Recentste nummer

PENSIOEN - VAPZ

Haast en spoed is soms wel goed?

Door de historisch lage rente is de beste optie volgens uw verzekeraar of sociale kas om asap uw ‘volledige’ VAPZ-premie te storten. Is dat wel zo?
Meer...

VENNOOTSCHAP - AUTO VIA VENNOOTSCHAP

Geen twee auto’s meer in uw vennootschap?

Naar aanleiding van het autosalon overweegt u om een tweede wagen via uw vennootschap aan te kopen. Kan dat echter zomaar? Hoe gaat de fiscus daar tegenwoordig mee om? Een recent arrest verduidelijkt.
Meer...

VENNOOTSCHAP - AANDELEN

Een onverwachte nieuwe aandeelhouder?

U heeft destijds de reserves van uw vennootschap ‘vastgeklikt’ en nu heeft u deze belastingvrij uitgekeerd of bent u van plan om dat te doen. Hoe vermijdt u dat dit onverwachte gevolgen voor uw vennootschap kan hebben?
Meer...

VENNOOTSCHAP - CONFLICTSITUATIES

Hoeveel aan uw ex betalen voor uw eigen vennootschap?

U bent gehuwd onder bv. het wettelijk stelsel, maar uw vennootschap behoort tot uw eigen vermogen. Toch riskeert u bij echtscheiding een vergoeding aan uw ex-partner te moeten betalen voor uw vennootschap. Wanneer is dat het geval?
Meer...

SCHENKING - MODALITEITEN

Gedane schenkingen fiscaal selectief ‘afkopen’?

Erfovereenkomsten zijn sinds kort mogelijk. Maar vaak wordt daarin verwezen naar vroegere gedane schenkingen die u dan al dan niet fiscaal kunt ‘afkopen’. Hoe kunt u het best concreet te werk gaan en zo fiscaal optimaliseren?
Meer...

VENNOOTSCHAP - KAPITAAL

Kapitaalvermindering op rekening-courant: probleem?

U wilt het kapitaal van uw vennootschap verminderen en u wilt dat bedrag niet cash opnemen, maar als een tegoed op uw rekening-courant boeken. U heeft echter gehoord dat de fiscus dat als ‘fiscaal misbruik’ zal beschouwen. Is dat zo?
Meer...

BELEGGEN - OBLIGATIES

Obligaties: enkel nog rendabel zonder kosten?

Momenteel ligt de kost van een obligatiefonds hoger dan het rendement. Is het niet beter om te beleggen in individuele obligaties en een zogenaamde buy en hold-strategie aan te houden? Hoe werkt dat precies?
Meer...

ACTUALITEIT - VENNOOTSCHAP

Valse e-mails ‘FOD Financiën’ in omloop!

VENNOOTSCHAP - BESTUUR

Een ‘elektronisch’ mandaat voor UBO?

Geactualiseerd op: 15.02.2019

Meer van Indicator