Artikeldatabank

Zoekresultaat: 56 artikel(s) gevonden in het thema: Geld uit uw vennootschap halen - trefwoord: Eenmalige operaties

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

KAPITAAL - KAPITAALVERMINDERING

Kapitaal nooit meer belastingvrij uit uw vennootschap?

Naar aanleiding van een vorig artikel (jg. 11, nr. 10, p. 3) stelde een abonnee “dat het toch wel erg is dat hij het kapitaal van zijn bvba er nooit meer uit kan halen zonder roerende voorheffing (rv)”. We hebben echter goed nieuws voor hem... Meer...

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - VARIA

Welk eenmalige geldopname wordt het minst belast?

U wilt netto € 10.000 uit uw vennootschap halen, maar er is geen manier om dat onbelast te doen. Als u dus voor een belast inkomen moet kiezen, wat is dan fiscaal het best: extra loon, een tussentijds dividend of vooruitbetaalde huur? Meer...

SOCIALE VOORDELEN

Vijfjarig bestaan, dus een premie?

TACTIEK & STRATEGIE - KAPITAAL

Reserves ‘losklikken’ of niet?

Kmo’s kunnen in 2018 hun in kapitaal vastgeklikte reserves terug ‘losklikken’ en belastingvrij uitkeren. Welke regels gelden daarvoor en doet u dat nu beter wel of niet, rekening houdend met de nieuwe regels voor een kapitaalvermindering? Meer...

LIQUIDATIEBONUS

Rv op liquidatiebonus al betaald?

LIQUIDATIEBONUS

Jacht op liquidatiebonus gestopt!

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN

Nut van een ongelijke inkoop eigen aandelen?

Uw bvba kan een deel van haar eigen aandelen inkopen en dat zelfs zgn. disproportioneel. Hoe zit dat fiscaal ook alweer en wanneer is dat interessant? Meer...

INTERNE MEERWAARDE

Wat is er veranderd aan de zgn. interne meerwaarden?

De zgn. interne meerwaarden bij de oprichting van een holding zijn de fiscus al lang een doorn in het oog. De regering heeft nu besloten om een bijzondere regeling te treffen voor sommige van deze meerwaarden. Hoe zit dat juist? Meer...

SOCIAAL VOORDEEL

Trouwcadeau van uw vennootschap?

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - EENMALIGE OPERATIES

Rc-schuld wegwerken door aandelen te verkopen?

U wilt van uw rekening-courantschuld af, want die kost u jaarlijks te veel! Heeft u twee vennootschappen, dan kunt u dat oplossen door een aandelenverkoop van de ene aan de andere. Hoe zit dat en wat vond een rechter daarvan? Meer...
Geactualiseerd op: 20.05.2019

Meer van Indicator