Artikeldatabank

Zoekresultaat: 10 artikel(s) gevonden in het thema: Recht - trefwoord: Echtscheiding

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

ECHTSCHEIDING

Echtscheiding: hoeveel alimentatie betalen?

Een collega die aan het scheiden is, klaagt over de alimentatie die hij moet betalen. Waarover maakt u het best goede afspraken als u scheidt met onderlinge toestemming? Hoe wordt de alimentatie bepaald, waarop de financieel zwakkere partner tijdens de procedure voor de rechtbank recht heeft? En daarna? Wanneer speelt het een rol of die partner schuld heeft aan de problemen en wanneer niet? Meer...

SCHENKING

Bouwgrond schenken: wat bij echtscheiding?

U wilt uw dochter een bouwgrond schenken. Om te vermijden dat zij door natrekking ook eigenaar wordt van de woonst, stelt uw schoonzoon voor om de grond in de huwgemeenschap in te brengen. Wat zijn daarvan de gevolgen? Hoe zorgt u er met een ‘beding van terugname’ voor dat uw dochter bij scheiding weer eigenaar wordt? Waarom is een terugname in waarde beter dan een terugname in natura? Meer...

ERFRECHT

Uw echtgeno(o)t(e) of partner onterven?

Hoe is het erfrecht van de langstlevende wettelijk geregeld? Kunt u uw echtgenoot onterven via schenkingen of legaten? Wat is daarbij de rol van de reserve? Hoe kunt u bij feitelijke scheiding uw echtgenoot onterven? Hoe beschermt u uw kinderen bij een tweede huwelijk? Waarmee houdt u het best rekening bij een echtscheiding door onderlinge toestemming? En hoe zit dat als u wettelijk samenwoont? Meer...

HUWELIJK

Al een ‘eigen’ woning vóór het huwelijk?

Uw kind zal binnenkort trouwen. Het bezit al een woning. Eens gehuwd, zal het koppel in die woning gaan wonen en er verbeteringswerken aan uitvoeren (met geld uit de huwelijksgemeenschap). Hoe kunt u het best met die situatie omspringen om tot een voor beide partijen billijke oplossing te komen? Wat gebeurt er dan bij de echtscheiding? En wat is de situatie bij overlijden van een van de partners? Meer...

AANDELEN - ECHTSCHEIDING

(V)echtscheiding: van wie zijn de aandelen?

Bedrijfsleiders denken vaak, soms ten onrechte, dat de aandelen die op hun naam staan ook hun eigendom zijn. Wanneer is dat zo en wanneer niet? Wat gebeurt er bij een echtscheiding als de aandelen gemeenschappelijk zijn? Hoe vermijdt u dan een jarenlange discussie? Kunt u vandaag, nu alles nog goed gaat, in het voordeel van beide partijen het best uw huwelijksstelsel wijzigen? Meer...

RECHT - ERFRECHT

Uw partner én al uw kinderen tevreden?

U bent hertrouwd, u en uw vrouw hebben kinderen uit een vorig huwelijk en u heeft ook samen kinderen. U wilt dat bij uw overlijden uw tweede vrouw niets te kort zal komen, maar u wilt ook niet dat uw kind uit een vorige relatie benadeeld wordt door uw tweede vrouw ten voordele van haar eigen (en uw gemeenschappe­lijke) kinderen (het zgn. Assepoester-syndroom). Hoe zorgt u daarvoor? Meer...

SUCCESSIERECHTEN - SUCCESSIEPLANNING

Controle is beter dan vertrouwen…

U schenkt aandelen, geld, een huis, enz. aan bv. uw dochter. Uw grote vrees is echter dat uw schoonzoon, als zij zou overlijden, het vruchtgebruik krijgt van alles en wie weet botert het tegen dan misschien niet meer zo goed met uw schoonzoon... Hoe kunt u dat oplossen? Meer...

HUWELIJKSVERMOGEN

Schoonzoon weg, inclusief grond en huis

Uw schoonzoon krijgt van zijn ouders een groot stuk bouwgrond. Een mooi ge­schenk nu de bouwgrond waanzinnig duur is in Vlaanderen, vandaar dat de schoonouders liever willen dat het op zijn naam blijft staan. Op dit stuk gaan ze nu samen bouwen. U hoorde evenwel dat de woonst automatisch ook de eigendom wordt van diegene van wie de grond is. Is dat wel zo, m.a.w. betekent dit dat uw dochter bij een mogelijke echtscheiding de grond en het huis “zonder meer” kwijt is ? Meer...

SAMENWONEN

Niet getrouwd en… uiteen

Als een koppel dat samenwoont uiteengaat, geeft dat - net als bij gehuwden - weleens aanleiding tot discussies over alimentatiegeld. Voor de kinderen gelden dan dezelfde regels als bij gehuwden, maar kan de ene ex-partner (die bv. niet werkt) ook alimentatiegeld vragen aan de andere? En speelt het een rol of u feitelijk dan wel wettelijk samenwoonde? Meer...

HUWELIJKSVERMOGEN

Herenhuis te koop… wegens echtscheiding

De verbouwing van een oud herenhuis of een oude boerderij kost vaak handenvol geld. Het gebeurt dikwijls dat één van de echtgenoten die verbouwingen bekostigt, eventueel na een gift van de ouders. Maar hoe moet die woning worden verdeeld als het uiteindelijk tot een echtscheiding komt? En wie profiteert dan het meest van de waardestijging die het pand intussen onderging? Meer...
Geactualiseerd op: 19.02.2018

Meer van Indicator