Alle artikels van de adviesbrief Tips & Advies Belastingtips voor vrije beroepen digitaal beschikbaar.

E-zines

Nieuwsflits [?]

Tips & Advies Belastingtips voor vrije beroepen by e-mail [?]

Top 5-artikels tipsenadvies-vrijeberoepen.be by e-mail [?]

Beheer e-zines

Aanbevolen artikel

SCHENKING - ONROEREND GOED

Aanwas vruchtgebruik belast bij overlijden?

Meest gelezen artikels

PENSIOEN - GROEPSVERZEKERING

Regering verscherpt 80%-grens aanvullend pensioen!

De regering-Michel verscherpt de 80%-regel waaraan uw groepsverzekering of zgn. IPT moet voldoen om uw premies aftrekbaar te maken. Ook de zgn. Wijninckx-taks zou verhoogd worden. Wat betekent dat voor u? Meer...

EENMANSZAKEN - AUTOKOSTEN NA HET ZOMERAKKOORD

Hoeveel autokosten kunt u nog inbrengen volgend jaar?

Vanaf volgend jaar zou de aftrek van autokosten voor eenmanszaken bepaald worden in functie van de CO2 -uitstoot, zoals dat nu reeds van toepassing is voor vennootschappen. Wat zijn de gevolgen en kunt u daar al op anticiperen? Meer...

PENSIOEN - PENSIOENOPBOUW

POZ voor eenmanszaken stap verder

De ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed zodat zelfstandigen zonder vennootschap een aanvullend pensioen kunnen opbouwen. Hoe zit dat? Meer...

BELEGGEN - VARIA

Heeft uw vennootschap al een ‘LEI-code’?

Belegt u de overtollige cash binnen uw vennootschap, dan heeft u daarvoor vanaf 01.01.2018 een speciaal identificatienummer nodig. Wat is dat precies, waarvoor heeft u dat exact nodig en hoe moet u dat aanvragen? Even kijken. Meer...

VERZEKERINGEN - AUTO

Ongeval met een niet-verzekerde tegenpartij: 2 x pech?

Per jaar tellen we zo’n 8.000 verkeersongevallen met een onverzekerde tegenpartij en daar komen nog 3.000 buitenlandse incidenten en 11.000 vluchtmisdrijven bij. Wie zal u vergoeden in dat geval? En wat moet u doen? Meer...
Geactualiseerd op: 17.11.2017

Meer van Indicator