Artikeldatabank

Zoekresultaat: 36 artikel(s) gevonden in het thema: Vennootschap - trefwoord: Aandelen

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

HUWELIJKSVERMOGEN

Echtscheiding: samen een bedrijf?

Een verstoorde relatie tussen echtgenoten-aandeelhouders kan de toekomst van een bedrijf hypothekeren, zeker als de echtscheidingsprocedure lang aansleept. Kan de vennootschapsrechtelijke geschillenprocedure dan soelaas bieden? Wat zijn de gevolgen van een uitsluiting of een uittreding, zowel voor het bestuur van de vennootschap als voor de vereffening-verdeling van de huwgemeenschap? Meer...

VENNOOTSCHAP

Aandelen ‘doorschuiven’ naar uw partner?

Hoe ‘verschuift’ u het best aandelen naar uw partner, in het kader van een successieplanning of om bepaalde situaties uit het verleden recht te zetten? Kunt u de aandelen schenken of verkopen? Is er daarbij een verschil tussen gehuwden en wettelijk samenwonenden? Waarom is het verschuiven van aandelen via een huwelijkscontract binnen het huwelijksvermogen vaak de beste oplossing? Meer...

BEDRIJFSOVERDRACHT

Verkoopprijs achteraf deels kwijtschelden?

U verkoopt uw bedrijf wellicht aan uw kind en wilt een lening of betalingsuitstel geven. Hoe pakt u dat het best aan? Kunt u die schuld zomaar kwijtschelden als u achteraf het geld niet nodig heeft? Waarom maakt u het best een schriftelijke overeenkomst op? Wat zijn de fiscale gevolgen van zo’n ‘onrechtstreekse schenking’? Hoe doet u dat in de praktijk en wanneer laat u de overeenkomst registreren? Meer...

AANDELEN - ECHTSCHEIDING

(V)echtscheiding: van wie zijn de aandelen?

Bedrijfsleiders denken vaak, soms ten onrechte, dat de aandelen die op hun naam staan ook hun eigendom zijn. Wanneer is dat zo en wanneer niet? Wat gebeurt er bij een echtscheiding als de aandelen gemeenschappelijk zijn? Hoe vermijdt u dan een jarenlange discussie? Kunt u vandaag, nu alles nog goed gaat, in het voordeel van beide partijen het best uw huwelijksstelsel wijzigen? Meer...

VENNOOTSCHAP - AANDELEN

Ontbindende voorwaarde bij overdracht?

Recentelijk sprak het Hof van Cassatie zich uit over de gevolgen van een ont­bindende voorwaarde in een overnamecontract. Wat zei Cassatie precies en wat zijn de gevolgen van deze uitspraak als u aandelen overdraagt of aankoopt? Is het nuttig om de overdracht van aandelen van uw vennootschap inderdaad te ­koppelen aan bepaalde voorwaarden zoals de betaling van de volledige overnameprijs? Meer...

OVERNAME

Hoe kapitaalkrachtig is de overnemer?

De voorwaarden die banken stellen om een overname van een bedrijf mee te financieren, zijn de laatste jaren stelselmatig verstrengd. Hoeveel geld moet een overnemer zelf achter de hand hebben vooraleer hij voor u een valabele kandidaat is? Waarmee moet u rekening houden als u op termijn uw vennootschap wilt overdragen? Meer...

REGISTRATIERECHTEN

Patrimoniumvennootschap verkopen?

Zitten uw gebouwen in een patrimoniumvennootschap, dan kan ofwel die vennoot­schap de gebouwen verkopen, ofwel kunt u de aandelen van de vennootschap verkopen. In het eerste geval zijn er hoge fiscale kosten, in het tweede geval niet. De vraag is dan of de fiscus de verkoop van de aandelen kan aanvechten met de nieuwe antimisbruikbepaling inzake de registratierechten... Meer...

HOLDING

Waarom en hoe een holding oprichten?

Als we de uitlatingen van een ‘fiscaal expert’ onlangs in de pers mogen geloven, dan ontsnapt een holding aan de toepassing van het gewone tarief van de vennootschapsbelasting. Klopt dat echter wel? In welke gevallen is de oprichting van zo’n holding effectief het overwegen waard, maar dan eerder om financiële redenen en hoe pakt u de oprichting ervan concreet aan? Meer...

OVERNAME VENNOOTSCHAP

Garandeer de overnemer niet te veel!

U wilt op termijn uw vennootschap overlaten. Doorgaans bevestigt de overlater in het overnamecontract dat de boekhouding in orde is en dat hij een financiële tegemoetkoming zal doen als er toch lijken uit de kast zouden vallen. Waarom zijn die garantieclausules tegenwoordig extra ‘gevaarlijk’? Wat kunt u in zo’n garantieclausule precies afspreken en wat zijn voor u als overlater de aandachtspunten? Meer...

OVERDRACHT VENNOOTSCHAP

Te koop: bedrijf met toekomstperspectieven

U wilt over enkele jaren uw bedrijf overlaten en u vraagt zich af hoe u uw bedrijf dan aan een kandidaat-overnemer kunt presenteren. Wat ‘moet’ u hem ver­tellen en hoe ‘correct’ moet alle informatie zijn die u met hem deelt? Een rechter had daar alvast een klare kijk op… Kunt u de waarde van uw vennootschap ook ­baseren op gunstige toekomstperspectieven i.p.v. op de meest recente cijfers? Meer...
Geactualiseerd op: 16.02.2018

Meer van Indicator