Artikeldatabank

Zoekresultaat: 53 artikel(s) gevonden in het thema: Onroerend goed - trefwoord: Huur

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BTW - ONROEREND GOED

FAQ over onroerende verhuur met btw

ONROEREND GOED - HUUR

Huur moet opbrengen om fiscaal aftrekbaar te zijn!?

Uw bvba is eigenaar van een appartement en u betaalt huur voor het gebruik ervan. Een te lage huur kan er echter toe leiden dat de kosten voor uw bvba niet aftrekbaar zijn, zo zei een rechter op 20.11.2018. Hoe gaat u daarmee om? Meer...

ONROEREND GOED - HUUR

Vennootschap laten onderverhuren of zelf verhuren?

U verhuurt aan uw bvba een pand dat eigenlijk te ruim is voor haar. Het ongebruikte stuk wilt u dus aan een andere vennootschap of persoon verhuren. Laat u dan uw bvba dat deel onderverhuren of verhuurt u privé beter rechtstreeks? Meer...

ONROEREND GOED - OPSLAGRUIMTE

Optie verhuren met btw ook voor bestaand magazijn!

In principe kan de optie om vanaf 01.01.2019 te verhuren met btw enkel voor nieuwe gebouwen. Het wetsontwerp maakt dat nu ook mogelijk voor bestaande opslagplaatsen. Hoezo dan, en wat als daarbij ook een kantoor verhuurd wordt? Meer...

ONROEREND GOED - HUUR

Optie verhuur met btw uitgesteld, maar ook weer niet!?

Aanvankelijk zou vanaf 01.10.2018 de verhuur van nieuwe bedrijfsgebouwen met btw kunnen gebeuren, maar dat optiestelstel is nu verschoven naar begin 2019. Hoezo dan, en wat zijn de gevolgen daarvan in uw huidige planning? Meer...

ONROEREND GOED - HUUR

Niet verhuurd, dus minder onroerende voorheffing?

Uw bvba is eigenaar van een magazijn dat te huur staat, maar waarvoor ze niet meteen een huurder vindt. Kan uw bvba voor de periode van leegstand dan een vermindering van onroerende voorheffing krijgen? Hoe gaat u het best te werk? Meer...

BEDRIJFSLEIDER - PRIVÉFISCALITEIT

Zit er btw op de door u privé kwijtgescholden huur?

U verhuurt privé een bedrijfspand aan uw bvba die daaraan werken uitvoert en als compensatie laat u een deel van de huur vallen. In principe wordt u dan privé belast, maar volgens een rechter moet u ook btw betalen. Kunt u dat vermijden? Meer...

ONROEREND GOED - HUUR

Verhuren van een gebouw met btw dan toch op komst!?

In het zomerakkoord was voorzien om vanaf 01.01.2018 de verhuur van een gebouw met btw te laten gebeuren. Die plannen werden echter afgevoerd, maar vanaf 01.10.2018 zou het toch zover zijn! Wat ligt er dan momenteel op tafel? Meer...

ONROEREND GOED

Wanneer is een gebouw verkocht?

U wilt via uw bvba een pand of het vruchtgebruik ervan kopen of verkopen. Recente rechtspraak licht toe wanneer u dan een geldige overeenkomst heeft en wanneer u dan precies eigenaar bent. Wat betekent dat voor de belastingen? Meer...

ONROEREND GOED - HUUR

Btw-nummer voor de verhuur van magazijn met bureau?

U privé verhuurt aan uw bvba een opslagruimte met bureau. Is het kantoor groter dan 10% van de totale oppervlakte, dan moet u geen btw-nummer aanvragen, maar die 10%-regel zou gewijzigd worden naar 50%. Wat betekent dit concreet? Meer...
Geactualiseerd op: 20.05.2019

Meer van Indicator