Artikeldatabank

Zoekresultaat: 34 artikel(s) gevonden in het thema: Belastingen - trefwoord: Aanslag

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BELASTINGEN - AANGIFTE

Geen boekhoudkundige winst en toch belastingen betalen?

Bij de afsluiting van het boekjaar blijkt uw vennootschap vorig jaar nauwelijks of zelfs geen winst gemaakt te hebben. Toch zal ze volgens uw boekhouder belastingen moeten betalen. Is dat mogelijk en zo ja, hoe komt dat dan? Meer...

BELASTINGEN - AANGIFTE

Wanneer staat de teller weer op nul?

Bij niet-aangifte, onvolledige of onjuiste aangifte kan de fiscus een belastingverhoging opleggen die stijgt in geval van herhaling. Hoe stopt u de teller? Meer...

BELASTINGEN - AANGIFTE

Werkelijk of fictief feitelijk gescheiden?

Een echtpaar heeft samen een zaak in Lierde. Op een dag verplaatst de man zijn domicilie naar Koksijde. Volgens de fiscus gaat het om een fictieve feitelijke scheiding. Wat vond de rechter daarvan en wat moet u daarvan onthouden? Meer...

BELASTINGEN - AANSLAG

Privé naar een ander gewest verhuizen: fiscale gevolgen?

U bent van plan om binnenkort naar een ander gewest te verhuizen. Hoe zit het dan eigenlijk met de gewestelijke fiscale voordelen van de woonbonus of wooncheque, de belastingvermindering voor dienstencheques en het belastingkrediet voor een win-winlening of een ‘prêt coup de pouce’? Meer...

BELASTINGEN - LOON

Hoe uw fiscaal optimaal loon voor 2019 bepalen?

Volgens uw collega neemt u het best zo weinig mogelijk loon op uit uw vennootschap indien u privé voldoende middelen heeft. Uw vennootschap moet nl. minder belastingen betalen dan u privé. Is dat wel helemaal juist? Meer...

ACTUALITEIT - BELASTINGEN

Nieuwe definitie ‘referentiejaar’, ook voor u van belang

Sommige inkomsten in de personenbelasting zijn afzonderlijk belastbaar tegen de gemiddelde aanslagvoet van een eerder jaar, het zgn. referentiejaar. Een recente wet heeft de betekenis van ‘referentiejaar’ gewijzigd. Is die wijziging ook voor u van belang en zo ja, is ze in uw voordeel? Meer...

BELASTINGEN - AANSLAG

Activeer nu uw e-Box!

BELASTINGEN - AANSLAG

Hoeveel gemeentebelasting moet u betalen?

U heeft misschien uw aanslagbiljet in de personenbelasting reeds ontvangen. Wellicht moet u zoals elk jaar weer gemeentebelasting betalen. Hoe wordt die belasting berekend? Hoe zit dat als u in de loop van het inkomstenjaar verhuist? Meer...

BELASTINGEN - AANSLAG

Oei, u heeft uw sociale bijdragen vergeten af te trekken!

Stel, u vergeet de aftrek van de sociale bijdragen en/of het VAPZ te vermelden in uw aangifte. U wilt dat natuurlijk laten corrigeren. Hoe pakt u dat aan? En wat indien u uw aanslagbiljet reeds gekregen heeft? Meer...

BELASTINGEN - AANSLAG

Kies de juiste afsluitdatum voor uw nieuwe vennootschap!

U wilt een nieuwe vennootschap oprichten. Uw boekhouder stelt dat, ten gevolge van de belastinghervorming, u door de juiste afsluitdatum te kiezen heel wat vennootschapsbelasting kunt uitsparen. Hoe zit dat precies? Meer...
Geactualiseerd op: 19.10.2020

Meer van Indicator