Artikeldatabank

Zoekresultaat: 43 artikel(s) gevonden in het thema: Belastingen - trefwoord: Aangifte

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BELASTINGEN - AANGIFTE

Voor boekjaar 2017 kiezen voor gespreide taxatie

Heeft uw bvba in 2017 een investering verkocht met winst die ze gespreid kan laten belasten, dan doet ze daar door de hervorming van de vennootschapsbelasting extra voordeel mee! Hoezo, en is er ook een addertje onder het gras? Meer...

PERSONENBELASTING - AANGIFTE

Heeft uw boekhouder al uw stukken?

Een zelfstandige die zijn beroepskosten bewijst, had niet alles doorgegeven aan zijn boekhouder en dacht dat nadien via bezwaar recht te zetten. Kan dat wel? Meer...

BELASTINGEN - AANGIFTE

Oei, aangifte personenbelasting vergeten!

BELASTINGEN - AANGIFTE

Geef uw buitenlandse rekeningen tijdig aan!

BELASTINGEN - AANGIFTE

Vrijstelling die de fiscus niet automatisch invult!

BELASTINGEN - AANGIFTE

Tax-on-Web 2017 weer wat gebruiksvriendelijker!

BELASTINGEN - AANGIFTE

Welke fiscale gevolgen heeft een feitelijke scheiding?

U en uw vrouw zijn in 2016 uit elkaar gegaan. Hoe zit dat dan als u binnenkort weer uw privéaangifte moet indienen? Moet u dan elk apart een aangifte indienen en wordt u ook al apart belast? Wat dan als u bezwaar wilt indienen? Meer...

BELASTINGEN - WONINGFISCALITEIT

Belast worden op uw werkelijk ontvangen huur?

Verhuurt u een onroerend goed voor privédoeleinden, dan wordt u daar minder zwaar op belast dan dat bij een beroepsmatige verhuur het geval is. Wanneer is daar eigenlijk sprake van en hoe gaat u daar dan in de praktijk het best mee om? Meer...

LAATTIJDIGE AANGIFTE

Belastingverhoging bij laattijdige aangifte

BELASTINGEN - AANGIFTE

Is uw afgestudeerd kind nog ten laste voor 2016?

Uw afgestudeerde zoon is aan het solliciteren en heeft dus momenteel nog geen inkomen. Is hij dan nog ten laste voor 2016, ook als hij op zijn kot of studio blijft wonen? Wat zijn de gevolgen als hij bv. in november begint te werken? Meer...
Geactualiseerd op: 23.02.2018

Meer van Indicator