Artikeldatabank

Zoekresultaat: 21 artikel(s) gevonden in het thema: Belastingen - trefwoord: Dividend

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BELASTINGEN - DIVIDEND

Denk nu aan uw belastingvrij dividend!

Om het slapend geld op spaardeposito’s actief te laten investeren in bedrijven, voorziet de Programmawet van 25.12.2017 in een vrijstelling van belasting op € 800 (inkomstenjaar 2019) aan dividenden. Hoe zit dat juist? Meer...

BELASTINGEN - ROERENDE VOORHEFFING

VVPR-bis kwijt na inbreng aandelen in een maatschap?

U wilt de aandelen van uw vennootschap nu al (gedeeltelijk) aan uw kinderen overdragen, maar via een burgerlijke maatschap de controle behouden. Heeft dat gevolgen voor de verlaagde rv (VVPR-bis)? Een recente ruling verduidelijkt. Meer...

VENNOOTSCHAP - KAPITAAL

Kapitaal volstorten of een lening toestaan?

Enkel het minimumkapitaal van uw vennootschap is zgn. volgestort. Nu heeft ze extra geld nodig. Hoe pakt u dat fiscaal gezien het best aan, door het kapitaal te volstorten of door haar het geld te lenen? Even kijken… Meer...

ROERENDE VOORHEFFING

Hoeveel rv betaalt u nu op uw dividenden en interesten?

Sinds 01.01.2016 is het algemeen tarief van de roerende voorheffing (rv) gestegen van 25% naar 27%. Gelukkig blijft u echter voor sommige dividenden en interesten uit uw eigen vennootschap toch minder betalen. Voor welke? Meer...

LIQUIDATIERESERVE

Van wie zijn de ‘opgepotte winsten’?

Uw vennootschap kan voortaan elk jaar beslissen om haar boekhoudkundige winst om te zetten in een zgn. liquidatiereserve en daarop een belasting van 10% te betalen. Van welke echtgenoot is dit ‘opgepot’ geld dan echter? Meer...

REKENING-COURANT

Hoeveel interest op rekening-courant?

Hoeveel interest u kunt vragen op uw rekening-couranttegoed, is vaak een punt van discussie. Wat zei een rechter daarover op 17.03.2014? Even kijken… Meer...

MEERWAARDE

Welke meerwaarde op fondsen wordt belast?

LIQUIDATIEBONUS

‘Vastklikregeling’ voor reserves verlengd?

Tot eind 2013 kon u de reserves in uw vennootschap ‘vastklikken’ om te ontsnappen aan de verhoging van de rv op liquidatieboni van 10% naar 25%. Die regeling zou nu ‘permanent’ verlengd worden. Hoe zit dat precies? Meer...

REKENING-COURANT

Kan de fiscus de interesten herkwalificeren of niet?

De fiscus herkwalificeert gretig interesten in fiscaal duurdere dividenden omdat hij uw rekening-couranttegoed als een ‘geldlening’ beschouwt of omdat hij de rente te hoog vindt. Hoe kunt u daarop volgens recente rechtspraak anticiperen? Meer...

ROERENDE VOORHEFFING

Moet u dividend uitkeren als u wilt ‘cashen’ tegen 10%?

Wilt u uw winsten uit het verleden uit uw vennootschap kunnen halen tegen 10%, dan moet u niet alleen snel zijn, maar blijkbaar ook in bepaalde gevallen een dividend opnemen tegen 25%. Is dat zo en is dat een bezwaar? Meer...
Geactualiseerd op: 16.08.2019

Meer van Indicator