Alle artikels van de adviesbrief Vermogen digitaal beschikbaar.

E-zines

Nieuwsflits [?]

Top 5-artikels tipsenadvies-vermogen.be by e-mail [?]

Vermogen by e-mail [?]

Beheer e-zines

Aanbevolen artikel

PENSIOEN

Pensioenverzekering fiscaal optimaal opnemen

Als u tot uw 65ste beroepsmatig actief blijft, wordt uw pensioenkapitaal tegen een verlaagd tarief belast. Wanneer bent u als zelfstandige nog beroepsmatig actief? Wat zei de minister daar onlangs over? Wat kunt u ondernemen als uw bestaande pensioenverzekering op uw 60ste afloopt? Wat zijn de aandachtspunten als u het contract gewoon verder laat lopen?

Meest gelezen artikels

BELASTINGEN

Taks op effectenrekeningen: hoe ontsnappen?

Het zomerakkoord heeft tot verbazing van velen een vermogensbelasting ingevoerd. Wat weten we tot dusver over de nieuwe taks op de effectenrekeningen? Wat zijn de eventuele ontsnappingsroutes op basis van de voorlopige informatie waarover we momenteel beschikken? Volgens de media brengen die alternatieven zoveel kosten met zich mee dat het sop de kool niet waard is. Is dat wel altijd correct? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Gesplitste aankoop of gesplitst bouwen?

De Vlaamse Belastingdienst heeft op 3 mei 2017 een standpunt bekendgemaakt over de ‘gesplitste bouw’. Met welke spelregels moet u bij een klassieke gesplitste aankoop rekening houden? Moet u dan altijd schenkbelasting betalen op de gelden die u aan uw kinderen schenkt om de blote eigendom te kopen? Is dat nu anders als u samen een grond koopt en daarna bouwt of ‘op plan’ aankoopt? Meer...

SCHENKING

Uw familiale vennootschap geschonken?

Sinds 2012 kunt u in het Vlaams gewest uw familiale vennootschap schenken met vrijstelling van schenkbelasting. De focus op de vrijstelling heeft soms tot gevolg dat men de voorwaarden tot het behoud ervan uit het oog verliest. Kunt u na de schenking een kapitaalvermindering of een reorganisatie doorvoeren of een onroerend goed aankopen? Wat zei de Vlaamse Belastingdienst daarover onlangs? Meer...

ONROEREND GOED

Nu drie maanden huurwaarborg vragen?

De media berichtten er uitgebreid over: de huurwaarborg zou stijgen van twee maanden naar drie maanden huur. Wat is daar precies van aan en wat houden de nieuwe spelregels concreet in? Welke maatregelen zijn er voorzien om de huurder beter te beschermen? Vanaf wanneer treedt de nieuwe regeling in werking? Geldt ze ook voor handelshuur of de verhuur van een tweede verblijf of studentenkamer? Meer...

ONROEREND GOED

Extra bewoners in uw huurwoning: wat nu?

Wat kunt u ondernemen als uw huurder achteraf bijkomende bewoners in uw pand laat intrekken? Mag u bij de selectie van uw huurder rekening houden met zijn gezinssamenstelling? Kunt u in het huurcontract het aantal bewoners beperken? Mag u voorzien dat de huurprijs stijgt als er extra bewoners zijn? Wanneer kunt u dan naar de vrederechter stappen om het huurcontract te ontbinden? Meer...
Geactualiseerd op: 17.11.2017

Meer van Indicator