Artikeldatabank

Zoekresultaat: 28 artikel(s) gevonden in het thema: Belastingen - trefwoord: Aanslag

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BELASTINGEN - AANSLAG

Activeer nu uw e-Box!

BELASTINGEN - AANSLAG

Hoeveel gemeentebelasting moet u betalen?

U heeft misschien uw aanslagbiljet in de personenbelasting reeds ontvangen. Wellicht moet u zoals elk jaar weer gemeentebelasting betalen. Hoe wordt die belasting berekend? Hoe zit dat als u in de loop van het inkomstenjaar verhuist? Meer...

BELASTINGEN - AANSLAG

Oei, u heeft uw sociale bijdragen vergeten af te trekken!

Stel, u vergeet de aftrek van de sociale bijdragen en/of het VAPZ te vermelden in uw aangifte. U wilt dat natuurlijk laten corrigeren. Hoe pakt u dat aan? En wat indien u uw aanslagbiljet reeds gekregen heeft? Meer...

BELASTINGEN - AANSLAG

Kies de juiste afsluitdatum voor uw nieuwe vennootschap!

U wilt een nieuwe vennootschap oprichten. Uw boekhouder stelt dat, ten gevolge van de belastinghervorming, u door de juiste afsluitdatum te kiezen heel wat vennootschapsbelasting kunt uitsparen. Hoe zit dat precies? Meer...

BELASTINGEN - AANSLAG

Laattijdige aangifte: kan de fiscus u forfaitair belasten?

Indien u geen of een laattijdige aangifte indient, kunt u belast worden op een ‘forfaitaire minimumwinst’. Hoeveel bedraagt die sanctie? Kan de fiscus dat zomaar toepassen? Kunt u de minimumwinst betwisten? Meer...

BELASTINGEN - AANSLAG

Aanslag later betalen: wat kost dat?

Als u uw belastingaanslag ontvangt, staat daar een datum op tegen wanneer u die aanslag moet betalen. Wat riskeert u als u die datum zou overschrijden? Meer...

BELASTINGEN - AANSLAG

Beleggen bij de fiscus!?

U tekent bezwaar aan tegen uw recent ontvangen aanslag. Moet u die aanslag dan volledig betalen of mag dat ook minder zijn? Wat doet u het best? Meer...

AANSLAG GEHEIME COMMISSIELONEN

Boete van 309% zogoed als begraven?

In tegenstelling tot vroeger is het nu eerder stil rond die zgn. monsterboete ingeval uw vennootschap u een privévoordeel verschaft dat niet of niet correct vermeld wordt op uw fiche. Wordt die boete nu in de praktijk dan nog toegepast? Meer...

BELASTINGAANSLAG

Uw aanslag ‘bijna’ juist: akkoord?

U heeft onlangs uw aanslagbiljet ontvangen en dit wijkt slechts enkele euro’s af van wat uw boekhouder berekend heeft. Niet de moeite dus om te reageren? Meer...

GESPREIDE TAXATIE

Gespreide taxatie: wanneer interessant en haalbaar?

Als u een investering (bv. een auto) die meer dan vijf jaar oud is, verkoopt, kunt u de zgn. meerwaarde ook gespreid laten belasten. Wanneer is het interessant om daarvoor te kiezen en waarop moet u dan letten? Een recent arrest licht toe... Meer...
Geactualiseerd op: 16.08.2019

Meer van Indicator