Artikeldatabank

Zoekresultaat: 17 artikel(s) gevonden in het thema: Schenking - trefwoord: Aandelen

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

SUCCESSIEPLANNING

Schenking familiebedrijf: impact erfrecht?

U kunt uw familiebedrijf in de drie gewesten schenken tegen 0% schenkbelasting. Meestal schenken de ouders dan met voorbehoud van vruchtgebruik. Het nieuwe erfrecht heeft echter een belangrijk ongewenst gevolg voor schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik, ook als ze van vóór de inwerkingtreding van dat erfrecht dateren. Wat is dat ongewenste effect en hoe kunt u het tegengaan? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Schenken: gevolgen voor uw ‘fiscale reserves’?

Het voortdurend wijzigende fiscale klimaat doet veel mensen het zekere voor het onzekere nemen en vastgeklikte reserves of liquidatiereserves zo snel mogelijk uitkeren. Wat zijn de gevolgen als u nog vóór de kapitaalvermindering of dividenduitkering de aandelen in uw bedrijf geschonken heeft? Hoe kunt u dan zelf dit appeltje voor de dorst blijven genieten? Wat zijn daarbij de aandachtspunten? Meer...

SCHENKING

Uw familiale vennootschap geschonken?

Sinds 2012 kunt u in het Vlaams gewest uw familiale vennootschap schenken met vrijstelling van schenkbelasting. De focus op de vrijstelling heeft soms tot gevolg dat men de voorwaarden tot het behoud ervan uit het oog verliest. Kunt u na de schenking een kapitaalvermindering of een reorganisatie doorvoeren of een onroerend goed aankopen? Wat zei de Vlaamse Belastingdienst daarover onlangs? Meer...

OVERDRACHT ONDERNEMING

Brussel: schenking familiebedrijf nu aan 0%

Sinds 1 januari 2017 heeft het Brussels gewest het tarief voor de schenking van een familiale onderneming verlaagd naar 0%. Daarnaast geniet nu ook een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik dat gunsttarief. Aan welke voorwaarden moeten u en uw bedrijf voldoen om het tarief van 0% te genieten? Wat zijn dan de aandachtspunten als u met meerdere vennootschappen werkt? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Een gesplitste schenking?

Bespaart u ook successierechten door een schenking op te splitsen en bv. het vruchtgebruik aan uw kinderen te schenken en de blote eigendom aan uw kleinkinderen? Vermindert u daarmee ook de schenkingsrechten? Hoe kunt u via een voorafgaande schenking van de blote eigendom aan uw kinderen het vruchtgebruik op eigen goederen toch fiscaal voordelig toekennen aan de langstlevende? Meer...

SCHENKEN

Uw schenking ‘opsplitsen’?

Om schenkingsrechten te vermijden schenken ouders meestal met een hand- of bankgift of voor een Nederlandse notaris. Waarom kunt u die schenkingsakte dan beter opsplitsen? Hoe bespaart u daarmee registratierechten als een van de ouders achteraf ernstig ziek wordt? En is zo’n opsplitsing ook mogelijk bij een hand- of bankgift? Waarmee moet u dan zoal rekening houden? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Uw bedrijf schenken met controlebehoud?

Sinds 2012 kunt u in Vlaanderen uw familiebedrijf schenken tegen 0%. De meeste ondernemers behouden echter graag ook de controle over en de inkomsten uit hun bedrijf. Is de schenking van de blote eigendom van uw aandelen daarvoor een goede oplossing? Hoe kunt u via een maatschap schenken met behoud van controle? Welke andere voordelen en mogelijkheden biedt zo’n maatschap? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Bedrijfsschenking: tweemaal vrijgesteld?

Zoals u weet, geldt er in het Vlaams gewest een vrijstelling van schenkingsrechten voor familiale vennootschappen. Minder bekend is dat u er via een restschenking voor kunt zorgen dat uw bedrijf daarna bij het overlijden van uw kinderen ook belastingvrij naar uw kleinkinderen overgaat. Wat zijn de andere voordelen van zo’n restschenking? En wat zijn daarbij de aandachtspunten? Meer...

SCHENKING

Hoe het best roerende goederen schenken?

Wie geen schenkingsrechten wil betalen, heeft de keuze tussen een handgift, een bankgift of een schenking voor de Nederlandse notaris. Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen van een hand- of bankgift? Wanneer moet u toch naar de notaris? Wat is de beste strategie om goedkoop en toch juridisch en fiscaal gezien sluitend te schenken? Kunt u ook een verzekering schenken en hoe doet u dat? Meer...

SUCCESSIERECHTEN

Houd erfenissen en schenkingen traceerbaar

Wat u via een erfenis of schenking krijgt, is een eigen goed. Bij het overlijden van uw partner betaalt u geen successierechten. Hoe bewijst u dat een goed eigen is? Wat is het risico met een gemeenschappelijke bankrekening? Wat is het voordeel van een beding van terugkeer en een restschenking? Waarom en hoe zorgt u er als schenker het best voor dat de geschonken goederen identificeerbaar blijven? Meer...
Geactualiseerd op: 20.02.2018

Meer van Indicator