E-zines

Nieuwsflits [?]

Top artikels tipsenadvies-vermogen.be by e-mail [?]

Vermogen by e-mail [?]

Beheer e-zines

Aanbevolen artikel

ONROEREND GOED

Een verhuurd pand (ver)kopen?

Kan het huurcontract bepalen dat de huur automatisch eindigt als een verhuurd pand verkocht wordt? Wanneer kunt u als koper de huurovereenkomst opzeggen? Heeft u ruimere mogelijkheden als de huurovereenkomst niet geregistreerd is? Moet u een nieuwe huurovereenkomst sluiten als u verder met de huidige huurder in zee wilt gaan? Gelden er andere regels voor winkelpanden of voor gemeenrechtelijke huur?

Meest gelezen artikels

PENSIOEN

Een IPT met eindleeftijd op 60?

Misschien heeft ook u nog een bedrijfspensioenverzekering met een eindleeftijd op 60 jaar. Kunt u uw kapitaal dan toch nog vóór uw 65ste opnemen? Wanneer wel en wanneer niet? Wat zijn dan de fiscale gevolgen? Wat onderneemt u het best als u het kapitaal niet vervroegd wilt opnemen? Waarom verdaagt u de eindleeftijd dan bij voorkeur pas vlak vóór u 60 wordt? Welke nieuwe eindleeftijd kiest u dan? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Aanwas: Vlabel zet de puntjes op de i

Het beding van aanwas kan in het bijzonder voor echtgenoten een interessante techniek van vermogensplanning vormen. De afgelopen maanden hebben een aantal koppels hun beding van aanwas voorgelegd aan de Vlaamse Belastingdienst, om zekerheid te krijgen over de fiscale behandeling. Wat kunnen we uit deze recente voorafgaande beslissingen leren? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Zorgvolmacht en levensverzekering

Als u een of meer personen wilt aanduiden die uw vermogen kunnen beheren wanneer u onbekwaam wordt, dan is de zorgvolmacht het antwoord. Al meer dan 126.000 Belgen lieten een zorgvolmacht opmaken. Van het regelen van eenvoudige bankzaken tot het verkopen of schenken van uw bezittingen: u bepaalt zelf hoe ver de lasthebber mag gaan. Mag uw lasthebber echter ook de begunstiging van een levensverzekering wijzigen? En wat met uw andere rechten als verzekeringnemer, zoals het recht om de levensverzekering te beëindigen (afkoop)? Meer...

VERHUUR

Verhuren voor korte duur?

Met welke spelregels moet u rekening houden als u uw woning of appartement voor een kortere duur dan negen jaar wilt verhuren? Welke opzegmogelijkheden gelden er dan? Moet u een kortlopend huurcontract ook registreren? Wat zijn anders de sancties? Wordt het contract ook stilzwijgend verlengd? Wanneer is het vooral zinvol om (eerst) een kortlopende huurovereenkomst te sluiten? Meer...

MEDE-EIGENDOM

Uw appartementsgebouw heropbouwen?

Als u aan zee een appartement bezit, dan krijgt u misschien vroeg of laat van een promotor een voorstel om het gebouw af te breken en te vervangen door een nieuwbouw. Of misschien verkiest u zelf een nieuwbouw boven een grondige renovatie om het pand energiezuinig te maken? Wie beslist daarover en met welke meerderheid? Kunnen de mede-eigenaars verplicht worden om tegen hun zin mee te investeren? Zijn de regels dezelfde als de verzekering na een brand de schade vergoedt? Meer...
Geactualiseerd op: 01.04.2020

Meer van Indicator