Artikeldatabank

Zoekresultaat: 27 artikel(s) gevonden in het thema: Belastingen - trefwoord: Aanslag

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BELASTINGEN - AANSLAG

Hoeveel gemeentebelasting moet u betalen?

U heeft misschien uw aanslagbiljet in de personenbelasting reeds ontvangen. Wellicht moet u zoals elk jaar weer gemeentebelasting betalen. Hoe wordt die belasting berekend? Hoe zit dat als u in de loop van het inkomstenjaar verhuist? Meer...

BELASTINGEN - AANSLAG

Oei, u heeft uw sociale bijdragen vergeten af te trekken!

Stel, u vergeet de aftrek van de sociale bijdragen en/of het VAPZ te vermelden in uw aangifte. U wilt dat natuurlijk laten corrigeren. Hoe pakt u dat aan? En wat indien u uw aanslagbiljet reeds gekregen heeft? Meer...

BELASTINGEN - AANSLAG

Kies de juiste afsluitdatum voor uw nieuwe vennootschap!

U wilt een nieuwe vennootschap oprichten. Uw boekhouder stelt dat, ten gevolge van de belastinghervorming, u door de juiste afsluitdatum te kiezen heel wat vennootschapsbelasting kunt uitsparen. Hoe zit dat precies? Meer...

BELASTINGEN - AANSLAG

Laattijdige aangifte: kan de fiscus u forfaitair belasten?

Indien u geen of een laattijdige aangifte indient, kunt u belast worden op een ‘forfaitaire minimumwinst’. Hoeveel bedraagt die sanctie? Kan de fiscus dat zomaar toepassen? Kunt u de minimumwinst betwisten? Meer...

BELASTINGEN - AANSLAG

Aanslag later betalen: wat kost dat?

Als u uw belastingaanslag ontvangt, staat daar een datum op tegen wanneer u die aanslag moet betalen. Wat riskeert u als u die datum zou overschrijden? Meer...

BELASTINGEN - AANSLAG

Beleggen bij de fiscus!?

U tekent bezwaar aan tegen uw recent ontvangen aanslag. Moet u die aanslag dan volledig betalen of mag dat ook minder zijn? Wat doet u het best? Meer...

AANSLAG GEHEIME COMMISSIELONEN

Boete van 309% zogoed als begraven?

In tegenstelling tot vroeger is het nu eerder stil rond die zgn. monsterboete ingeval uw vennootschap u een privévoordeel verschaft dat niet of niet correct vermeld wordt op uw fiche. Wordt die boete nu in de praktijk dan nog toegepast? Meer...

BELASTINGAANSLAG

Uw aanslag ‘bijna’ juist: akkoord?

U heeft onlangs uw aanslagbiljet ontvangen en dit wijkt slechts enkele euro’s af van wat uw boekhouder berekend heeft. Niet de moeite dus om te reageren? Meer...

GESPREIDE TAXATIE

Gespreide taxatie: wanneer interessant en haalbaar?

Als u een investering (bv. een auto) die meer dan vijf jaar oud is, verkoopt, kunt u de zgn. meerwaarde ook gespreid laten belasten. Wanneer is het interessant om daarvoor te kiezen en waarop moet u dan letten? Een recent arrest licht toe... Meer...

MONSTERBOETE

Toelichting bij de ‘monsterboete’

De fiscus heeft op 11.06.2015 een circulaire uitgebracht met commentaar op de wijzigingen aan de ‘monsterboete’. Wat moet u daarvan onthouden? Meer...
Geactualiseerd op: 15.02.2019

Meer van Indicator