Recentste nummer

REKENING-COURANT

Hoeveel kostte gratis lenen in 2017?

Leent u gratis geld bij uw bvba, dan wordt u privé belast op een voordeel gratis lening. Tegen welk tarief dat is, hangt er echter van af. Hoezo... ?
Meer...

PRIVÉ BELASTBAAR VOORDEEL

Een of meer voordelen internet?

VOORAFBETALINGEN

Waarom uw vennootschap in 2018 beter voorafbetaalt…

Doet uw bvba geen voorafbetalingen, dan krijgt ze een boete die de voorbije jaren wel nog meeviel. Echter, vanaf 2018 is die boete fors gestegen! Hoe zit dat dan precies en wanneer en hoeveel moet u dan het best in 2018 voorafbetalen?
Meer...

JAARREKENING - VARIA

Welke bestemming geeft u aan de winst van 2017?

Uw bvba heeft in boekjaar 2017 winst gemaakt die u op de jaarvergadering een ‘bestemming’ moet geven. Wat kiest u dan het best: de uitkering ervan als dividend of tantième, of ze als een vrijgestelde of belaste reserve laten boeken?
Meer...

VENNOOTSCHAPSBELASTING - MEERWAARDEN

Een leuk neveneffect van de tariefverlaging...

Zo uw vennootschap een gespreid te belasten meerwaarde heeft, dan mag u nu de zgn. uitgestelde belasting herberekenen op basis van de nieuwe verlaagde tarieven vennootschapsbelasting! Hoe zit dat precies en welk voordeel heeft dat?
Meer...

ONKOSTENVERGOEDING

Regels voor binnenlandse reisvergoedingen verduidelijkt

Sinds 01.09.2017 gelden er voor de ambtenaren nieuwe bedragen en regels inzake de dagvergoedingen. In een circulaire van 22.01.2018 laat de fiscus weten onder welke voorwaarden ook u die belastingvrije bedragen kunt opnemen.
Meer...

VENNOOTSCHAPSBELASTING - TARIEF

Voor boekjaar 2017 het verlaagd tarief genieten

Wilt u voor boekjaar 2017, dat eerstdaags afsluit, het verlaagd vennootschapstarief genieten, dan gelden nog de oude voorwaarden. Wat zijn de voornaamste?
Meer...
Geactualiseerd op: 16.02.2018

Meer van Indicator