Alle artikels van de adviesbrief Vermogen digitaal beschikbaar.

E-zines

Nieuwsflits [?]

Top artikels tipsenadvies-vermogen.be by e-mail [?]

Vermogen by e-mail [?]

Beheer e-zines

Aanbevolen artikel

AANKOOP VASTGOED

Wanneer wordt uw bod een koop?

Als u geïnteresseerd bent om een onroerend goed aan te kopen, dan overweegt u wellicht om een bod uit te brengen. In welke mate is een bod bindend? Moet een bod effectief altijd schriftelijk gebeuren? Welke voorwaarden en modaliteiten neemt u dan het best op? Volstaat het om de vraagprijs te bieden om ook zeker te kunnen kopen? Is een optie vragen soms een beter alternatief?

Meest gelezen artikels

ONROEREND GOED

Vastgoed kopen met een hefboom?

Zoals veel zelfstandigen overweegt ook u misschien om te investeren in vastgoed om later met de huurinkomsten uw pensioen aan te vullen. Belegt u dan het best in vastgoed met uw eigen spaargeld of met geleend geld? Hoe kunt u een lening als hefboom gebruiken om een grotere vastgoedportefeuille op te bouwen en zo uiteindelijk ook meer huurinkomsten te genieten eens u met pensioen bent? Meer...

SCHULDSALDOVERZEKERING

Alternatief voor schuldsaldoverzekering?

Als u gehuwd bent met scheiding van goederen en met eigen gelden een tweede verblijf of een beleggingspand aankoopt, dan overweegt u misschien ook om een schuldsaldoverzekering af te sluiten. Bij uw overlijden wordt de uitkering uit de schuldsaldoverzekering niet belast, maar omdat de lening daardoor wegvalt, is de schuld ook niet aftrekbaar als passief in de nalatenschap. Daardoor wordt uw pand wel belast in de successierechten. Is er dan geen beter alternatief? Meer...

NALATENSCHAP

Nu kosteloze schatting vastgoed?

Het is niet eenvoudig om de waarde van een onroerend goed in de aangifte nalatenschap correct in te schatten. Binnenkort kunt u nu bij de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) een schatting aanvragen. Hoe werkt dat precies en wat zijn de gevolgen? Kunt u daarnaast nog steeds een (erkend) schatter-expert inschakelen? Wat zijn de mogelijkheden als de erflater in het Brussels of Waals gewest woonde? Meer...

MEDE-EIGENDOM

Reglement inwendige orde nu verplicht?

Ten gevolge van de nieuwe Appartementswet is een reglement van inwendige orde nu verplicht in alle mede-eigendommen. Wie moet dat reglement opstellen en welke vermeldingen moet u erin opnemen? Moet de syndicus een algemene vergadering bijeen roepen om het reglement goed te keuren? Is dat reglement bindend voor de mede-eigenaars? Hoe zorgt u ervoor dat uw huurder het reglement respecteert? Meer...

VRUCHTGEBRUIK

Afstand van vruchtgebruik registreren?

Hoe kunt u afstand doen van uw vruchtgebruik ten gunste van de blote eigenaars? Is de afstand van vruchtgebruik belastbaar met schenk- of erfbelasting? Is dat anders als de oorspronkelijke schenking van de blote eigendom geregistreerd werd? Waarom biedt u de afstand van het vruchtgebruik het best toch ter registratie aan? Meer...
Geactualiseerd op: 22.07.2019

Meer van Indicator