Recentste nummer

AFSCHRIJVINGEN

Vergeet niet degressief af te schrijven!

Investeringen in 2018 en 2019 zijn de laatste die u fiscaal zgn. degressief of sneller mag afschrijven, zo u daarvoor kiest tenminste. Wanneer en hoe doet u dat?
Meer...

JAARREKENING - GOEDKEURING

Goedgekeurde jaarrekening corrigeren

VENNOOTSCHAPSBELASTING

Aanslag op bezoldigingstekort, iets doen?

JAARREKENING - NEERLEGGING

Nieuwe modellen jaarrekening?

BEDRIJFSLEIDER - PRIVÉFISCALITEIT

Elektronisch aanslagbiljet nog via Zoomit?

VENNOOTSCHAP - OPRICHTING

Verbintenissen voor een vennootschap in oprichting

Wie een nieuwe vennootschap opricht, kan vóór de oprichting al verbintenissen voor haar aangaan. Is dat ook nog zo in het nieuwe vennootschapsrecht en wat zijn de boekhoudkundige en fiscale gevolgen van de overname van de verbintenissen door uw vennootschap?
Meer...

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - INTERESTEN

Geld inbrengen of lenen, wat is fiscaal het beste?

In tegenstelling tot voor een bvba is er voor haar opvolger, de bv, geen minimale inbreng van geld meer vereist! Zijn er dan nog wel fiscale redenen waarom u bij de oprichting of nadien nog geld zou inbrengen in ruil voor aandelen? Of kunt u maar beter steeds gewoon geld uitlenen aan uw bv?
Meer...

FINANCIEEL - VARIA

Zonder fiscale kopzorgen de lokale voetbalclub sponsoren?

In de media was onlangs te lezen dat de fiscus actie gaat ondernemen tegen sponsoring bij sportclubs. Hoe zit dat eigenlijk fiscaal ook alweer en moet u zich nu zorgen maken als uw bvba de plaatselijke voetbalclub sponsort?
Meer...

AANDELEN - OVERDRACHT

Wilt u aandelen van een bv(ba) verkopen?

Aandelen van een bvba waarvan u niet de enige aandeelhouder bent, kunt u niet zomaar aan om het even wie verkopen. De andere aandeelhouders kunnen zich in principe nl. tegen de verkoop verzetten. Blijft dat ook zo in de nieuwe bv en wat als u aandelen wilt verkopen die nog niet volgestort zijn?
Meer...

HUURINKOMSTEN

Hoeveel optimale huur aan uw bvba vragen?

Verhuren aan uw bvba is fiscaal interessant, maar u mag dan niet te veel huur vragen. Belangrijk daarbij is de zgn. revalorisatiecoëfficiënt die op 19.04.2019 voor inkomstenjaar 2019 bekendgemaakt werd...
Meer...
Geactualiseerd op: 21.05.2019

Meer van Indicator