Alle artikels van de adviesbrief Vermogen digitaal beschikbaar.

E-zines

Nieuwsflits [?]

Tips & Advies Vermogen by e-mail [?]

Top artikels tipsenadvies-vermogen.be by e-mail [?]

Beheer e-zines

Aanbevolen artikel

SCHENKING

‘Voortgezet’ vruchtgebruik: vergiftigd geschenk?

Als u na 1 september 2018 schenkt met voorbehoud van vruchtgebruik, geniet de langstlevende automatisch een ‘voortgezet vruchtgebruik’. Wanneer speelt dat wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik en wanneer niet? Wat zijn de nadelige fiscale gevolgen en hoe kunt u ze vermijden? Wat onderneemt u het best als u helemaal geen voortzetting van het vruchtgebruik door de langstlevende wenst?

Meest gelezen artikels

PENSIOENOPBOUW

Een hefboom voor uw bedrijfspensioen?

Op welke manieren kunt u uw bedrijfspensioen nu al gebruiken om de aankoop van vastgoed te financieren? Waarom kan een bulletlening die u later terugbetaalt met uw pensioenkapitaal een interessante oplossing zijn? Hoe kunt u die lening gebruiken om uiteindelijk uit uw pensioenkapitaal een hoger rendement te halen dan het rendement dat de verzekeraar u toekent? Meer...

ONROEREND GOED

Reservefonds binnenkort verplicht?

Moeten de mede-eigenaars vanaf 1 januari 2019 nu in elk appartementsgebouw een reservefonds aanleggen? Welke uitzonderingen gelden er? Hoe hoog moet de bijdrage dan zijn? Kunt u uw aandeel in het reservefonds terugvragen wanneer u het appartement verkoopt? Wanneer is zo’n reservefonds voor u als investeerder ook interessant en wanneer is dat minder het geval? Meer...

ONROEREND GOED

Uw appartement aan zee verhuren?

Heel wat eigenaars verhuren tijdens de vakantieperiodes af en toe hun appartement aan zee, om zo een stuk van de kosten te recupereren. Heeft u daarvoor een vergunning nodig? Welke bepalingen neemt u het best op in de huurovereenkomst? Hoeveel waarborg mag u dan vragen? Hoe zorgt u er daarnaast voor dat u de eventuele schade eenvoudig op uw huurder kunt verhalen? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Opletten met optioneel beding van terugkeer?

Heel wat mensen overwegen bij de aanvang van of tijdens hun huwelijk om bepaalde eigen goederen in te brengen in de huwgemeenschap. Bij een echtscheiding of bij het overlijden van hun partner willen zij de ingebrachte goederen natuurlijk terugkrijgen, bij voorkeur zonder nadelige fiscale gevolgen. Welk standpunt nam Vlabel recentelijk in over zo’n al dan niet optionele terugkeer? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Wordt uw maatschap nu iets minder discreet?

Het nieuwe ondernemingsrecht en de Antiwitwaswet hebben ook een impact op uw maatschap. Welke informatie is binnenkort bekend via de Kruispuntbank en via het nieuw UBO-register? Aan welke nieuwe boekhoudkundige verplichtingen is uw maatschap dan onderworpen? Maken die nieuwe regels uw maatschap ook echt minder discreet? Kunt u een maatschap nu nog altijd onderhands oprichten? Meer...
Geactualiseerd op: 17.12.2018

Meer van Indicator