Artikeldatabank

Zoekresultaat: 45 artikel(s) gevonden in het thema: Vennootschapsbelasting - trefwoord: Tarief

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

TACTIEK & STRATEGIE - DIVIDEND

Hoeveel fiscale druk op dividenden in 2018, 2019 en 2020?

De tarieven roerende voorheffing zijn de laatste jaren nogal veranderd en ook de tarieven vennootschapsbelasting zijn zopas verlaagd. Wat betekent dat concreet voor de fiscale druk op een dividend dat u in 2018, 2019 of 2020 opneemt?
Meer...

LOON

Hoe dat loontekort juist berekenen?

Te weinig loon opnemen wordt vanaf aanslagjaar 2019 bestraft met een afzonderlijke aanslag. Hoe zit dat juist en hoeveel moet uw minimaal loon dan zijn? Meer...

VENNOOTSCHAPSBELASTING - TARIEF

Hoeveel minimumbezoldiging opnemen uit uw bvba’s?

Als enige zaakvoerder neemt u € 45.000 loon op uit uw bvba om het verlaagd tarief te krijgen en de boete te vermijden. Verder bent u samen met uw vrouw ook zaakvoerder in een tweede bvba. Moet uw loon daaruit ook € 45.000 zijn? Meer...

VENNOOTSCHAPSBELASTING - TARIEF

Voor boekjaar 2017 het verlaagd tarief genieten

Wilt u voor boekjaar 2017, dat eerstdaags afsluit, het verlaagd vennootschapstarief genieten, dan gelden nog de oude voorwaarden. Wat zijn de voornaamste? Meer...

LOON

Uw loon al verhogen voor kmo-tarief?

BELASTBARE WINST

Nu nog 2017 fiscaal optimaliseren?

Uw belastbare winst zo laag mogelijk houden is altijd interessant en zeker voor boekjaar 2017! Wat kunt u dan nu, begin 2018, daarvoor nog doen? Meer...

TACTIEK & STRATEGIE - LOON

Neemt u in 2018 het best een hoger loon op?

De zgn. minimumbezoldiging voor het kmo-tarief vennootschapsbelasting wordt verhoogd in 2018 en op een eventueel bezoldigingstekort wordt er een afzonderlijke aanslag gevestigd. Verhoogt u dan het best uw loon of niet? Meer...

VENNOOTSCHAPSBELASTING - AUTO

Koopt u een nieuwe auto beter nog in 2017 of pas in 2018?

U wilt binnenkort via uw vennootschap een nieuwe auto kopen. Doet u die investering dan fiscaal gezien het best nog in 2017 of wacht u beter tot in 2018? Met welke wijzigingen uit het zomerakkoord moet u zeker rekening houden? Meer...

LOON

€ 45.000 loon voor het verlaagd tarief?

Volgens sommige persartikels is uw kmo vanaf 2018 sowieso uitgesloten van het verlaagd tarief als u niet altijd € 45.000 loon opneemt! Toch even nuanceren... Meer...

VENNOOTSCHAPSBELASTING - TARIEF

Nog één keer niet ‘te veel’ dividend opnemen!

Keert u zichzelf ‘te veel’ dividend uit, dan is uw bvba uitgesloten van het verlaagd vennootschapstarief. Dat principe zou in 2018 afgeschaft worden, maar voor boekjaar 2017 of 2017-2018 geldt die zgn. 13%-regel wel nog! Hoe zit dat juist? Meer...
Geactualiseerd op: 16.03.2018

Meer van Indicator