u daar eigenlijk wel op antwoorden en zo ja, wanneer? Kunt u niet gauw zelf iets antwoorden of laat u dat toch maar beter door uw boekhouder doen? Meer...

PROCEDURE

Volmacht door u beiden getekend?

BELASTINGAANSLAG

Uw aanslag ‘bijna’ juist: akkoord?

U heeft onlangs uw aanslagbiljet ontvangen en dit wijkt slechts enkele euro’s af van wat uw boekhouder berekend heeft. Niet de moeite dus om te reageren? Meer...

BOEKHOUDING

Vakantie, tijd voor de ‘grote kuis’?

De vakantie nadert en dat is hét moment om ‘grote kuis’ te houden in uw papieren. U moet voor de fiscus uw ‘boekhoudkundige stukken’ zeven jaar bijhouden. Dus kunt u alles van vóór 2008 weggooien? Of let u daar toch beter mee op? Meer...

PROCEDURE

Opgelet met de datum van uw volmacht!

PROCEDURE

Méér kans om te ‘reclameren’!

Ontdekt u een fout in uw belastingaanslag, dan moet u tijdig reageren of u bent te laat. Dat laatste is sinds begin dit jaar mogelijk iets minder erg. Hoezo? Meer...
Geactualiseerd op: 21.08.2019

Meer van Indicator