Alle artikels van de adviesbrief Vermogen digitaal beschikbaar.

E-zines

Nieuwsflits [?]

Tips & Advies Vermogen by e-mail [?]

Top artikels tipsenadvies-vermogen.be by e-mail [?]

Beheer e-zines

Aanbevolen artikel

HUWELIJK

Verkoop tussen echtgenoten nu wel mogelijk?

De hervorming van het huwelijksvermogensrecht heeft het verbod op verkoop tussen echtgenoten afgeschaft met ingang van 1 september 2018. Welke gevolgen heeft de relatieve nietigheid van de vóór die datum gesloten verkopen concreet? In welke situaties kan een verkoop tussen echtgenoten nu mogelijk een oplossing bieden?

Meest gelezen artikels

SCHENKING

‘Voortgezet’ vruchtgebruik: vergiftigd geschenk?

Als u na 1 september 2018 schenkt met voorbehoud van vruchtgebruik, geniet de langstlevende automatisch een ‘voortgezet vruchtgebruik’. Wanneer speelt dat wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik en wanneer niet? Wat zijn de nadelige fiscale gevolgen en hoe kunt u ze vermijden? Wat onderneemt u het best als u helemaal geen voortzetting van het vruchtgebruik door de langstlevende wenst? Meer...

ONROEREND GOED

Huurherstellingen nu wettelijk geregeld

In het verleden gaf de vraag welke herstellingen ten laste van de huurder zijn, vaak aanleiding tot discussies. In de drie gewesten bestaat er nu een lijst die bepaalt welk herstellingen ten laste zijn van de huurder of van de verhuurder. Zijn die lijsten bindend of kunt u daarover in het huurcontract nog andere afspraken maken? Zijn die lijsten ook van toepassing voor lopende huurcontracten? Meer...

HUWELIJKSVERMOGENSRECHT

Huwelijk: van wie is de levensverzekering?

Hoewel de Belgische levensverzekeraars voor meer dan € 140 miljard beheren in Tak 21- en Tak 23-verzekeringen, was er tot voor kort onzekerheid of de aanspraken op die verzekering eigen of gemeenschappelijk zijn. De hervorming van het huwelijksvermogensrecht heeft hier verandering in gebracht. Kunt u nu op uw beide oren slapen of zijn er toch nog stappen die u beter onderneemt? Meer...

ONROEREND GOED

Mag uw huurder nu altijd huisdieren houden?

Enkele weken geleden las u wellicht ook in de pers dat huurders voortaan huisdieren mogen houden. Wat is daar precies van aan? Kunt u in uw huurcontract toch nog een verbod op het houden van huisdieren opnemen? Waarom motiveert u dat verbod dan het best grondig? Wat zijn de aandachtspunten als u toch uw toestemming geeft? Wat kunt u nog ondernemen als het huurcontract niets voorziet? Meer...

ONROEREND GOED

Een mede-eigenaar betaalt de rekening niet?

Heel wat appartementsgebouwen kampen met achterstallige betalingen door mede-eigenaars. Wat kunt u dan zelf ondernemen en wat is de rol van de syndicus? Kent de nieuwe Appartementswet daarvoor nu ruimere bevoegdheden toe aan de syndicus? Mag de syndicus u de namen van de wanbetalers doorgeven? Heeft de vereniging van mede-eigenaars een voorrecht als de eigenaar verkoopt? Meer...
Geactualiseerd op: 20.02.2019

Meer van Indicator