Artikeldatabank

Zoekresultaat: 125 artikel(s) gevonden in het thema: Geld uit uw vennootschap halen - trefwoord: Dividend

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - INTERESTEN

Geld inbrengen of lenen, wat is fiscaal het beste?

In tegenstelling tot voor een bvba is er voor haar opvolger, de bv, geen minimale inbreng van geld meer vereist! Zijn er dan nog wel fiscale redenen waarom u bij de oprichting of nadien nog geld zou inbrengen in ruil voor aandelen? Of kunt u maar beter steeds gewoon geld uitlenen aan uw bv? Meer...

KAPITAAL - KAPITAALVERMINDERING

Kapitaal nooit meer belastingvrij uit uw vennootschap?

Naar aanleiding van een vorig artikel (jg. 11, nr. 10, p. 3) stelde een abonnee “dat het toch wel erg is dat hij het kapitaal van zijn bvba er nooit meer uit kan halen zonder roerende voorheffing (rv)”. We hebben echter goed nieuws voor hem... Meer...

JAARREKENING - WINSTVERDELING

Wat doet u met de winst van boekjaar 2018?

Binnenkort moet de winst van boekjaar 2018 een bestemming krijgen. Wat is dan de beste keuze: de winst reserveren, uitkeren als tantième of als dividend? Is er door de daling van de tarieven vennootschapsbelasting trouwens iets veranderd? Meer...

DIVIDEND

Zelf overzicht dividenden bijhouden!

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - JURIDISCH

Juridische grens voor winstuitkering, hoe zit dat precies?

De winst van een boekjaar kunt u uitkeren als dividend of tantième mits respect voor bepaalde juridische grenzen. Welke grenzen zijn dat voor boekjaar 2018 en welke zouden dat worden na de hervorming van het vennootschapsrecht? Meer...

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - DIVIDEND

Geen fiscale grens meer voor dividenden?

De zgn. 13%-grens is afgeschaft waardoor de grootte van het dividend dat u opneemt, niet meer van belang is voor het vennootschapstarief. Is het dan een goed idee om eerstdaags de winst van 2018 volledig als dividend uit te keren? Meer...

DIVIDENDEN

Laat het juiste dividend vrijstellen!

DIVIDEND

Hoeveel kapitaal nodig voor verlaagde rv?

Een voorwaarde opdat u op een zgn. VVPR-bis-dividend slechts 15% rv betaalt, heeft te maken met het kapitaal. Hoe zit dat en welk nieuws is er hierover? Meer...

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - DIVIDEND

In 2019 ook nog een belastingvrij dividend?

In 2018 kon u tot € 640 dividend uit uw bvba opnemen zonder dat u daar privé belastingen op betaalde. Geldt dat ook voor 2019 en hoe werkt dat nu eigenlijk weer? Hoe zit dat als ook uw vrouw aandelen in uw bvba heeft? Even kijken... Meer...

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - VARIA

Welk eenmalige geldopname wordt het minst belast?

U wilt netto € 10.000 uit uw vennootschap halen, maar er is geen manier om dat onbelast te doen. Als u dus voor een belast inkomen moet kiezen, wat is dan fiscaal het best: extra loon, een tussentijds dividend of vooruitbetaalde huur? Meer...
Geactualiseerd op: 20.05.2019

Meer van Indicator