Artikeldatabank

Zoekresultaat: 35 artikel(s) gevonden in het thema: Belastingen - trefwoord: Afschrijvingen

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

ZOMERAKKOORD - INVESTERINGEN

Investeringen van uw vennootschap in de koelkast zetten?

Het tarief van de gewone eenmalige investeringsaftrek (IA) stijgt de twee volgende jaren tijdelijk van 8% naar 20%. Tegelijk daalt het tarief vennootschapsbelasting. Moet u dan investeren in 2017 of 2018? Meer...

BELASTINGEN - EENMANSZAKEN

Investeren in uw eenmanszaak: nog in 2017 of later?

Stelt u uw investeringsplannen het best uit om de 20% investeringsaftrek (IA) te genieten? Of investeert u nog in 2017 om langer de degressieve afschrijving te kunnen genieten en een jaartje meer te ontsnappen aan de ‘pro rata’? Meer...

BELASTINGEN - EENMANSZAKEN

Investeren in uw eenmanszaak: vóór of na zomerakkoord?

Door het zomerakkoord zal de gewone eenmalige investeringsaftrek tijdelijk verhogen naar 20% en zal de CO2 -uitstoot van uw wagen de aftrek van uw autokosten bepalen. Afschrijvingsregels veranderen. Wat moet u weten? Meer...

BELASTINGEN - AFSCHRIJVINGEN

Afschrijving vergeten: nog recht te zetten?

Stel, u heeft een praktijkgebouw aangekocht en de boekhouder is de afschrijving ervan vergeten op te nemen in uw aangifte. Kan dit achteraf nog rechtgezet worden? Een recent arrest licht toe... Meer...

BELASTINGEN - AFSCHRIJVINGEN

Nog snel investeren om extra kosten te maken?

Door dit jaar nog extra investeringen te doen, kunt u uw belastbare winst over 2016 nog wat drukken. Moet die investering dan dit jaar ook nog effectief geleverd zijn of is een offerte waarop u een voorschot betaalt ook goed? Meer...

BELASTINGEN - AFSCHRIJVINGEN

Kunt u afschrijven op de eigendom van uw partner?

Gebruikt u uw eigen woning voor uw praktijk, dan kunt u daarop afschrijven. Kunt u dan ook afschrijven op het eigendomsaandeel van uw partner en zit daar een verschil op indien u gehuwd of samenwonend bent? Hoe pakt u dat best aan? Meer...

AFSCHRIJVINGEN

Uw woning deels wel of niet mee afschrijven?

Gebruikt u uw woning deels beroepsmatig, dan kunt u die ook deels afschrijven. Bij een latere verkoop van uw woning zal de winst dan echter ook deels belastbaar zijn. Is dat dan een reden om niet af te schrijven, of toch niet? Meer...

AFSCHRIJVINGEN

Samen een pand gekocht, hoeveel kunt u afschrijven?

U bent getrouwd of woont samen en u koopt samen met uw partner een pand dat u voor 40% ook voor uw praktijk zal gebruiken. Kunt u dat pand dan ook zonder meer voor 40% afschrijven? Of moet u daar toch wat mee opletten? Meer...

GESPREIDE TAXATIE

Gespreide taxatie: wanneer interessant en haalbaar?

Als u een investering (bv. een auto) die meer dan vijf jaar oud is, verkoopt, kunt u de zgn. meerwaarde ook gespreid laten belasten. Wanneer is het interessant om daarvoor te kiezen en waarop moet u dan letten? Een recent arrest licht toe... Meer...

AUTOKOSTEN

Niet elke auto wordt een oldtimer!

De afschrijvingstermijn van een auto blijft in de praktijk nog steeds voor discussie zorgen. Moet u een occasieauto echt opnieuw afschrijven over vier of vijf jaar? Meer...
Geactualiseerd op: 19.07.2019

Meer van Indicator