Artikeldatabank

Zoekresultaat: 17 artikel(s) gevonden in het thema: Schenking - trefwoord: Echtgenoten

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

SUCCESSIEPLANNING

Een herroepbare schenking aan uw kinderen?

In principe is een schenking onherroepbaar. Mede daarom aarzelen veel ouders om op al te jonge leeftijd aan hun kinderen te schenken. Wanneer is een schenking toch herroepbaar? Kunt u via een combinatie van een herroepbare schenking aan uw echtgenoot, gevolgd door een schenking van dezelfde goederen aan uw kind, achteraf de schenking aan uw kind indien nodig toch nog herroepen? Meer...

SCHENKING

Wat is het voorwerp van uw schenking?

Schenkingen zijn onderhevig aan de regels van inbreng en inkorting. Hoe wordt de waarde van roerende en onroerende goederen bij inbreng en inkorting momenteel bepaald? Waarom is het dan belangrijk om het voorwerp van uw schenking nauwkeurig te omschrijven? In een aantal gevallen is dat trouwens minder evident. Wanneer? Wat doet u dan concreet? Meer...

SCHENKING

Behoud inkomsten voor langstlevende

Als de ouders goederen uit de huwgemeenschap schenken, dan kunnen zij er eenvoudig voor zorgen dat de langstlevende op een fiscaal vriendelijke manier de inkomsten uit de geschonken goederen behoudt. Is dat ook mogelijk als slechts één van beide ouders schenkt? Hoe vermijdt u dan via de burgerrechtelijke verplichting tot inbreng toch dat de langstlevende dan erfbelasting betaalt? Meer...

SUCCESSIE

Als partners elkaar wederzijds begunstigen

Echtgenoten, gehuwd onder een stelsel van scheiding van goederen, kunnen elkaar op verschillende manieren begunstigen. Met een finaal verrekenbeding kunnen gehuwden elkaar een deel van hun vermogen toekennen, maar ook de wederzijdse schenking van roerende goederen is tussen echtgenoten een populaire techniek van successieplanning. Wanneer kiest u het best voor welke techniek? Meer...

SCHENKING

Wederzijdse schenking: eenzelfde geschrift!

Via een wederzijdse schenking van eigen goederen kunnen koppels zonder kinderen ervoor zorgen dat de langstlevende (bijna) geen erfbelasting betaalt. Daarnaast is er ook slechts eenmaal schenkbelasting verschuldigd als de wederzijdse schenking één samenhangend geheel vormt. De Vlaamse Belastingdienst verduidelijkte onlangs wanneer dat precies het geval is. Meer...

DISCREET SCHENKEN

‘Parkeer’ uw vermogen tussen de ouders!

Veel ouders willen al een successieplanning uitwerken terwijl ze het nog te vroeg vinden om al te schenken aan hun kinderen. Kan een (wederzijdse) schenking van eigen vermogen tussen de ouders dan een oplossing zijn? Kunt u er via een beding van terugkeer voor zorgen dat het geschonkene bij het vooroverlijden van uw partner belastingvrij naar u terugkeert? Kunt u zo uw partner ook beter beschermen? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Een gesplitste schenking?

Bespaart u ook successierechten door een schenking op te splitsen en bv. het vruchtgebruik aan uw kinderen te schenken en de blote eigendom aan uw kleinkinderen? Vermindert u daarmee ook de schenkingsrechten? Hoe kunt u via een voorafgaande schenking van de blote eigendom aan uw kinderen het vruchtgebruik op eigen goederen toch fiscaal voordelig toekennen aan de langstlevende? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Alternatieven voor de sterfhuisconstructie

Wat houdt een sterfhuisconstructie precies in? Kunt u ze nu, na de antimisbruikbepaling, nog toepassen? Kunnen een schenking of een testament een alternatief zijn? Wat zijn dan de mogelijkheden en de beperkingen? Waarom is een ‘uitbreng’ uit de huwgemeenschap meestal een betere oplossing? Hoe bespaart u daarmee successierechten? En is dat dan geen misbruik? Meer...

SCHENKING

Schenkingsrechten nu voor alle kinderen gelijk?

Steeds meer mensen leven in nieuw samengestelde gezinnen. Met het decreet van 6 december 2013 heeft de Vlaamse regering hierop ingespeeld door de schenkingsrechten voor stiefkinderen en ex-partners te wijzigen. Voor de successierechten was er eerder al een aanpassing gebeurd. Wat zijn de nieuwe spelregels? Wat is de situatie in het Waals en in het Brussels Hoofdstedelijk gewest? Meer...

LANGSTLEVENDE ECHTGENOOT

Tweede verblijf: echtgenote beschermen

Hoe kunt u ervoor zorgen dat uw echtgenote niet alleen de gezinswoning, maar ook een tweede verblijf na uw overlijden kan blijven gebruiken? Hoe vermijdt u m.a.w. dat de kinderen de omzetting van haar vruchtgebruik vragen? Kunt u sleutelen aan dat omzettingsrecht? Waarom bent u daarbij beperkt tot het beschikbare deel? Hoe ontneemt u de kinderen concreet de mogelijkheid om de omzetting te vragen? Meer...
Geactualiseerd op: 23.02.2018

Meer van Indicator