Artikeldatabank

Zoekresultaat: 21 artikel(s) gevonden in het thema: Extralegaal pensioen - trefwoord: Interne pensioenvoorziening

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

EXTRALEGAAL PENSIOEN - INTERNE PENSIOENVOORZIENING

Hoe zit dat nu precies met uw intern pensioen?

Een intern pensioen kunt u beter ‘externaliseren’ zo u na uw pensioen nog actief blijft. Een abonnee die al met pensioen is, maar wiens bvba nog zo’n intern pensioen heeft, vroeg ons of hij ook iets moet doen. Even kijken hoe dat zit… Meer...

EXTRALEGAAL PENSIOEN

Intern pensioen nú nog externaliseren?

Een arrest van het Grondwettelijk Hof heeft nog eens de aandacht gevestigd op de zgn. interne pensioenbelofte. Loont het om die nú nog te externaliseren? Meer...

EXTRALEGAAL PENSIOEN - INTERNE PENSIOENVOORZIENING

Een intern pensioen uitkeren in de vorm van een pand?

U heeft de bvba overgenomen van uw vader, die nog medezaakvoerder is. Daarin zit nog een interne pensioenbelofte op zijn naam alsook een pand dat hij graag privé wil. Kunt u dat pand dan gebruiken om zijn pensioen te betalen? Meer...

INTERNE PENSIOENBELOFTE

Hoe wordt uw intern pensioen belast?

VENNOOTSCHAPSBELASTING - VARIA

Pensioenvoorziening afboeken op vraag van uw bank?

Nu uw vennootschap een nieuw krediet nodig heeft, vraagt uw bank om uw indertijd aangelegde zgn. interne pensioenvoorziening (gedeeltelijk) terug te nemen. Waarom is dat? Hoe zit dat dan fiscaal gezien en is dat een goed idee? Meer...

EXTRALEGAAL PENSIOEN - INTERNE PENSIOENVOORZIENING

Intern pensioen, registreren of toch externaliseren?

Uw vennootschap heeft op haar balans nog steeds een zgn. pensioenvoorziening staan. U moet die pensioenbelofte dan registreren tegen 30.06.2015, tenzij u ervoor kiest om die tegen dan te externaliseren. Wat zijn de voordelen daarvan? Meer...

INTERNE PENSIOENBELOFTE

Interne pensioenbelofte melden!

INTERNE PENSIOENBELOFTE

Databank aanvullende pensioenen

EXTRALEGAAL PENSIOEN - GROEPSVERZEKERING

Uw intern pensioen dan toch maar externaliseren... ?

Bij de bespreking van uw jaarrekening over 2012 is uw interne pensioenbelofte nog eens ter sprake gekomen en vooral dan de vraag of u de intern reeds aangelegde voorziening niet zou externaliseren. Wat zijn daar de voordelen van? Meer...

INTERN PENSIOEN

100% zeker dat uw 80%-grens klopt?

Bij de overdracht van uw interne pensioenvoorziening is het cruciaal dat de zgn. 80%-grens klopt! Waarom is dat en hoe lost u dat desgevallend het best op? Meer...
Geactualiseerd op: 21.05.2019

Meer van Indicator