Artikeldatabank

Zoekresultaat: 36 artikel(s) gevonden in het thema: Successierechten - trefwoord: Behoud controle

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

SUCCESSIEPLANNING

Fiscale transparantie en uw fiscale spaarpot

Door de aandelen in uw vennootschap te certificeren via een stichting administratiekantoor (STAK) en de certificaten te schenken aan uw kinderen, behoudt u de controle en kunt u bepalen hoe de volgende generaties met elkaar moeten samenwerken. De STAK heeft echter doorstortingsplicht. Wat zijn daarbij de aandachtspunten als uw bedrijf vastgeklikte reserves of liquidatiereserves kan uitkeren? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Schenking familiebedrijf: impact erfrecht?

U kunt uw familiebedrijf in de drie gewesten schenken tegen 0% schenkbelasting. Meestal schenken de ouders dan met voorbehoud van vruchtgebruik. Het nieuwe erfrecht heeft echter een belangrijk ongewenst gevolg voor schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik, ook als ze van vóór de inwerkingtreding van dat erfrecht dateren. Wat is dat ongewenste effect en hoe kunt u het tegengaan? Meer...

OVERDRACHT FAMILIEBEDRIJF

Controle via Belgische of Nederlandse STAK?

Een stichting administratiekantoor is ideaal om uw familiebedrijf met behoud van controle over te dragen als bepaalde kinderen in het bedrijf actief zijn en andere niet. Hoe werkt dat precies? Wat kost de oprichting en het beheer van zo’n STAK en hoe pakt u dat dan aan? De meeste ondernemers kiezen in de praktijk voor een Nederlandse eerder dan voor een Belgische stichting. Waarom? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Stichting en maatschap combineren?

Veel ondernemers willen in het kader van een successieplanning toch de controle behouden over hun familiebedrijf of vastgoedvennootschap. Wat zijn dan de voornaamste voor- en nadelen van een stichting en een maatschap als controlevehikel? In welke situaties is het interessant om de certificaten van die stichting in een maatschap in te brengen? Meer...

SCHENKING

Voorbehoud van vruchtgebruik met opties

Hoe zorgt u ervoor dat u na een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik toch autonoom over een verkoop van het geschonkene kunt beslissen? Kunt u daarnaast ook de keuze behouden om uw aandeel in de verkoopprijs op te vragen of de totale opbrengst te herbeleggen, zodat u de opbrengsten blijft genieten? Is een onherroepelijke volmacht van de begunstigde dan soms toch geldig? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Rekening-courant inbrengen in maatschap?

De maatschap wordt binnen een successieplanning vaak gebruikt als controlevehikel voor een familiebedrijf. Soms vergeet men daarbij een planning uit te werken voor de rekening-courant van de bedrijfsleider. Kunt u die rekening-courant ook schenken of laten terugbetalen? Wat is daarvan het nadeel? Waarom is een inbreng in uw maatschap vaak een betere oplossing? Hoe gaat u daarbij te werk? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Controle via een beleggingsverzekering?

Via een beleggingsverzekering kunt u op een eenvoudige en flexibele manier een successieplanning met behoud van controle uitwerken. Hoe behoudt u de controle via een zgn. ABBA-configuratie? Hoe vermijdt u met zo’n verzekering daarnaast de erfbelasting? Kunt u de polis achteraf schenken? Is een voorafgaande schenking van de geldmiddelen een goed alternatief? Wat zijn dan de fiscale gevolgen? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Een ‘discrete’ of ‘minder discrete’ maatschap?

De maatschap is gecombineerd met een schenking een populaire manier om aan successieplanning te doen. U kunt ze op twee manieren oprichten, maar die keuze heeft heel wat vaak minder gekende gevolgen. Hoe zorgt u achteraf voor maximale discretie naar de fiscus toe? Heeft uw keuze ook gevolgen voor de oprichtingskosten, de beslissingsmacht en de toewijzing van de inkomsten van de maatschap? Meer...

MAATSCHAP

Maatschap: toch een kind laten uittreden?

Wat kunt u doen als uw kind achteraf om een goede reden toch zijn aandeel in het vermogen van de maatschap nodig heeft? Kunnen vennoten hun delen verkopen of vragen om uit de maatschap te stappen? Wat voorziet u daarover het best in de statuten en welke modaliteiten bouwt u dan in? Wat kunt u nu toch nog doen als de statuten niets voorzien? Kan de maatschap eventueel een lening geven? Meer...

SCHENKING

Restschenking: voorzie een controlevehikel!

Via een restschenking kunt u nu al bepalen dat wat overblijft van een schenking aan uw kind bij diens overlijden overgaat naar uw kleinkinderen, waardoor u het erfrecht van uw schoonkinderen uitschakelt. Daarnaast heeft zo’n restschenking ook fiscale voordelen. Wat doet u het best om er nu al voor te zorgen dat zo’n beding achteraf ook effectief zo volledig mogelijk uitwerking krijgt? Meer...
Geactualiseerd op: 19.02.2018

Meer van Indicator