Artikeldatabank

Zoekresultaat: 542 artikel(s) gevonden in het thema: Vennootschapsbelasting - trefwoord: Varia

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

AFSCHRIJVINGEN

Vergeet niet degressief af te schrijven!

Investeringen in 2018 en 2019 zijn de laatste die u fiscaal zgn. degressief of sneller mag afschrijven, zo u daarvoor kiest tenminste. Wanneer en hoe doet u dat? Meer...

VENNOOTSCHAPSBELASTING

Aanslag op bezoldigingstekort, iets doen?

VENNOOTSCHAPSBELASTING - RECEPTIEKOSTEN

Zijn het nu reclamekosten of toch receptiekosten?

In 2018 stelde de minister dat kosten van drankjes en hapjes bij een zgn. publicitair evenement in principe volledig aftrekbare reclamekosten zijn. Zit het Hof van Cassatie met zijn uitspraak van 22.02.2019 op dezelfde lijn als de minister? Meer...

NOTIONELE INTERESTAFTREK

Hoeveel notionele aftrek (NI) dit jaar?

SOCIALE BIJDRAGE VENNOOTSCHAP

Vennootschapsbijdrage voor 2019

AFZONDERLIJKE AANSLAG

Minimumbezoldiging niet meer zo belangrijk?

Het wetsvoorstel om de aanslag op het bezoldigingstekort af te schaffen, is op 04.04.2019 goedgekeurd door de Kamer! Betekent dit nu dat de minimumbezoldiging opnemen niet meer zo belangrijk is? Meer...

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - AUTO VIA VENNOOTSCHAP

Hoe is het ondertussen nog met de zgn. tankkaartentaks?

Een abonnee vroeg zich af of het feit dat uw voordeel auto in 2019 in principe daalt, ook een impact heeft op de zgn. tankkaartentaks en wat dan nu het voordeligste is: uw vennootschap de tankkosten laten betalen of dat privé doen? Meer...

BELASTINGCONTROLE - AKKOORD

Wat is een stilzwijgend akkoord en wat bent u ermee?

Uw belastingcontroleur doet moeilijk over iets dat bij een vorige controle al bekeken werd en door zijn voorganger aanvaard werd. Heeft u dan een stilzwijgend akkoord waarop u zich kunt beroepen om ook nu een wijziging tegen te houden? Meer...

VENNOOTSCHAPSBELASTING - RESTAURANTKOSTEN

Voor het nieuwe jaar op restaurant met uw klanten?

Om 2019 goed in te zetten, bent u van plan om in januari met enkele van uw beste klanten te gaan lunchen. In welke mate zijn die kosten dan aftrekbaar en kan er eventueel sprake zijn van een privé belastbaar voordeel? Meer...

VENNOOTSCHAPSBELASTING

Uitstel van betaling mogelijk?

Uw bvba moet ten laatste over enkele weken haar aanslag vennootschapsbelasting betalen. Wat als dit niet lukt, kunt u dan nog een betalingsuitstel krijgen? Meer...
Geactualiseerd op: 21.05.2019

Meer van Indicator