Alle artikels van de adviesbrief Vermogen digitaal beschikbaar.

E-zines

Nieuwsflits [?]

Top artikels tipsenadvies-vermogen.be by e-mail [?]

Vermogen by e-mail [?]

Beheer e-zines

Aanbevolen artikel

ERFOVEREENKOMST

Ook in nieuw samengesteld gezin?

Vandaag is het onder bepaalde strikte voorwaarden toegelaten om afspraken te maken over een toekomstige nalatenschap. Een globale erfovereenkomst kan uitsluitend gesloten worden door een of beide ouders samen met al hun (stief)kinderen. Kunt u als echtgenoot of wettelijk samenwonende partner hierin betrokken worden? Wat zijn daarvan de gevolgen?

Meest gelezen artikels

BELEGGINGSFISCALITEIT

Wanneer betaalt u de ‘Reynders-taks’?

Een aantal lezers meldden ons dat hun bank bij de verkoop van een beleggingsfonds ten onrechte 30% roerende voorheffing inhield op de volledige verkoopprijs. Wanneer is bij de verkoop van een beleggingsfonds (een deel van) de opbrengst effectief onderworpen aan de zgn. Reynders-taks? Wat gaat u daarom het best na alvorens u nieuwe beleggingen in fondsen overweegt? Meer...

PENSIOEN

Een IPT met eindleeftijd op 60?

Misschien heeft ook u nog een bedrijfspensioenverzekering met een eindleeftijd op 60 jaar. Kunt u uw kapitaal dan toch nog vóór uw 65ste opnemen? Wanneer wel en wanneer niet? Wat zijn dan de fiscale gevolgen? Wat onderneemt u het best als u het kapitaal niet vervroegd wilt opnemen? Waarom verdaagt u de eindleeftijd dan bij voorkeur pas vlak vóór u 60 wordt? Welke nieuwe eindleeftijd kiest u dan? Meer...

BELEGGEN

‘Papieren’ vastgoed terecht populair?

Wie vandaag moet leven van de opbrengst van zijn kapitaal, keert met obligaties van een kale reis terug. Mede daarom is beleggen in vastgoed de laatste jaren nog populairder geworden. Wat zijn dan de voor- en nadelen van beursgenoteerd vastgoed, de zgn. GVV’s, t.o.v. een rechtstreekse investering in ‘bakstenen’. Met welke aandachtspunten moet u zoal rekening houden? Hoe veilig is zo’n belegging? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Aanwas: Vlabel zet de puntjes op de i

Het beding van aanwas kan in het bijzonder voor echtgenoten een interessante techniek van vermogensplanning vormen. De afgelopen maanden hebben een aantal koppels hun beding van aanwas voorgelegd aan de Vlaamse Belastingdienst, om zekerheid te krijgen over de fiscale behandeling. Wat kunnen we uit deze recente voorafgaande beslissingen leren? Meer...

GESCHENKEN

Een geschenk of een schenking?

Als u met Nieuwjaar aan uw kinderen een geldsom geeft, heeft u zich misschien ook al de vraag gesteld wanneer dat als een gebruikelijk geschenk aanzien wordt en wanneer er eerder sprake is van een schenking. Wat is het belang van dat onderscheid, zowel op burgerrechtelijk als op fiscaal vlak? Kan er ook sprake zijn van een schenking als u een van uw kinderen helpt, bv. met verbouwingswerken? Meer...
Geactualiseerd op: 17.01.2020

Meer van Indicator