Artikeldatabank

Zoekresultaat: 22 artikel(s) gevonden in het thema: Schenking - trefwoord: Effectenportefeuille

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

SUCCESSIEPLANNING

Schenking onder last: do’s-and-don’ts

Bij de huidige lage rentestand kan een schenking onder last een goed alternatief zijn voor een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik. Met welke risico’s en beperkingen moet u dan rekening houden? Hoe beperkt u dan het risico op discussies met de fiscus? Hoe zorgt u dat de langstlevende de inkomsten kan behouden? Wat zijn daarnaast de aandachtspunten als de last facultatief is? Meer...

SCHENKING

Een nieuwe editie van de ‘kaasroute’?

Nu schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik voor de Nederlandse notaris in Vlaanderen soms toch belast worden, raden Nederlandse notarissen systematisch een schenking met rentelast aan. Is die techniek wel even sluitend of kunt u dan toch beter een maatschap oprichten? Waarom is dat ook interessant als u in het Brussels of het Waals gewest woont? Meer...

SCHENKING

Voorbehoud van vruchtgebruik met opties

Hoe zorgt u ervoor dat u na een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik toch autonoom over een verkoop van het geschonkene kunt beslissen? Kunt u daarnaast ook de keuze behouden om uw aandeel in de verkoopprijs op te vragen of de totale opbrengst te herbeleggen, zodat u de opbrengsten blijft genieten? Is een onherroepelijke volmacht van de begunstigde dan soms toch geldig? Meer...

SCHENKING

Optioneel beding van terugkeer belastingvrij?

Waarom doet u er meestal goed aan om bij een schenking een beding van terugkeer te voorzien? Is zo’n terugkeer altijd belastingvrij? Waarom voorziet u beter geen zaakvervanging als u geld schenkt om een onroerend goed te kopen? Wat is het voordeel van een optioneel beding van terugkeer? Wanneer is er nu in Vlaanderen bij een optionele terugkeer sinds kort toch belasting verschuldigd? Meer...

SCHENKING

Wederzijdse schenking: eenzelfde geschrift!

Via een wederzijdse schenking van eigen goederen kunnen koppels zonder kinderen ervoor zorgen dat de langstlevende (bijna) geen erfbelasting betaalt. Daarnaast is er ook slechts eenmaal schenkbelasting verschuldigd als de wederzijdse schenking één samenhangend geheel vormt. De Vlaamse Belastingdienst verduidelijkte onlangs wanneer dat precies het geval is. Meer...

SCHENKING

Conventionele terugkeer via verzekering?

Meestal wil een schenker een zekere controle houden over het geschonkene en wil hij zeker zijn dat hij de geschonken goederen kan recupereren als de begiftigde eerst overlijdt. Daarom wordt een conventionele terugkeer vaak gecombineerd met een beleggingsverzekering. Er was recentelijk heel wat te doen over de vraag of u dan op de uitkering al dan niet toch erfbelasting betaalt. Hoe zit dat nu precies? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Hoe schenken tegen minder dan 3%?

Roerende goederen schenken voor een Belgische notaris heeft als voordeel dat u 3% of 3,3% schenkbelasting en het ereloon van de notaris betaalt en dat alles dan definitief geregeld is, zelfs als de schenker binnen de drie jaar overlijdt. Dat lijkt aantrekkelijk, maar toch is dat vaak de duurste oplossing. Welke alternatieven heeft u zoal? Hoe kunt u dan soms nog een stukje verder fiscaal optimaliseren? Meer...

SCHENKING

Inkomstenbehoud: vruchtgebruik of rentelast?

Wie een deel van zijn vermogen wegschenkt, wil vaak graag nog een inkomen uit dat vermogen behouden. Wat zijn dan de voor- en nadelen van een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik of een schenking met last van lijfrente? Welke mogelijkheden heeft u dan om ervoor te zorgen dat de langstlevende hetzelfde inkomen blijft behouden? En hoe beperkt u dan de factuur van de erfbelasting maximaal? Meer...

SCHENKING

Uw schenking beschermen tegen schuldeisers?

Ouders zijn weleens bekommerd dat eventuele schuldeisers van hun kind met het geschonkene aan de haal zouden gaan. In welke mate kunt u zich daartegen beschermen met een ontbindende voorwaarde, een voorbehoud van vruchtgebruik of een maatschap? Waarom biedt een levensverzekering u minstens tijdelijk wel een sluitende oplossing? Wat gebeurt er dan bij overlijden van uw kind? Meer...

SCHENKING

Voorbehoud vruchtgebruik anders bekeken?

Wat zijn achteraf uw rechten en beperkingen als u schenkt met voorbehoud van vruchtgebruik? Hoe kunt u ervoor zorgen dat u ook na de schenking een effectenportefeuille autonoom kunt blijven beheren? Kunt u de ‘vruchten’ in de akte ook ruimer definiëren dan wat de wet standaard voorziet? Waarom bespreekt u de praktische modaliteiten dan het best al vóór de schenking met uw bank? Meer...
Geactualiseerd op: 16.02.2018

Meer van Indicator