Artikeldatabank

Zoekresultaat: 111 artikel(s) gevonden in het thema: Geld uit uw vennootschap halen - trefwoord: Dividend

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - DIVIDEND

Een dividend uit de winst van boekjaar 2017?

Boekjaar 2017 was een goed jaar voor uw vennootschap en u wilt op de jaarvergadering dan ook een dividend opnemen. Wat zijn de gevolgen daarvan voor de vennootschapsbelasting en wat met het tarief roerende voorheffing? Meer...

LIQUIDATIEBONUS

Rv op liquidatiebonus al betaald?

VENNOOTSCHAPSBELASTING - TARIEF

Nog één keer niet ‘te veel’ dividend opnemen!

Keert u zichzelf ‘te veel’ dividend uit, dan is uw bvba uitgesloten van het verlaagd vennootschapstarief. Dat principe zou in 2018 afgeschaft worden, maar voor boekjaar 2017 of 2017-2018 geldt die zgn. 13%-regel wel nog! Hoe zit dat juist? Meer...

DIVIDENDEN

Straks € 627 belastingvrij dividend?

DIVIDENDEN

Binnenkort uw ‘vastgeklikte’ reserves losmaken?

De sperperiode voor kmo’s om de in 2013 of 2014 zgn. vastgeklikte reserves zonder roerende voorheffing uit te keren, is binnenkort voorbij. Wat is dan het best, die reserves in kapitaal laten zitten of ze ‘losmaken’ door een kapitaalvermindering? Meer...

DIVIDEND

15% rv enkel voor winst van boekjaar?

Hoe zit het eigenlijk als u een dividend tegen 15% rv wilt uitkeren? Uit welke winst mag dat dividend precies komen? De minister verduidelijkte dit op 10.05.2017... Meer...

LIQUIDATIERESERVES

Liquidatiereserves vijf jaar onaangetast laten, hoe zit dat?

U kunt een liquidatiereserve uitkeren tegen 5% rv, als ze ten minste vijf jaar op een zgn. onaangetaste rekening staat. Wat houdt die onaantastbaarheidsvoorwaarde precies in en wanneer is er sprake van een aantasting van de liquidatiereserve? Meer...

DIVIDEND

Nog even wachten met een dividend?

In geval van een dividenduitkering tegen een verlaagd tarief rv kan een tussentijds dividend interessanter zijn dan een gewoon dividend. Hoe zit dat precies? Meer...

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - DIVIDEND

Hoe dividend verdelen na wijziging aandelenverhouding?

De verhouding tussen de aandeelhouders van uw vennootschap is na 01.01.2017 gewijzigd. Hoe moet een dividend over boekjaar 2016 dan verdeeld worden? Is dat volgens het aandelenbezit van nú in 2017 of dat van 2016? Meer...

VENNOOTSCHAPSBELASTING - VARIA

Alle winst van 2016 naar de liquidatiereserve boeken?

Uw vennootschap heeft in 2016 winst gemaakt en binnenkort moet u dus op de jaarvergadering beslissen welke bestemming u daaraan geeft. Is alles naar de liquidatiereserve boeken dan sowieso steeds de beste keuze of soms toch niet? Meer...
Geactualiseerd op: 20.02.2018

Meer van Indicator