Artikeldatabank

Zoekresultaat: 57 artikel(s) gevonden in het thema: Mede-eigendom - trefwoord: Algemene vergadering

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

MEDE-EIGENDOM - ALGEMENE VERGADERING

Een fout uit de notulen nadien rechtzetten, kan dat?

Sinds 2010 moeten de notulen aan het einde van de vergadering opgemaakt worden. Wat als u als syndicus nadien merkt dat er toch een fout in die notulen geslopen is? Kunt u dat dan nog rechtzetten? Onlangs sprak een rechter zich uit... Meer...

MEDE-EIGENDOM - VERGADERING

Enkel beslist door wie mee betaalt...

Sinds 01.01.2019 geldt de nieuwe Appartementswet en daarin is ook het ‘betaler beslist’-principe voorzien. De toepassing daarvan zorgt weleens voor discussie... Meer...

MEDE-EIGENDOM - ALGEMENE VERGADERING

Hoe beslissen over de verdeling van de aandelen?

In veel gebouwen is er discussie over de verdeling van de aandelen. Om daar wijzigingen in aan te brengen, is er echter unanimiteit nodig. Hoe gaat u daarmee om als er onvoldoende mede-eigenaars aanwezig zijn op de vergadering? Meer...

MEDE-EIGENDOM - ALGEMENE VERGADERING

Een kennis of advocaat meebrengen naar de vergadering?

Een mede-eigenaar wil graag iemand meebrengen naar de algemene vergadering, bv. een kennis, een familielid, een architect of een advocaat. Kan dat? Hierover bestaat sinds 01.01.2019 een regeling... Meer...

MEDE-EIGENDOM - ALGEMENE VERGADERING

In 2019 opnieuw de renovatie van het gebouw agenderen?

Voor alle beslissingen waarvoor er voorheen een 3/4 meerderheid nodig was, bv. het uitvoeren van een renovatie, volstaat vanaf 2019 een 2/3 meerderheid. Kunt u alle ‘knelpunten’ dan nu opnieuw agenderen op de algemene vergadering? Meer...

MEDE-EIGENDOM - ALGEMENE VERGADERING

Gebouw afbreken en heropbouwen zonder unanimiteit?

Om het appartementsgebouw volledig af te breken en opnieuw te bouwen, moeten momenteel alle mede-eigenaars akkoord gaan. De nieuwe wet voorziet een specifieke procedure waardoor dit niet steeds meer nodig is. Hoe zit dat? Meer...

MEDE-EIGENDOM - ALGEMENE VERGADERING

De stemprocedure en de volmachten, wat zal er wijzigen?

De algemene vergadering kan maar geldig stemmen als er een bepaald aantal mede-eigenaars aanwezig is of een volmacht kreeg. Wat als dat aantal niet gehaald wordt? De nieuwe wet die op komst is, wijzigt dat... Meer...

MEDE-EIGENDOM - ALGEMENE VERGADERING

Welke ‘relevante informatie’ moet er bij de uitnodiging?

De wet bepaalt dat u als syndicus alle relevante informatie over de agendapunten vooraf aan de mede-eigenaars ter beschikking stelt. Voor welke informatie is dat dan precies van belang? Een rechter sprak zich onlangs uit... Meer...

MEDE-EIGENDOM - ALGEMENE VERGADERING

De beslissing direct uitvoeren?

De vereniging van mede-eigenaars beslist om te renoveren. Mag u als syndicus zo’n beslissing direct uitvoeren of is het beter om nog even te wachten? Meer...

MEDE-EIGENDOM

Beslist is beslist of toch niet?

De algemene vergadering spreekt zich uit over een bepaalde kwestie. Kan ze daar dan enkele jaren later op terugkomen en toch iets anders beslissen? Meer...
Geactualiseerd op: 22.08.2019

Meer van Indicator