Alle artikels van de adviesbrief Vermogen digitaal beschikbaar.

E-zines

Nieuwsflits [?]

Top artikels tipsenadvies-vermogen.be by e-mail [?]

Vermogen by e-mail [?]

Beheer e-zines

Aanbevolen artikel

SUCCESSIEPLANNING

Beding van aanwas: Vlabel verduidelijkt

Een beding van aanwas kan in specifieke omstandigheden in de erfbelasting een besparing opleveren. In 2018 publiceerde Vlabel daarover een streng standpunt. Een te groot verschil in leeftijd kon niet langer gecompenseerd worden door een verschil in inbreng. Geldt dat standpunt ook voor bedingen die vóór die datum aangegaan werden? Kunt u voor het sluiten van het aanwasbeding via een schenking een gelijkwaardige inbreng mogelijk maken? Wat zei Vlabel daarover onlangs?

Meest gelezen artikels

SCHENKING VASTGOED

Vruchtgebruik voor uw partner?

Als u een onroerend goed schenkt met voorbehoud van vruchtgebruik, dan dooft dat vruchtgebruik bij uw overlijden uit, waardoor de begiftigde volle eigenaar wordt. Hoe kunt u het vruchtgebruik dan na uw overlijden toch doen toekomen aan uw partner? Wanneer opteert u dan het best voor het wettelijk opvolgend vruchtgebruik, de conventionele terugval of de conventionele aanwas? Meer...

NALATENSCHAP

Aangifte: hoe vastgoed waarderen?

Welke mogelijkheden heeft u om vastgoed in de aangifte nalatenschap te waarderen? Sinds 1 april 2019 kunt u een aanvraag bindende schatting (ABS) indienen bij Vlabel (art. 3.3.1.0.9. VCF) . Daardoor is de tolerantie vervallen die voorzag dat er bij een spontane aangifte van een verkoop met meerwaarde binnen de twee jaar geen belastingverhoging verschuldigd was. Wat leert de eerste ervaring met de ABS? Meer...

HUWELIJKSVERMOGENSRECHT

Valkeniersbeding: nu meer mogelijk?

Het Valkeniersbeding is de manier om in nieuw samengestelde gezinnen de andere echtgenoot te onterven. Niet uit gebrek aan liefde, maar omdat elke partner al een vermogen opgebouwd heeft of om het familiale evenwicht t.o.v. de kinderen uit een vorige relatie niet te verstoren. Welke mate van flexibiliteit geniet u bij de opstelling van zo’n beding? Wat is de impact van de recente hervorming van het erfrecht? Meer...

MEDE-EIGENDOM

Camera’s in uw appartementsgebouw?

Wie beslist er over het ophangen van bewakingscamera’s aan de inkom of in de gemene delen van een appartementsgebouw? Is zo’n cameracontrole wettelijk wel toegelaten? Welke spelregels moet u dan naleven? Wanneer kunnen de beelden ook effectief als bewijsmateriaal gebruikt worden? Gelden dezelfde regels wanneer er enkel een namaakcamera geplaatst wordt? Meer...

FAMILIALE RELATIES

Uw kind woont gratis in uw pand?

Kunt u een van uw kinderen of een kennis gratis of tegen een lage huur in uw pand laten verblijven? Is dat ook mogelijk als u alleen het vruchtgebruik van het pand bezit? Moet u dan altijd een overeenkomst opstellen? Kunnen de andere kinderen zich daartegen verzetten of na uw overlijden een vergoeding vragen? Wat gebeurt er dan als een van uw kinderen in een pand woont dat in de nalatenschap valt? Meer...
Geactualiseerd op: 20.11.2019

Meer van Indicator