Alle artikels van de adviesbrief Vermogen digitaal beschikbaar.

E-zines

Nieuwsflits [?]

Top artikels tipsenadvies-vermogen.be by e-mail [?]

Vermogen by e-mail [?]

Beheer e-zines

Aanbevolen artikel

SUCCESSIEPLANNING

Generatiesprong: nu via ‘doorgeefschenking’?

Grootouders kunnen een generatie overslaan door rechtstreeks aan hun kleinkinderen te schenken of te legateren. In het Vlaams gewest kunt u nu als ouder ook zelf (een deel van) de nalatenschap van uw ouders belastingvrij doorschenken aan uw kinderen. Welke voorwaarden en beperkingen gelden er dan? Wat is het bijkomende aandachtspunt als u op die manier onroerend goed wilt schenken?

Meest gelezen artikels

ONROEREND GOED

Een mede-eigenaar betaalt de rekening niet?

Heel wat appartementsgebouwen kampen met achterstallige betalingen door mede-eigenaars. Wat kunt u dan zelf ondernemen en wat is de rol van de syndicus? Kent de nieuwe Appartementswet daarvoor nu ruimere bevoegdheden toe aan de syndicus? Mag de syndicus u de namen van de wanbetalers doorgeven? Heeft de vereniging van mede-eigenaars een voorrecht als de eigenaar verkoopt? Meer...

ONROEREND GOED

Huurherstellingen nu wettelijk geregeld

In het verleden gaf de vraag welke herstellingen ten laste van de huurder zijn, vaak aanleiding tot discussies. In de drie gewesten bestaat er nu een lijst die bepaalt welk herstellingen ten laste zijn van de huurder of van de verhuurder. Zijn die lijsten bindend of kunt u daarover in het huurcontract nog andere afspraken maken? Zijn die lijsten ook van toepassing voor lopende huurcontracten? Meer...

ONROEREND GOED

Schade tussen compromis en akte: wat nu?

Tussen het ondertekenen van het verkoopcompromis en de notariële akte verstrijken er meestal enkele maanden. Wie draait er op voor de schade die in die periode aan het verkochte pand ontstaat? Wat kunt u ondernemen als de verkoper ingebouwde toestellen meeneemt of schade veroorzaakt bij het verhuizen? Hoe vermijdt u dat soort discussies? Wat zijn de spelregels bij een openbare verkoop? Meer...

SCHULDSALDOVERZEKERING

Alternatief voor schuldsaldoverzekering?

Als u gehuwd bent met scheiding van goederen en met eigen gelden een tweede verblijf of een beleggingspand aankoopt, dan overweegt u misschien ook om een schuldsaldoverzekering af te sluiten. Bij uw overlijden wordt de uitkering uit de schuldsaldoverzekering niet belast, maar omdat de lening daardoor wegvalt, is de schuld ook niet aftrekbaar als passief in de nalatenschap. Daardoor wordt uw pand wel belast in de successierechten. Is er dan geen beter alternatief? Meer...

NALATENSCHAP

Nu kosteloze schatting vastgoed?

Het is niet eenvoudig om de waarde van een onroerend goed in de aangifte nalatenschap correct in te schatten. Binnenkort kunt u nu bij de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) een schatting aanvragen. Hoe werkt dat precies en wat zijn de gevolgen? Kunt u daarnaast nog steeds een (erkend) schatter-expert inschakelen? Wat zijn de mogelijkheden als de erflater in het Brussels of Waals gewest woonde? Meer...
Geactualiseerd op: 23.05.2019

Meer van Indicator