Artikeldatabank

Zoekresultaat: 37 artikel(s) gevonden in het thema: Vastgoed - trefwoord: Huur

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

ONROEREND GOED

Nieuwe regels opzeg huurcontracten?

Vanaf 1 september 2018 treedt in principe het nieuwe Vlaamse Huurdecreet in werking. De spelregels voor de opzeg van huurcontracten van korte duur en voor studentenkamers worden dan grondig aangepast. Wordt een contract van korte duur dan ook opzegbaar? Moet uw huurder u dan een schadevergoeding betalen? En wat zijn de nieuwe regels voor de verhuur van studentenkamers? Meer...

ONROEREND GOED

Dakisolatie: ook verplicht voor appartementen?

In 2020 moeten de daken van alle woningen, ook van appartementsgebouwen, in Vlaanderen voldoende geïsoleerd zijn. Wat zijn de sancties? Mag u dan uw gelijkvloers appartement wel nog verhuren of bewonen? Wie beslist over deze werken en wie betaalt de kosten? Wat kunt u ondernemen als een aantal mede-eigenaars dwarsliggen, bv. omdat zij hun pand toch niet verhuren, maar het zelf bewonen? Meer...

ONROEREND GOED

Een studentenkamer verhuren?

Studentenkamers worden steeds vaker aangeboden als investering. Met welke spelregels moet u rekening houden als u zo’n kamer verhuurt? Wie moet het contract tekenen? Mag uw student het contract beëindigen als hij zijn studies stopzet of zijn kamer onderverhuren als hij een paar maanden naar het buitenland gaat? Hoeveel waarborg mag u vragen? Moet u een plaatsbeschrijving opmaken? Meer...

ONROEREND GOED

Opslagruimte met kantoor: soms toch btw?

Als u vanuit uw management- of patrimoniumvennootschap onroerend goed verhuurt, moet u daarop meestal geen btw aanrekenen, waardoor u zelf de bij de aankoop of voor onderhoud en herstellingen betaalde btw niet kunt recupereren. Voor opslagruimtes is er een uitzondering. Welke interessante uitspraak deed de Rulingcommissie onlangs over de verhuur van een opslagruimte met kantoor? Meer...

VASTGOED

Zorg voor een goede plaatsbeschrijving!

Is het opmaken van een plaatsbeschrijving verplicht? Wat is de sanctie als u dat niet doet? Welke bewijsmiddelen kunt u dan toch nog aanvoeren om schade ten laste van uw huurder te leggen? Wanneer en hoe maakt u de plaatsbeschrijving het best op? Waarop moet u letten als u daarbij geen beroep doet op een expert? En wat doet u als de huurder bij het einde van de overeenkomst niet meewerkt? Meer...

ONROEREND GOED

Zorg ervoor dat uw huurder correct betaalt!

Het gebeurt steeds vaker dat een huurder zijn maandelijkse huur niet betaalt. Hoe kunt u zich bij het aangaan van de huurovereenkomst beter beveiligen tegen wanbetalingen? Welke contractuele bepalingen kunt u voorzien? Door wie laat u de huurovereenkomst ondertekenen? En wat doet u als u achteraf uiteindelijk toch niet correct betaald wordt? Meer...

ONROEREND GOED

Kijk de brandpolis van uw huurder na!

Wanneer is uw huurder aansprakelijk voor de schade aan uw pand en aan derden en wanneer niet? Kunt u eisen dat uw huurder zich verzekert? Waarom is het interessant om zelf een ‘afstand van verhaal’ op te nemen in uw brandpolis? Wat houdt zo’n clausule precies in? Kunt u de kosten daarvan doorrekenen? En wat gebeurt er met het huurcontract als het pand na een brand onbewoonbaar is? Meer...

ONROEREND GOED

Uw huurder verdwijnt met de noorderzon?

Wat doet u als uw huurder de sleutels in uw bus dropt en verdwijnt? Mag u dan zomaar aan iemand anders verder verhuren? Waarom bezoekt u het pand het best eerst met een deurwaarder en wat zet u daarna in uw aangetekende brief? Wanneer kunt u zich met een verzoekschrift tot de vrederechter wenden? Wat is daarvan het voordeel? Waarom voorziet u het best altijd een beding van woonstkeuze? Meer...

ONROEREND GOED

Wanneer mag u de huurprijs aanpassen?

Wordt een huurcontract altijd automatisch geïndexeerd, ook als de index straks misschien daalt? Tegen het einde van elke driejarige huurperiode kunt u daarnaast onder strikte voorwaarden een herziening van de huurprijs vragen. Wanneer kan dat? Wat zijn daarbij de spelregels? Kunt u vooraf ook al afspreken dat de huurprijs zal stijgen nadat u bepaalde werken uitgevoerd heeft? Meer...

VASTGOED

Huurders selecteren: hoever mag u gaan?

Het komt steeds vaker voor dat huurders hun huur niet willen of kunnen betalen of ernstige schade toebrengen aan uw eigendom. Hoever mag u bij de selectie van kandidaat-huurders gaan? Welke informatie mag u volgens de Privacycommissie zoal vragen en welke niet? Wanneer is er sprake van (verboden) discriminatie? Welke sancties riskeert u, als u de spelregels niet naleeft? Meer...
Geactualiseerd op: 16.02.2018

Meer van Indicator