Recentste nummer

BELASTINGEN - AANGIFTE

Opletten indien fiscus u een VVA stuurt!

Indien uw fiscale situatie ‘zeer stabiel’ is, stelt de fiscus een voorstel van vereenvoudige aangifte (VVA) op. Wat is dat precies en wat moet u doen als u een VVA kreeg?
Meer...

BELASTINGEN - AANGIFTE

Geen boekhoudkundige winst en toch belastingen betalen?

Bij de afsluiting van het boekjaar blijkt uw vennootschap vorig jaar nauwelijks of zelfs geen winst gemaakt te hebben. Toch zal ze volgens uw boekhouder belastingen moeten betalen. Is dat mogelijk en zo ja, hoe komt dat dan?
Meer...

VENNOOTSCHAP - ONROEREND GOED

Hoeveel is het aandeel van de grond waard?

Uw vennootschap heeft een pand gekocht. Hoe verdeelt u het best de aankoopprijs over het grondgedeelte en het gebouw? Het is nl. voordeliger om de waarde van de niet-afschrijfbare grond zo laag mogelijk te houden. Hoe pakt u dat aan?
Meer...

BELASTINGEN - AUTO VIA VENNOOTSCHAP

Uw vervuilende auto vervangen door een 100% aftrekbare?

Door de hervorming van de vennootschapsbelasting zal de fiscale aftrekbaarheid van uw auto vanaf 2020 drastisch dalen. Is uw auto aan vervanging toe, dan houdt u daar dus het best rekening mee. Sommige auto’s zijn zelfs na 2019 voor 100% fiscaal aftrekbaar. Hoe zit dat precies? Waar moet u op letten?
Meer...

SUCCESSIERECHTEN - SUCCESSIEPLANNING

Kan de fiscus ingrijpen bij verwerpen van nalatenschap?

Bij het overlijden van uw vader heeft uw broer veel (fiscale) schulden. Is het dan wel verstandig om zelf de nalatenschap te aanvaarden? Is het eventueel een oplossing voor uw broer om gewoon de nalatenschap te weigeren?
Meer...

BELASTINGEN - GEZIN

Belastingvermindering voor adoptiekosten verduidelijkt

Vorig jaar werd een wet gestemd waardoor er sinds aanslagjaar 2019 een belastingvermindering genoten kan worden voor uitgaven in het kader van een adoptieprocedure. Recentelijk werd een Koninklijk Besluit uitgevaardigd waarin de toepassingsvoorwaarden vastgesteld worden.
Meer...

BELEGGEN - OBLIGATIES

Tijd om in flexibele obligatiefondsen te beleggen?

Nu de rentevoeten laag staan, is het volgens uw bankier het ideale moment om te beleggen in flexibele obligatiefondsen. Waarom is dat zo? Hoe werkt zo’n flexibel obligatiefonds? Hoe wordt het belast?
Meer...

BELEGGEN - OBLIGATIES

Amerikaanse obligaties dubbel belast?

Geactualiseerd op: 19.07.2019

Meer van Indicator