Artikeldatabank

Zoekresultaat: 8 artikel(s) gevonden in het thema: Belastingen - trefwoord: Bankgeheim

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BELASTINGEN

Buitenlandse rekeningen nu melden bij CAP!

Het Centraal aanspreekpunt (CAP) verzamelt nu ook informatie over de buitenlandse bankrekeningen van Belgische belastingplichtigen. Wanneer moet u zelf uw rekeningen spontaan bij het CAP melden en wat moet u dan precies melden? Moet u nu wakker liggen van het feit dat de fiscus dan, onder strikte voorwaarden, bij het CAP informatie kan vinden over uw buitenlandse bankrekeningen? Meer...

BELEGGEN

Europese spaarrichtlijn nu uitgebreid

Op 24.03.2014 werd de uitbreiding van de Europese spaarrichtlijn goedgekeurd (Publicatieblad EU, 15.04.2014) . Op welke beleggingsinkomsten zal die richtlijn vanaf 01.01.2017 bijkomend van toepassing zijn? Is er vanaf dan ook gegevensuitwisseling voor verzekeringscontracten die nu al lopen? Wat zijn de concrete gevolgen van de uitbreiding van het toepassingsgebied van de richtlijn tot ‘juridische constructies’? Meer...

PERSONENBELASTING - AANGIFTE

Aangifte: nu ‘juridische constructies’ melden?

In de belastingaangifte die u binnenkort indient, moet u de juridische constructies melden waarvan u oprichter of begunstigde bent. Wanneer speelt die meldingsplicht en wanneer niet? Wat is de uiteindelijke bedoeling van de meldingsplicht? Buitenlandse bankrekeningen moet u niet alleen in uw aangifte melden, maar ook bij het Centraal Aanspreekpunt. Wat is daar vandaag concreet van aan? Meer...

cENTRAAL AANSPREEKPUNT

Weet de fiscus alles over uw bankrekeningen?

De oprichting van het Centraal Aanspreekpunt (CAP) leidde tot onrust. Wie moet er informatie doorgeven? Over welke informatie beschikt de fiscus nu precies? Wordt een effectenrekening ook gemeld? En een contract vermogensbeheer? Kunt u (deels) aan een melding ontsnappen door nu nog snel rekeningen af te sluiten? Onder welke voorwaarden mag de fiscus het CAP consulteren? Meer...

BELASTINGEN - BANKGEHEIM

Het definitieve einde van het bankgeheim?

Vanaf 1 juli 2011 zal het gemakkelijker worden voor de fiscus om het bankgeheim op te heffen. Wat verandert er? Internationaal gezien gaven (de meeste) andere landen tot nu toe enkel informatie door met betrekking tot rekeningen en interesten van een Belg in het buitenland. Nu zal er echter ook informatie uitgewisseld worden over andere beleggingen en inkomsten. Wat zal er doorgegeven worden? Meer...

BELASTINGEN - BANKGEHEIM

Is het einde van het bankgeheim in zicht?

De laatste tijd zijn er op internationaal niveau afspraken gemaakt in verband met de uitwisseling van financiële gegevens van inwoners van België die in bv. Nederland of Luxemburg een bankrekening hebben. Wil dat nu zeggen dat de fiscus zomaar inzage krijgt in alle rekeningen die Belgen in het buitenland hebben? Wat brengt de nabije toekomst op dit vlak? Meer...

FISCAAL - BANKGEHEIM

Viseert de fiscus de ‘Mifid-lijsten’?

De fiscus zou volgens een recente parlementaire vraag in bepaalde gevallen inzage kunnen krijgen in de zgn. Mifid-lijsten bij de banken waarin de vermogens­toestand van de klanten weergegeven wordt. Wat is precies het probleem? Kan de fiscus dat zomaar of hoeft u daar eigenlijk niet wakker van te liggen? Meer...

FISCALE PROCEDURE

Is er eigenlijk nog een bankgeheim?

Na de problemen bij de Liechtensteinse banken stelt u zich misschien de vraag waar in Europa of daarbuiten uw geld eigenlijk nog wel discreet kan renderen. Trouwens, hoe sluitend is het bankgeheim in België nog of bestaat dit eigenlijk niet meer? Meer...
Geactualiseerd op: 16.02.2018

Meer van Indicator