Artikeldatabank

Zoekresultaat: 15 artikel(s) gevonden in het thema: Algemene vergadering - trefwoord: Statutenwijziging

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

DAGELIJKS BESTUUR - FORMALITEITEN

Voor elke wijziging in uw vennootschap naar de notaris?

U wilt de zetel van uw bvba wijzigen of u wilt een benoeming of ontslag doen. Moet u daarvoor dan via uw notaris passeren of kan uw boekhouder ook zelf bepaalde zaken afhandelen? Hoe zit dat dan eigenlijk in een zgn. comm.v? Meer...

STATUTEN - MAATSCHAPPELIJK DOEL

Het statutair doel van uw bvba, belangrijker dan u denkt…

Het statutair doel van uw vennootschap en de activiteiten waarvoor ze in de zgn. KBO ingeschreven is, zijn juridisch gezien van belang. Waarom is dat zo en wat komt er bij een statutenwijziging kijken als die nodig zou zijn? Meer...

ALGEMENE VERGADERING - VARIA

Twee algemene vergaderingen op één dag?

Bij Belgacom is er niet één, maar zijn er twee algemene vergaderingen ingepland, een ervan enkel gewijd aan een naamswijziging. Kan daarover dan niet op de jaarvergadering zelf beslist worden? Is zo’n naamswijziging zoiets bijzonders? Meer...

RECHT - VARIA

De naam van uw bvba wijzigen a.u.b.

Een schepen vroeg een bedrijfsleider onlangs om de naam van zijn zaak te wijzigen. Wat als ze daar bij u mee afkomen? Hoeveel kost dat u dan? Meer...

ZAAKVOERDER - BENOEMING

Bent u toch geen statutair zaakvoerder?!

In de oprichtingsakte werd u tot zaakvoerder benoemd. Dat betekent echter niet noodzakelijk dat u dan ook ‘statutair’ zaakvoerder bent, zo waarschuwde een rechter onlangs. Hoe schept u duidelijkheid ter zake? Meer...

JAARVERGADERING - KAPITAALVERHOGING

Uw voorstel om het kapitaal op te trekken haalt het niet

U stelt op de jaarvergadering voor om het kapitaal op te trekken. Als meerderheidsaandeelhouder bent u bereid om vers kapitaal in te brengen en om van uw rc-tegoed kapitaal te maken. Wat echter als uw medevennoot moeilijk doet? Meer...

DAGELIJKS BESTUUR - VARIA

Uw auto verhuist mee...

Als u verhuist, moet ook uw auto mee verhuizen. Hoe zit dat echter als uw vennootschap verhuist? Waar moet u zijn om de auto van de zaak te verhuizen? Meer...

ALGEMENE VERGADERING - NAAMSWIJZIGING

Nieuwe naam voor uw vennootschap, even checken…

Onlangs besliste een Belgische bank om van naam te veranderen. Nu blijkt dat de nieuwe naam al in gebruik is. Is dat een probleem en waarop moet u letten als u uw vennootschap een andere naam wilt geven? Meer...

BEDRIJFSLEIDER - BEVOEGDHEDEN

Moet u sowieso de notaris de verhuis laten regelen?

U wilt uw BVBA verhuizen naar een ander adres. In hoeverre kunt u, al dan niet via uw boekhouder, dat zelf regelen? Moet u sowieso via een notaris passeren? Waarvan hangt dat af? Meer...

VENNOOTSCHAPSNAAM - KEUZE

BVBA Indicator, waarom kan dat (niet)?

Regelmatig krijgen we de vraag of de keuze van een vennootschapsnaam volledig vrij is dan wel of men zich toch moet houden aan bepaalde spelregels ter zake. Is daarbij bv. alleen de naam van belang of ook de activiteit en de regio? Meer...
Geactualiseerd op: 20.05.2019

Meer van Indicator