Artikeldatabank

Zoekresultaat: 34 artikel(s) gevonden in het thema: Pensioen - trefwoord: Groepsverzekering

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

GEWAARBORGD INKOMEN

Gewaarborg inkomen verlengen: goed idee?

Veel oudere contracten voor bedrijfspensioenen lopen nog af op uw 60ste. Als u dan uw kapitaal nog niet kunt opnemen, wordt uw contract automatisch verlengd. Als aan dat contract een verzekering ‘gewaarborgd inkomen’ gekoppeld is, wordt die dekking echter niet automatisch mee verlengd. Een aantal verzekeraars stellen nu voor die dekking zonder medische keuring te verlengen. Een goed idee? Meer...

PENSIOEN

Pensioenverzekering fiscaal optimaal opnemen

Als u tot uw 65ste beroepsmatig actief blijft, wordt uw pensioenkapitaal tegen een verlaagd tarief belast. Wanneer bent u als zelfstandige nog beroepsmatig actief? Wat zei de minister daar onlangs over? Wat kunt u ondernemen als uw bestaande pensioenverzekering op uw 60ste afloopt? Wat zijn de aandachtspunten als u het contract gewoon verder laat lopen? Meer...

PENSIOEN

Uw extralegaal pensioen vervroegd opnemen?

Zoals we eerder berichtten vindt u nu op ‘mypension.be’ informatie over uw aanvullend pensioen. Op die website vindt u wel enkel brutokapitalen terug. Hoeveel belasting betaalt u op de uitkering? Wie kan nog vóór 65 zijn pensioenkapitaal opvragen? Is dat eigenlijk wel interessant? Kunt u uw IPT vervroegd opnemen en tegelijk bv. uw VAPZ of uw pensioensparen verder laten lopen, of omgekeerd? Meer...

PENSIOEN

Info aanvullend pensioen via ‘mypension.be’?

Een aantal verzekeraars verwijzen hun klanten voor informatie over hun aanvullend pensioen nu door naar een website, http://www.mypension.be . Misschien kreeg ook u daarover onlangs een schrijven. Welke gegevens vindt u op die website en hoe interpreteert u die informatie correct? Is de verzekeraar nu effectief niet langer verplicht om jaarlijks een pensioenfiche op te maken? Meer...

PENSIOEN - GROEPSVERZEKERING

Voortaan een echte groepsverzekering?

Sinds 1 januari 2012 is de mogelijkheid om een interne pensioenvoorziening aan te leggen ‘afgeschaft’ en sinds eind vorig jaar zijn ook de concrete modaliteiten daaromtrent bekend. Stel dat u in uw vennootschap zo’n interne pensioenvoor­ziening aangelegd had, wat betekent dat dan concreet voor u? Wat moet u nu concreet doen en hoeveel zal dat u (fiscaal gezien) kosten? Meer...

PENSIOENOPBOUW

Goede opbouw van uw aanvullend pensioen?

Een aanvullend pensioen opbouwen is een must voor wie zijn levensstandaard wil behouden na zijn pensioen. Hoe weet u hoeveel uw aanvullend pensioen zal be­­dragen? Stel dat u verwacht om maandelijks minimaal € 1.500 aanvullend pensioen te ontvangen, hoeveel moet u dan nu daarvoor opbouwen? Kunt u dit nog bijsturen door uw inkomen de laatste jaren vóór uw pensioen nog fors op te trekken? Meer...

PENSIOEN

Uw extralegaal pensioen zwaarder belast?

Di Rupo & co sparen zoals u weet in hun ‘belastingdrift’ ook uw extralegaal ­pensioen (o.a. uw groepsverzekering) niet. Wordt u nu voortaan zwaarder belast op uw extralegaal pensioen? Wat verandert er concreet voor uw groepsverzekering, uw VAPZ en uw interne pensioenvoorziening? Blijven deze fiscaal gezien nog altijd interessant? Hoe kunt u eventueel anticiperen op bepaalde wijzigingen? Meer...

PENSIOEN - PENSIOENOPBOUW

Interne pensioenvoorziening omvormen?

U kunt een extralegaal pensioen opbouwen via een klassieke groepsverzekering, maar u kunt ook binnen uw eigen vennootschap een zgn. interne pensioen­voorziening aanleggen. Uw vennootschap zorgt dan zelf voor een pensioenkapitaal dat ze u uitkeert wanneer u met pensioen gaat. Moet u deze nu onder druk van Di Rupo & co omzetten naar een echte groepsverzekering (zgn. externaliseren)? Meer...

PENSIOEN - GROEPSVERZEKERING

Uw groepsverzekering in kapitaal of in rente?

De meeste groepsverzekeringen bieden op het einde van de rit de mogelijkheid om te kiezen tussen een uitkering in kapitaal van het extralegale pensioen dat u zo opbouwt en een uitkering in de vorm van een periodieke rente. Welke van beide kiest u het best? Welke zijn de voor- en nadelen van het ene en het andere? Wordt u in beide gevallen lager belast wanneer u tot uw 65ste blijft werken? Meer...

PENSIOEN - GROEPSVERZEKERING

Een hogere premie groepsverzekering?

U wilt een zo hoog mogelijke premie storten voor uw groepsverzekering. De ­premies die uw vennootschap in uw groepsverzekering stort, zijn voor haar echter maar aftrekbaar zolang de zgn. 80%-grens niet overschreden wordt. Waarop moet u letten en wat moet u allemaal zeker doorgeven aan uw verzekeraar zodat hij een zo hoog mogelijke aftrekbare premie kan berekenen? Meer...
Geactualiseerd op: 16.02.2018

Meer van Indicator