Recentste nummer

BELASTINGEN - DAGVERGOEDINGEN

Een belastingvrije dagvergoeding?

U heeft van een collega gehoord dat hij uit zijn vennootschap een belastingvrije dagvergoeding opneemt. Komt u daarvoor ook in aanmerking? Kunt u zich dat nog retroactief toekennen?
Meer...

BELASTINGEN - INVESTERINGSAFTREK

Nog snel 20% IA op investeringen voor uw praktijkruimte!

Tot 31.12.2019 bedraagt de gewone investeringsaftrek (IA) nog 20%, vanaf 2020 zakt die terug naar ‘slechts’ 8%. Komen investeringen voor uw praktijkruimte die deel uitmaakt van uw privéwoning, ook in aanmerking voor de IA?
Meer...

BELASTINGEN - LOON

Hoe uw fiscaal optimaal loon voor 2019 bepalen?

Volgens uw collega neemt u het best zo weinig mogelijk loon op uit uw vennootschap indien u privé voldoende middelen heeft. Uw vennootschap moet nl. minder belastingen betalen dan u privé. Is dat wel helemaal juist?
Meer...

BELASTINGEN - WONINGFISCALITEIT

Wat met uw Vlaamse woonbonus bij een pandwissel na 2019?

Dat de Vlaamse woonbonus vanaf 01.01.2020 uitdooft, dat weet u al. Maar hoe zit dat dan indien u uw huidige gezinswoning, waarvoor u nu een Vlaamse woonbonus geniet, wilt verkopen en een nieuwe gezinswoning aanschaft?
Meer...

SCHENKING - ECHTGENOTEN

Schenken met een elastiek aan uw echtgenoot?

Schenkingen tussen echtgenoten zijn ‘herroepbaar’, waardoor ze interessant zijn voor een successieplanning. Maar hoe werkt deze techniek precies? Wat moet u precies doen als u bv. afstevent op een echtscheiding?
Meer...

ACTUALITEIT - BELASTINGEN

Wanneer heeft u recht op interesten van de fiscus?

Wanneer u belastingen betaald heeft die achteraf niet verschuldigd blijken te zijn, heeft u normaal gezien recht op zgn. moratoriuminteresten. De regels voor deze interesten werden de afgelopen jaren gewijzigd. De fiscus heeft over deze wijzigingen onlangs een circulaire uitgebracht. Wat moet u daarover weten?
Meer...

BELEGGEN - OBLIGATIES

Hoe een internationale obligatieportefeuille uitbouwen?

De rente op euro-obligaties staat heel laag. Door te opteren voor een internationale obligatieportefeuille kunt u uw rendement opkrikken. Wat is momenteel aan te raden en wat moet u het best vermijden?
Meer...

SCHENKING - HANDGIFT & BANKGIFT

Bankgift 100% of 50% belast?

Geactualiseerd op: 22.11.2019

Meer van Indicator