Alle artikels van de adviesbrief Vermogen digitaal beschikbaar.

E-zines

Nieuwsflits [?]

Tips & Advies Vermogen by e-mail [?]

Top 5-artikels tipsenadvies-vermogen.be by e-mail [?]

Beheer e-zines

Aanbevolen artikel

ONROEREND GOED

Het exclusief gebruik van gemene delen?

In appartementsgebouwen wordt regelmatig aan een van de mede-eigenaars een exclusieve gebruiksrecht op bepaalde gemene delen toegekend. Hoe komt dat recht tot stand? Wat zijn de rechten en plichten van de eigenaar in kwestie? Wanneer kan de algemene vergadering volgens de nieuwe Appartementswet binnenkort in principe dat gebruiksrecht intrekken en wie beslist daarover?

Meest gelezen artikels

PENSIOEN

Backservice of liquidatiereserve: hoe kiezen?

Is het vandaag na de daling van de tarieven in de vennootschapsbelasting nog zinvol om een backservicepremie te storten of kunt u toch beter een liquidatiereserve aanleggen? Welke belastingen betaalt u dan en hoeveel houdt u aan het einde van de rit netto over? In welke scenario’s is een liquidatiereserve toch voordeliger? Met welke andere aandachtspunten houdt u bij uw keuze het best ook rekening? Meer...

ONROEREND GOED

Een appartement met een verhuurgarantie?

Promotoren van nieuwbouwprojecten proberen kandidaat-kopers weleens over de streep te trekken door een verhuurgarantie aan te bieden. Wat houdt zo’n garantie concreet in? Wat zijn de voor- en de nadelen van het instappen in een project met verhuurgarantie? Wat onderneemt u als de tegenpartij haar verplichtingen niet nakomt? Geldt die garantie ook voor wie het pand achteraf erft of van u koopt? Meer...

ONROEREND GOED

Een vakantiewoning kopen in Nederland?

Steeds meer Belgen kopen een tweede verblijf in Nederland. De Nederlandse kust ligt immers vlakbij en ze is nog relatief ongerept. Hoe wordt u dan belast, in België en in Nederland? Is er bij uw overlijden ook erfbelasting verschuldigd? Welke mogelijkheden heeft u dan om een vermogensplanning uit te werken? Waarom is een schenking voordelig? Is een gesplitste aankoop ook mogelijk? Meer...

PERSONENBELASTINGEN

Gratis woonst: nu lager voordeel?

Welke gevolgen heeft de recente circulaire voor uw voordeel alle aard gratis woonst? Welke waarde geeft u nu binnenkort aan in uw aangifte personenbelasting voor 2017? Wanneer kunt u de in het verleden te veel betaalde belastingen terugvorderen? Wat onderneemt u in 2018? Wat zijn dan de aandachtspunten? Waarom kan het zinvol zijn uw loon in 2018 met hetzelfde bedrag te verhogen? Meer...

ONROEREND GOED

Nieuwe Wet op de mede-eigendom op komst

Eind 2018 wijzigt normaal gezien de wetgeving rond mede-eigendom. Het wetsontwerp ligt intussen bij het parlement. Welke wijzigingen zijn ook voor u van belang? Wordt het nu verplicht om een reservefonds in te richten? Kan de algemene vergadering weldra eenvoudiger beslissen over bepaalde grote werken? Mag de syndicus binnenkort zelf achterstallen innen als een mede-eigenaar niet betaalt? Meer...
Geactualiseerd op: 18.07.2018

Meer van Indicator