Artikeldatabank

Zoekresultaat: 18 artikel(s) gevonden in het thema: - trefwoord: Erfrecht

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

SCHENKINGEN - NALATENSCHAP

Positieve nalatenschap soms beter verwerpen?

Wanneer moet u bij een overlijden een schenking inbrengen en wat zijn de concrete gevolgen van die inbreng? Kunt u door de nalatenschap te verwerpen vermijden dat u een deel van die schenking moet teruggeven aan de andere erfgenamen? Is er in dat geval toch nog inkorting mogelijk? Wat betekent dat concreet? Waarom bent u ook na een inkorting soms nog beter af als u de nalatenschap verwerpt? Meer...

NALATENSCHAP

Inventaris van de nalatenschap opmaken?

Als u vermoedt dat er goederen uit een nalatenschap verdwenen zijn, dan vraagt u het best een inventaris. Wanneer wordt zo’n inventaris opgemaakt en wat houdt dat precies in? Waarom is zo’n inventaris een goed drukkingsmiddel? Wat zijn de sancties als een erfgenaam zich schuldig maakt aan ‘erfrechtelijke heling’? Waarom legt u dan het best een strafklacht met burgerlijke partijstelling neer? Meer...

ERFENIS

Het appartement van uw ouders ‘inkopen’?

U wilt na het overlijden van uw ouders hun appartement inkopen. Waarom kunt u dan het best met de andere erfgenamen een minnelijke oplossing zoeken? Kunnen die andere erfgenamen zomaar een makelaar inschakelen? Hoe werkt een gerechtelijke verdeling? Kunt u dan de toewijzing van het pand vragen? En wat zijn uw rechten bij een openbare verkoop? Heeft u dan een voorkooprecht? Meer...

LANGSTLEVENDE ECHTGENOOT

Tweede verblijf: echtgenote beschermen

Hoe kunt u ervoor zorgen dat uw echtgenote niet alleen de gezinswoning, maar ook een tweede verblijf na uw overlijden kan blijven gebruiken? Hoe vermijdt u m.a.w. dat de kinderen de omzetting van haar vruchtgebruik vragen? Kunt u sleutelen aan dat omzettingsrecht? Waarom bent u daarbij beperkt tot het beschikbare deel? Hoe ontneemt u de kinderen concreet de mogelijkheid om de omzetting te vragen? Meer...

ERFRECHT

Uw echtgeno(o)t(e) of partner onterven?

Hoe is het erfrecht van de langstlevende wettelijk geregeld? Kunt u uw echtgenoot onterven via schenkingen of legaten? Wat is daarbij de rol van de reserve? Hoe kunt u bij feitelijke scheiding uw echtgenoot onterven? Hoe beschermt u uw kinderen bij een tweede huwelijk? Waarmee houdt u het best rekening bij een echtscheiding door onderlinge toestemming? En hoe zit dat als u wettelijk samenwoont? Meer...

SUCCESSIE - RECHT VAN BEWONING

Recht van bewoning voor uw nieuwe partner

U wenst dat uw nieuwe partner na uw overlijden in de gezinswoning kan blijven wonen. Tegelijkertijd wilt u ook uw kinderen uit uw eerste huwelijk financieel beschermen. Wat zijn de voor- en nadelen van een recht van bewoning t.o.v. een vruchtgebruik? Wat is de impact hiervan op de reserve van de kinderen? Wat als de reserve aangetast zou worden? Meer...

RECHT - ERFRECHT

Uw partner én al uw kinderen tevreden?

U bent hertrouwd, u en uw vrouw hebben kinderen uit een vorig huwelijk en u heeft ook samen kinderen. U wilt dat bij uw overlijden uw tweede vrouw niets te kort zal komen, maar u wilt ook niet dat uw kind uit een vorige relatie benadeeld wordt door uw tweede vrouw ten voordele van haar eigen (en uw gemeenschappe­lijke) kinderen (het zgn. Assepoester-syndroom). Hoe zorgt u daarvoor? Meer...

SUCCESSIERECHTEN - SUCCESSIEPLANNING

Controle is beter dan vertrouwen…

U schenkt aandelen, geld, een huis, enz. aan bv. uw dochter. Uw grote vrees is echter dat uw schoonzoon, als zij zou overlijden, het vruchtgebruik krijgt van alles en wie weet botert het tegen dan misschien niet meer zo goed met uw schoonzoon... Hoe kunt u dat oplossen? Meer...

RECHT - ERFRECHT

Een kind benadelen was niet de bedoeling (2)

Naast de vervelende regeltjes in verband met de ‘inbreng’ moet u bij een successie­planning ook zeker rekening houden met het fenomeen van de INKORTING, want als u een zgn. reservataire erfgenaam te veel zou benadelen, dan kan die de inkorting van vroegere schenkingen vragen voor de rechtbank. Wat houdt dit ­precies in en hoe lost u het op? Meer...

RECHT - ERFRECHT

Een kind benadelen was niet de bedoeling (1)

De belangrijkste zorg van de meeste ouders is dat elk kind uiteindelijk evenveel krijgt en dat niemand benadeeld wordt, maar door onze verouderde regels inzake INBRENG draait het in de praktijk vaak anders uit. Waarop moet u letten en hoe zorgt u ervoor dat de regels inzake inbreng bepaalde kinderen niet benadelen? Meer...
Geactualiseerd op: 15.12.2017

Meer van Indicator