Artikeldatabank

Zoekresultaat: 9 artikel(s) gevonden in het thema: Vastgoed - trefwoord: Handelshuur

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

ONROEREND GOED

Uw winkelpand verhuren als een pop-upstore?

In heel wat steden geraken winkels vandaag soms iets moeilijker verhuurd. U krijgt dan misschien ook een voorstel om uw pand tijdelijk te verhuren als een pop-upstore. In Vlaanderen bestaan er daarvoor nu specifieke wettelijke regels. Wat houden die regels concreet in? Gelden dezelfde regels ook als u in Brussel of Wallonië een pand verhuurt? Meer...

ONROEREND GOED

Uw handelshuurder gaat failliet...

De kleinhandel beleeft moeilijke tijden. Heel wat handelspanden staan leeg en een aantal kleinhandelaars zit in slechte papieren. Eindigt de huur automatisch als uw huurder failliet gaat? Hoe dient u dan een aangifte van schuldvordering in? Heeft u ook een voorrecht? Wat zijn uw rechten als de curator tijdelijk verder wil huren? Kunt u zich vooraf indekken door een hogere waarborg te vragen? Meer...

ONROEREND GOED

De huurprijs van uw handelspand verhogen?

Mag u de huur van een handelspand altijd indexeren? Wat kunt u nog doen als u de indexatie vergat te vragen? Kunt u daarnaast de huurprijs ook in onderling akkoord aanpassen? Mag u dat ook eenzijdig doen, bv. omdat de buurt opgewaardeerd is? Geldt dat ook omgekeerd? Kan uw huurder bv. een lagere huurprijs afdwingen omdat er in de buurt veel leegstand is? Wanneer wel en wanneer niet? Meer...

ONROEREND GOED

Als uw huurder op zijn beurt wil verhuren...

Mag uw huurder zomaar onderverhuren, de huurovereenkomst overdragen of een kamer verhuren, bv. via Airbnb? Wat gebeurt er dan met de onderhuur als u of uw huurder de overeenkomst opzegt? Blijft uw huurder aansprakelijk als hij de huur overdroeg aan een nieuwe huurder? Wanneer kunt u bij een handelshuur de overdracht weigeren? Blijft de oorspronkelijke huurder dan wel aansprakelijk? Meer...

ONROEREND GOED

Handelshuur: uw huurder wil verbouwen?

Mag uw huurder zomaar verbouwingswerken uitvoeren? Wanneer wel en wanneer niet? Welke afspraken maakt u daarover het best? Wat zijn uw rechten als uw huurder werken uitvoert zonder u te verwittigen? Moet u op het einde van de huur een vergoeding betalen voor die werken? Kunt u vragen dat de huurder het pand in de oorspronkelijke staat herstelt? Wat zet u het best in het huurcontract? Meer...

VASTGOED

Een verhuurd pand kopen?

Wat zijn de mogelijkheden om het huurcontract op te zeggen als u of uw kinderen een pand aankopen? Kunt u daarover vooraf afspraken maken? Wat gebeurt er dan met de lopende huurovereenkomst en met de waarborg? Heeft u meer speelruimte als u zelf het pand wilt bewonen? Zijn de regels anders voor garages of winkelpanden? En wat als u bv. een winkelpand tot appartementen wilt verbouwen? Meer...

ONROEREND GOED - VERHUUR

De huur opzeggen om te verbouwen?

Wanneer kunt u een huurcontract opzeggen om verbouwingswerken uit te voeren? Hoe pakt u dat aan? Wat zijn de regels als u meerdere appartementen in een gebouw verhuurt? In welke mate kunt u de werken dan plannen om toch nog een tijd lang huurgeld op te strijken? Wat als u uiteindelijk toch niet verbouwt? En zijn de regels anders als er in het gebouw ook een handelspand is? Meer...

VASTGOED - HANDELSHUUR

Goedkoop uw huurder buitengooien?

Verhuurt u één of meerdere handelspanden, dan heeft de huurder in principe op het einde van de lopende huurperiode (in principe 9 jaar) het recht om de her­nieuwing van de handelshuur aan te vragen. Het Hof van cassatie verduidelijkte in mei 2010 en september 2010 met 2 interessante arresten wanneer u als verhuurder al dan niet (goedkoop) onder zo’n hernieuwing uit kunt... Meer...

ONROEREND GOED

Investeren in handelspanden

Totnogtoe investeerde u vooral in onroerend goed, meer bepaald in appartementen. U heeft echter de laatste tijd veel problemen met uw huurders. Door de aanhoudend lage rente is de kwaliteit van uw huurders gedaald, wat resulteert in betalingsproblemen en een grote rotatie aan huurders. Waarom zou u niet eens investeren in handelspanden ? Een kennis van u is hier erg enthousiast over. Meer...
Geactualiseerd op: 16.02.2018

Meer van Indicator