Artikeldatabank

Zoekresultaat: 23 artikel(s) gevonden in het thema: - trefwoord: Aanslag

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BELASTINGEN - AANSLAG

Aanslag later betalen: wat kost dat?

Als u uw belastingaanslag ontvangt, staat daar een datum op tegen wanneer u die aanslag moet betalen. Wat riskeert u als u die datum zou overschrijden? Meer...

BELASTINGEN - AANSLAG

Beleggen bij de fiscus!?

U tekent bezwaar aan tegen uw recent ontvangen aanslag. Moet u die aanslag dan volledig betalen of mag dat ook minder zijn? Wat doet u het best? Meer...

AANSLAG GEHEIME COMMISSIELONEN

Boete van 309% zogoed als begraven?

In tegenstelling tot vroeger is het nu eerder stil rond die zgn. monsterboete ingeval uw vennootschap u een privévoordeel verschaft dat niet of niet correct vermeld wordt op uw fiche. Wordt die boete nu in de praktijk dan nog toegepast? Meer...

BELASTINGAANSLAG

Uw aanslag ‘bijna’ juist: akkoord?

U heeft onlangs uw aanslagbiljet ontvangen en dit wijkt slechts enkele euro’s af van wat uw boekhouder berekend heeft. Niet de moeite dus om te reageren? Meer...

GESPREIDE TAXATIE

Gespreide taxatie: wanneer interessant en haalbaar?

Als u een investering (bv. een auto) die meer dan vijf jaar oud is, verkoopt, kunt u de zgn. meerwaarde ook gespreid laten belasten. Wanneer is het interessant om daarvoor te kiezen en waarop moet u dan letten? Een recent arrest licht toe... Meer...

MONSTERBOETE

Toelichting bij de ‘monsterboete’

De fiscus heeft op 11.06.2015 een circulaire uitgebracht met commentaar op de wijzigingen aan de ‘monsterboete’. Wat moet u daarvan onthouden? Meer...

MONSTERBOETE

‘Monsterboete’ nog voor het verleden?

Onlangs zijn de regels voor de ‘monsterboete’ drastisch versoepeld. Geldt die versoepeling ook bij een controle over de voorbije jaren? De minister verduidelijkt… Meer...

BELASTINGAANSLAG

Achterstand fiscus, slecht nieuws?

In vergelijking met vorig jaar heeft de fiscus nog maar zeer weinig afrekeningen verstuurd. Volgens de media is dat slecht nieuws. Is dat zo? Meer...

MONSTERBOETE

De aanslag geheime commissielonen, aldus Michel I

Een opvallend punt uit de regeringsverklaring van Michel I is dat de regering van plan is om de gevreesde aanslag geheime commissielonen van 309% drastisch te hervormen. Wat staat er dan precies te veranderen? Meer...

PROCEDURE

Méér kans om te ‘reclameren’!

Ontdekt u een fout in uw belastingaanslag, dan moet u tijdig reageren of u bent te laat. Dat laatste is sinds begin dit jaar mogelijk iets minder erg. Hoezo? Meer...
Geactualiseerd op: 15.12.2017

Meer van Indicator