Alle artikels van de adviesbrief Vermogen digitaal beschikbaar.

E-zines

Nieuwsflits [?]

Top 5-artikels tipsenadvies-vermogen.be by e-mail [?]

Vermogen by e-mail [?]

Beheer e-zines

Aanbevolen artikel

SUCCESSIEPLANNING

Een update voor uw keuzebeding?

Biedt uw huidige keuzebeding uw partner voldoende vrijheid? Kan uw partner bepaalde goederen volledig naar zich toe trekken of blijft hij samen met uw kinderen onverdeeld eigenaar van een deel van de huwgemeenschap? Zijn uw kinderen tegelijkertijd afdoend beschermd? Hoe kunt u uw keuzebeding optimaliseren, zowel op het vlak van erfbelasting als van registratiebelasting?

Meest gelezen artikels

BELASTINGEN

Taks op effectenrekeningen: hoe ontsnappen?

Het zomerakkoord heeft tot verbazing van velen een vermogensbelasting ingevoerd. Wat weten we tot dusver over de nieuwe taks op de effectenrekeningen? Wat zijn de eventuele ontsnappingsroutes op basis van de voorlopige informatie waarover we momenteel beschikken? Volgens de media brengen die alternatieven zoveel kosten met zich mee dat het sop de kool niet waard is. Is dat wel altijd correct? Meer...

SOCIALE BIJDRAGEN

Hoe uw sociale bijdragen optimaliseren?

Hoe worden de voorlopige sociale bijdragen die u in 2017 betaalt, berekend? Waarom heeft u er belang bij in 2017 correcte bijdragen te betalen zodat u in 2019 niet met een herziening in meer of min geconfronteerd wordt? Hoe berekent u de bijdragen die u voor 2017 effectief verschuldigd bent? Wat onderneemt u nog het best vóór het jaareinde als blijkt dat uw voorlopige bijdragen te hoog of te laag liggen? Meer...

BELEGGEN

Nu Reynders-taks vanaf 10% obligaties...

Momenteel betaalt u de Reynders-taks van 30% op de meerwaarde van fondsen die voor minstens 25% in vastrentende effecten beleggen. Die drempel zakt op 1 januari 2018 naar 10%. In extreme gevallen betaalt u die taks zelfs op de volledige verkoopprijs. Wat moet u nagaan vooraleer u in fondsen belegt? Waarom is het belangrijk om ook uw bestaande portefeuille nu tegen het licht te houden? Meer...

SCHENKING

Uw familiale vennootschap geschonken?

Sinds 2012 kunt u in het Vlaams gewest uw familiale vennootschap schenken met vrijstelling van schenkbelasting. De focus op de vrijstelling heeft soms tot gevolg dat men de voorwaarden tot het behoud ervan uit het oog verliest. Kunt u na de schenking een kapitaalvermindering of een reorganisatie doorvoeren of een onroerend goed aankopen? Wat zei de Vlaamse Belastingdienst daarover onlangs? Meer...

ONROEREND GOED

Uw huurder houdt een deel van de huur in?

Het gebeurt wel vaker dat een huurder die vindt dat een pand een ‘gebrek’ vertoont, de eigenaar probeert onder druk te zetten door een deel van de huur in te houden. Moet u dat dan zomaar aanvaarden? Hoe reageert u het best? Wanneer heeft uw huurder effectief recht op een compensatie omdat er iets schort aan het pand? Kan hij de huur terugvorderen als uw pand niet aan de wettelijke normen voldoet? Meer...
Geactualiseerd op: 22.01.2018

Meer van Indicator