Artikeldatabank

Zoekresultaat: 68 artikel(s) gevonden in het thema: Geld uit uw vennootschap halen - trefwoord: Interesten

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - INTERESTEN

Weldra één rentetarief voor uw rekening-couranttegoed!?

Heeft u een tegoed op uw rekening-courant, dan mag u daarop interesten vragen aan uw bvba, maar wel niet meer dan de zgn. marktrente. Het ontwerp van programmawet verduidelijkt nu wat daaronder verstaan moet worden. Meer...

STARTENDE KMO

Crowdfundinginteresten... ?

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN

Geld van uw spaarboekje lenen aan uw bvba?

Het geld op uw spaarboekje brengt bijna niets op. Leent u dat geld dan niet beter uit aan uw bvba zodat zij niet moet lenen en u een hoger rendement heeft? Meer...

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - INTERESTEN

Interestvoet van gratis lening of kaskrediet als marktrente?

In een arrest van 24.06.2016 besliste de rechter dat het percentage aan interesten dat een bvba betaalde aan haar zaakvoerder te hoog was, maar het tarief dat de fiscus in de plaats stelde te laag. Hoe kwam hij tot die beslissing? Meer...

INTERESTEN

Hoe zit dat juist met de interestherkwalificatie?

Hoe moet volgens de minister de wettekst inzake de herkwalificatie van interesten in dividenden geïnterpreteerd worden? Meer...

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - PRIVÉ BELASTBARE VOORDELEN

Geen privévoordeel zo u vaste vertegenwoordiger bent?

Een collega van u zegt dat hij het gevonden heeft! Doordat hij enkel zgn. vaste vertegenwoordiger is in de vennootschap waaruit hij zijn privé belastbare voordelen haalt, kan hij er privé niet op belast worden... Klopt dat wel? Meer...

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - DIVIDEND

Oeps, er is te weinig roerende voorheffing ingehouden...

U heeft onlangs een dividend of interesten uit uw vennootschap opgenomen. Echter, met al die verschillende tarieven die tegenwoordig mogelijk zijn, blijkt nu dat er te weinig roerende voorheffing ingehouden werd. Hoe zet u dat dan recht? Meer...

DIVIDEND

27% roerende voorheffing op alles?

Sinds 01.01.2016 is de rv weer gestegen. Geldt die verhoogde rv dan ook bij uitkering van uw liquidatiereserve en wat met uw andere inkomsten? Meer...

INTERESTEN

Laat uw interesten nu nog betalen!

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - INTERESTEN

Recente rechtspraak over herkwalificatie van interesten

Regelmatig moeten rechters zich uitspreken over de herkwalificatie van interesten in dividenden. Daaruit kunt u dan ook lessen trekken voor uw eigen situatie om zo het herkwalificatierisico zo veel mogelijk te beperken. Even kijken... Meer...
Geactualiseerd op: 16.02.2018

Meer van Indicator