Artikeldatabank

Zoekresultaat: 19 artikel(s) gevonden in het thema: Extralegaal pensioen - trefwoord: Interne pensioenvoorziening

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

EXTRALEGAAL PENSIOEN - INTERNE PENSIOENVOORZIENING

Een intern pensioen uitkeren in de vorm van een pand?

U heeft de bvba overgenomen van uw vader, die nog medezaakvoerder is. Daarin zit nog een interne pensioenbelofte op zijn naam alsook een pand dat hij graag privé wil. Kunt u dat pand dan gebruiken om zijn pensioen te betalen? Meer...

INTERNE PENSIOENBELOFTE

Hoe wordt uw intern pensioen belast?

VENNOOTSCHAPSBELASTING - VARIA

Pensioenvoorziening afboeken op vraag van uw bank?

Nu uw vennootschap een nieuw krediet nodig heeft, vraagt uw bank om uw indertijd aangelegde zgn. interne pensioenvoorziening (gedeeltelijk) terug te nemen. Waarom is dat? Hoe zit dat dan fiscaal gezien en is dat een goed idee? Meer...

EXTRALEGAAL PENSIOEN - INTERNE PENSIOENVOORZIENING

Intern pensioen, registreren of toch externaliseren?

Uw vennootschap heeft op haar balans nog steeds een zgn. pensioenvoorziening staan. U moet die pensioenbelofte dan registreren tegen 30.06.2015, tenzij u ervoor kiest om die tegen dan te externaliseren. Wat zijn de voordelen daarvan? Meer...

INTERNE PENSIOENBELOFTE

Interne pensioenbelofte melden!

INTERNE PENSIOENBELOFTE

Databank aanvullende pensioenen

EXTRALEGAAL PENSIOEN - GROEPSVERZEKERING

Uw intern pensioen dan toch maar externaliseren... ?

Bij de bespreking van uw jaarrekening over 2012 is uw interne pensioenbelofte nog eens ter sprake gekomen en vooral dan de vraag of u de intern reeds aangelegde voorziening niet zou externaliseren. Wat zijn daar de voordelen van? Meer...

INTERN PENSIOEN

100% zeker dat uw 80%-grens klopt?

Bij de overdracht van uw interne pensioenvoorziening is het cruciaal dat de zgn. 80%-grens klopt! Waarom is dat en hoe lost u dat desgevallend het best op? Meer...

EXTRALEGAAL PENSIOEN - INTERNE PENSIOENVOORZIENING

Voordeel te doen met de 16,5% op uw intern pensioen?

Uw interne pensioenbelofte voorziet momenteel in een uitkering op uw 60ste. Nu voor zo’n intern pensioen het tarief van 16,5% behouden blijft, is dat dan niet beter dan een groepsverzekering op uw 60ste? Die kost u weldra toch 20%... Meer...

EXTRALEGAAL PENSIOEN - INTERNE PENSIOENVOORZIENING

Gedaan met uw pensioenbelofte: wat nu gedaan?

Voor boekjaar 2012 mag uw vennootschap geen bedrag meer toevoegen aan uw reeds bestaande interne pensioenbelofte. Wat zijn dan de gevolgen voor u en uw vennootschap en hoe kunt u het wegvallen van die ‘kosten’ opvangen? Meer...
Geactualiseerd op: 18.07.2018

Meer van Indicator