Artikeldatabank

Zoekresultaat: 70 artikel(s) gevonden in het thema: Vennootschapsbelasting - trefwoord: Tarief

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

VENNOOTSCHAPSBELASTING - INTERESTEN

Lening tussen vennootschappen, met of zonder interest?

U heeft twee vennootschappen A en B. B zal aan A een lening toestaan. Moet B dan interest rekenen, en zo ja, tegen welke interestvoet? Wat zijn eigenlijk de fiscale gevolgen van een lening met interest in vergelijking met één zonder? Meer...

AANGIFTE

Wanneer en hoe uw aangiftes indienen?

De datum waarop voor inkomstenjaar 2018 uw privéaangifte en die van uw vennootschap ten laatste ingediend moet zijn, is gekend. Wat zijn daarbij de belangrijkste aandachtspunten? Meer...

AFSCHRIJVINGEN

Vergeet niet degressief af te schrijven!

Investeringen in 2018 en 2019 zijn de laatste die u fiscaal zgn. degressief of sneller mag afschrijven, zo u daarvoor kiest tenminste. Wanneer en hoe doet u dat? Meer...

VENNOOTSCHAPSBELASTING

Aanslag op bezoldigingstekort, iets doen?

INVESTERINGSAFTREK

Hoeveel investeringsaftrek (IA) in 2019?

NOTIONELE INTERESTAFTREK

Hoeveel notionele aftrek (NI) dit jaar?

AFZONDERLIJKE AANSLAG

Minimumbezoldiging niet meer zo belangrijk?

Het wetsvoorstel om de aanslag op het bezoldigingstekort af te schaffen, is op 04.04.2019 goedgekeurd door de Kamer! Betekent dit nu dat de minimumbezoldiging opnemen niet meer zo belangrijk is? Meer...

VENNOOTSCHAPSBELASTING

De zgn. 5%-aanslag binnenkort afgeschaft?

VOORAFBETALEN

Best al voorafbetalen tegen 10.04?

De uiterste datum voor de eerste voorafbetaling van 2019 is in principe 10 april. Wat doet u dan het best? Nu al iets betalen, of nog wat wachten? Meer...

LOON

Is minimumbezoldiging ook geïndexeerd?

Geactualiseerd op: 21.05.2019

Meer van Indicator