Alle artikels van de adviesbrief Vermogen digitaal beschikbaar.

E-zines

Nieuwsflits [?]

Top artikels tipsenadvies-vermogen.be by e-mail [?]

Vermogen by e-mail [?]

Beheer e-zines

Aanbevolen artikel

HUWELIJKSVERMOGENSRECHT

Echtscheiding: spaarpot in uw vennootschap?

Veel bedrijfsleiders bouwen in hun vennootschap een belangrijke spaarpot op. Als de aandelen een eigen goed zijn, dan komt die spaarpot bij een echtscheiding in principe toe aan de eigenaar van de aandelen, terwijl de beroepsinkomsten tot de gemeenschap behoren. De hervorming van het huwelijksvermogensrecht maakt het nu voor de benadeelde partner mogelijk om hiervoor een compensatie te vragen...

Meest gelezen artikels

ONROEREND GOED

Huurherstellingen nu wettelijk geregeld

In het verleden gaf de vraag welke herstellingen ten laste van de huurder zijn, vaak aanleiding tot discussies. In de drie gewesten bestaat er nu een lijst die bepaalt welk herstellingen ten laste zijn van de huurder of van de verhuurder. Zijn die lijsten bindend of kunt u daarover in het huurcontract nog andere afspraken maken? Zijn die lijsten ook van toepassing voor lopende huurcontracten? Meer...

ONROEREND GOED

Een mede-eigenaar betaalt de rekening niet?

Heel wat appartementsgebouwen kampen met achterstallige betalingen door mede-eigenaars. Wat kunt u dan zelf ondernemen en wat is de rol van de syndicus? Kent de nieuwe Appartementswet daarvoor nu ruimere bevoegdheden toe aan de syndicus? Mag de syndicus u de namen van de wanbetalers doorgeven? Heeft de vereniging van mede-eigenaars een voorrecht als de eigenaar verkoopt? Meer...

ALTERNATIEVE BELEGGINGEN

Met uw oldtimer ook de baan op?

Sinds een aantal jaren is beleggen in oldtimers populair. Er worden vaak astronomische bedragen voor neergeteld. Mag u met zo’n wagen om het even wanneer op de baan komen? Hoe zit het dan met de verzekering? Welke garantie moet de verkoper u geven? Kunt u de wagen ook fiscaal aftrekken, als zelfstandige of binnen uw vennootschap? Wordt u later belast op de meerwaarde? Meer...

HUWELIJK

Verkoop tussen echtgenoten nu wel mogelijk?

De hervorming van het huwelijksvermogensrecht heeft het verbod op verkoop tussen echtgenoten afgeschaft met ingang van 1 september 2018. Welke gevolgen heeft de relatieve nietigheid van de vóór die datum gesloten verkopen concreet? In welke situaties kan een verkoop tussen echtgenoten nu mogelijk een oplossing bieden? Meer...

ONROEREND GOED

Schade tussen compromis en akte: wat nu?

Tussen het ondertekenen van het verkoopcompromis en de notariële akte verstrijken er meestal enkele maanden. Wie draait er op voor de schade die in die periode aan het verkochte pand ontstaat? Wat kunt u ondernemen als de verkoper ingebouwde toestellen meeneemt of schade veroorzaakt bij het verhuizen? Hoe vermijdt u dat soort discussies? Wat zijn de spelregels bij een openbare verkoop? Meer...
Geactualiseerd op: 25.03.2019

Meer van Indicator