Recentste nummer

ACTUALITEIT - BELASTINGEN

Corona: uitstel van betaling en aangifte

Naar aanleiding van de coronacrisis heeft de FOD Financiën op 18.03.2020 een bericht verzonden i.v.m. bijkomende steunmaatregelen. Hoe zit dat precies?
Meer...

BELASTINGEN - HUUR

Hoeveel huur vraagt u in 2020 het best aan uw BV(BA)?

De revalorisatiecoëfficiënt voor 2020 werd bekendgemaakt en bedraagt 4,60 (KB van 15.03.2020, BS van 23.03.2020). Hoeveel huur mag u zich dan toekennen zonder risico op herkwalificatie in loon? Wat indien u meer vraagt?
Meer...

ACTUALITEIT - ZELFSTANDIGEN

Uitstel, vermindering of vrijstelling van sociale bijdragen

Zelfstandigen die getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus, kunnen een vermindering, vrijstelling of uitstel van betaling vragen van hun sociale bijdragen. Komt u daarvoor in aanmerking? Wat moet u dan precies doen?
Meer...

PENSIOEN - WETTELIJK PENSIOEN

Als zelfstandige uw studiejaren fiscaal voordelig afkopen!

Om later een hoger pensioen te krijgen, kunt u (bepaalde) studiejaren tot 30 november 2020 afkopen tegen een gunsttarief. Daarna zal de afkoop van die jaren in principe meer kosten. Is deze afkoopmogelijkheid voor u ook interessant?
Meer...

SCHENKING - AANDELEN

Liquidatiereserve: aan wie komt dit toe?

Het aanleggen van een liquidatiereserve is om fiscale redenen heel populair. Aan wie komen deze opgepotte reserves echter toe als de ouders ondertussen de blote eigendom van de aandelen aan de kinderen geschonken hebben?
Meer...

BTW - AUTOKOSTEN

Hoe zit dat met de btw als u uw auto verkoopt?

Naar aanleiding van het autosalon heeft u een nieuwe auto gekocht en zet u uw huidige te koop voor € 10.000. Hoe factureert u deze verkoop correct? Hoeveel btw moet u aanrekenen? Kunt u de historische btw in uw voordeel herzien?
Meer...

BELEGGEN - INTERESTEN

Welke opties heeft u als u wilt sparen en niet beleggen?

Door de coronacrisis wilt u een deel van uw vermogen risicoloos aan de kant zetten. Wat zijn dan de mogelijkheden en wat brengt het op (spaarrekening, termijnrekening, spaarverzekering, cashfonds)? Hoe zit dat fiscaal?
Meer...

SCHENKING - NEDERLANDSE NOTARIS

Belgische of Nederlandse STAK?

ACTUALITEIT - PERSONEEL

Corona: belastingvrije thuiswerkvergoeding!

Geactualiseerd op: 03.04.2020

Meer van Indicator