Artikeldatabank

Zoekresultaat: 50 artikel(s) gevonden in het thema: Schenking - trefwoord: Behoud controle

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

SUCCESSIEPLANNING

Fiscale transparantie en uw fiscale spaarpot

Door de aandelen in uw vennootschap te certificeren via een stichting administratiekantoor (STAK) en de certificaten te schenken aan uw kinderen, behoudt u de controle en kunt u bepalen hoe de volgende generaties met elkaar moeten samenwerken. De STAK heeft echter doorstortingsplicht. Wat zijn daarbij de aandachtspunten als uw bedrijf vastgeklikte reserves of liquidatiereserves kan uitkeren? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Schenking familiebedrijf: impact erfrecht?

U kunt uw familiebedrijf in de drie gewesten schenken tegen 0% schenkbelasting. Meestal schenken de ouders dan met voorbehoud van vruchtgebruik. Het nieuwe erfrecht heeft echter een belangrijk ongewenst gevolg voor schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik, ook als ze van vóór de inwerkingtreding van dat erfrecht dateren. Wat is dat ongewenste effect en hoe kunt u het tegengaan? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Schenken met een ‘welzijnsclausule’?

Als u schenkt met voorbehoud van vruchtgebruik of controle inbouwt via een maatschap, dan hebben uw kinderen meestal niet het gevoel dat ze echt iets gekregen hebben, maar wel dat het eerder om een ‘papieren’ schenking gaat om erfbelasting te besparen. Hoe kunt u tegelijkertijd ‘echt’ schenken en toch via een ‘welzijnsclausule’ een vangnet inbouwen voor het geval u later zelf behoeftig wordt? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Schenking onder last: do’s-and-don’ts

Bij de huidige lage rentestand kan een schenking onder last een goed alternatief zijn voor een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik. Met welke risico’s en beperkingen moet u dan rekening houden? Hoe beperkt u dan het risico op discussies met de fiscus? Hoe zorgt u dat de langstlevende de inkomsten kan behouden? Wat zijn daarnaast de aandachtspunten als de last facultatief is? Meer...

SCHENKING

Familiesouvenirs en familiejuwelen schenken

U vindt ze terug in elke familie: familieportretten, decoraties, brieven, nota’s, juwelen, ... Is de schenking van dergelijke voorwerpen onderhevig aan specifieke regels? Hebben bepaalde kinderen een voorrecht? Hoe kan de schenker toch in het bezit blijven van deze voorwerpen? Is schenken met voorbehoud van vruchtgebruik ook bij een handgift mogelijk? Meer...

OVERDRACHT FAMILIEBEDRIJF

Controle via Belgische of Nederlandse STAK?

Een stichting administratiekantoor is ideaal om uw familiebedrijf met behoud van controle over te dragen als bepaalde kinderen in het bedrijf actief zijn en andere niet. Hoe werkt dat precies? Wat kost de oprichting en het beheer van zo’n STAK en hoe pakt u dat dan aan? De meeste ondernemers kiezen in de praktijk voor een Nederlandse eerder dan voor een Belgische stichting. Waarom? Meer...

SCHENKING

Een nieuwe editie van de ‘kaasroute’?

Nu schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik voor de Nederlandse notaris in Vlaanderen soms toch belast worden, raden Nederlandse notarissen systematisch een schenking met rentelast aan. Is die techniek wel even sluitend of kunt u dan toch beter een maatschap oprichten? Waarom is dat ook interessant als u in het Brussels of het Waals gewest woont? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Stichting en maatschap combineren?

Veel ondernemers willen in het kader van een successieplanning toch de controle behouden over hun familiebedrijf of vastgoedvennootschap. Wat zijn dan de voornaamste voor- en nadelen van een stichting en een maatschap als controlevehikel? In welke situaties is het interessant om de certificaten van die stichting in een maatschap in te brengen? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Onroerend goed in een maatschap?

Kunt u een maatschap ook gebruiken om een vermogensplanning met onroerende goederen uit te werken? Wanneer is een inbreng van onroerend goed in een maatschap zinvol? Waarom is het vaak voordeliger om de maatschap de panden te laten aankopen? Welk bijkomend voordeel realiseert u als u een gesplitste aankoop via een maatschap laat verlopen? Meer...

SCHENKING

Conventionele terugkeer via verzekering?

Meestal wil een schenker een zekere controle houden over het geschonkene en wil hij zeker zijn dat hij de geschonken goederen kan recupereren als de begiftigde eerst overlijdt. Daarom wordt een conventionele terugkeer vaak gecombineerd met een beleggingsverzekering. Er was recentelijk heel wat te doen over de vraag of u dan op de uitkering al dan niet toch erfbelasting betaalt. Hoe zit dat nu precies? Meer...
Geactualiseerd op: 19.02.2018

Meer van Indicator