Artikeldatabank

Zoekresultaat: 3 artikel(s) gevonden in het thema: Btw - trefwoord: Buitenland

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BTW - BUITENLAND

De nieuwe BTW-regels zijn alweer gewijzigd

Sinds begin 2010 gelden er nieuwe BTW-regels wanneer u diensten verstrekt aan of ontvangt van buitenlanders (zowel van binnen als buiten de EU). In de loop van 2010 werden deze regels echter alweer ‘verduidelijkt’ wat betreft de opslag van ­goederen. Sinds 1 januari 2011 gelden er bovendien nieuwe regels voor de deelname aan buitenlandse beurzen. Wat houden deze nieuwe regels in? Meer...

BTW - BUITENLAND

Sinds 1 januari nieuwe BTW-spelregels!

Sinds 1 januari 2010 zijn de BTW-spelregels gewijzigd wanneer u diensten ­verstrekt aan of ontvangt van buitenlanders (zowel van binnen als van buiten de EU). Deze regels werden gebundeld in het zgn. VAT-package. Ze hebben als doel de BTW-wetgeving binnen de EU te moderniseren en te vereenvoudigen. Welke nieuwe regels gelden er en wat moet u daar zeker over weten? Meer...

BTW - BUITENLAND

Makkelijker buitenlandse BTW terugvragen

Doet u beroepsmatige uitgaven in het buitenland, dan is de BTW daarop in principe ook recupereerbaar. Alleen kon dat tot nog toe niet via uw Belgische BTW-aangifte en moest u die BTW dus in het buitenland terugvragen via een speciaal formulier. Binnenkort zou dat echter eenvoudiger, goedkoper en minder tijdrovend moeten worden. Wat moet u daarover weten? Meer...
Geactualiseerd op: 19.02.2018

Meer van Indicator