Artikeldatabank

Zoekresultaat: 30 artikel(s) gevonden in het thema: Belastingen - trefwoord: Aanslag

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BELASTINGEN - LOON

Hoe uw fiscaal optimaal loon voor 2019 bepalen?

Volgens uw collega neemt u het best zo weinig mogelijk loon op uit uw vennootschap indien u privé voldoende middelen heeft. Uw vennootschap moet nl. minder belastingen betalen dan u privé. Is dat wel helemaal juist? Meer...

ACTUALITEIT - BELASTINGEN

Nieuwe definitie ‘referentiejaar’, ook voor u van belang

Sommige inkomsten in de personenbelasting zijn afzonderlijk belastbaar tegen de gemiddelde aanslagvoet van een eerder jaar, het zgn. referentiejaar. Een recente wet heeft de betekenis van ‘referentiejaar’ gewijzigd. Is die wijziging ook voor u van belang en zo ja, is ze in uw voordeel? Meer...

BELASTINGEN - AANSLAG

Activeer nu uw e-Box!

BELASTINGEN - AANSLAG

Hoeveel gemeentebelasting moet u betalen?

U heeft misschien uw aanslagbiljet in de personenbelasting reeds ontvangen. Wellicht moet u zoals elk jaar weer gemeentebelasting betalen. Hoe wordt die belasting berekend? Hoe zit dat als u in de loop van het inkomstenjaar verhuist? Meer...

BELASTINGEN - AANSLAG

Oei, u heeft uw sociale bijdragen vergeten af te trekken!

Stel, u vergeet de aftrek van de sociale bijdragen en/of het VAPZ te vermelden in uw aangifte. U wilt dat natuurlijk laten corrigeren. Hoe pakt u dat aan? En wat indien u uw aanslagbiljet reeds gekregen heeft? Meer...

BELASTINGEN - AANSLAG

Kies de juiste afsluitdatum voor uw nieuwe vennootschap!

U wilt een nieuwe vennootschap oprichten. Uw boekhouder stelt dat, ten gevolge van de belastinghervorming, u door de juiste afsluitdatum te kiezen heel wat vennootschapsbelasting kunt uitsparen. Hoe zit dat precies? Meer...

BELASTINGEN - AANSLAG

Laattijdige aangifte: kan de fiscus u forfaitair belasten?

Indien u geen of een laattijdige aangifte indient, kunt u belast worden op een ‘forfaitaire minimumwinst’. Hoeveel bedraagt die sanctie? Kan de fiscus dat zomaar toepassen? Kunt u de minimumwinst betwisten? Meer...

BELASTINGEN - AANSLAG

Aanslag later betalen: wat kost dat?

Als u uw belastingaanslag ontvangt, staat daar een datum op tegen wanneer u die aanslag moet betalen. Wat riskeert u als u die datum zou overschrijden? Meer...

BELASTINGEN - AANSLAG

Beleggen bij de fiscus!?

U tekent bezwaar aan tegen uw recent ontvangen aanslag. Moet u die aanslag dan volledig betalen of mag dat ook minder zijn? Wat doet u het best? Meer...

AANSLAG GEHEIME COMMISSIELONEN

Boete van 309% zogoed als begraven?

In tegenstelling tot vroeger is het nu eerder stil rond die zgn. monsterboete ingeval uw vennootschap u een privévoordeel verschaft dat niet of niet correct vermeld wordt op uw fiche. Wordt die boete nu in de praktijk dan nog toegepast? Meer...
Geactualiseerd op: 04.12.2019

Meer van Indicator