Artikeldatabank

Zoekresultaat: 64 artikel(s) gevonden in het thema: Mede-eigendom - trefwoord: Algemene vergadering

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

MEDE-EIGENDOM - ALGEMENE VERGADERING

De organisatie van de algemene vergadering tijdens corona

De algemene vergaderingen van appartementsgebouwen die uitgesteld werden omwille van corona, moeten tussen 01.07.2020 en 30.11.2020 doorgaan. Hierbij alvast vier tips om daar als syndicus mee om te gaan... Meer...

MEDE-EIGENDOM - ALGEMENE VERGADERING

Toch een AV in appartementsgebouw?

De algemene vergaderingen in appartementsgebouwen konden tijdelijk niet doorgaan omwille van de coronacrisis. Wijzigt dat door een nieuwe richtlijn en hoe gaat u daar dan mee om? Meer...

MEDE-EIGENDOM - ALGEMENE VERGADERING

Welke betalingen kunt u als syndicus vragen?

MEDE-EIGENDOM - ALGEMENE VERGADERING

De algemene vergadering is uitgesteld omwille van corona...

Gezien de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad i.v.m. corona zullen algemene vergaderingen de komende tijd niet kunnen plaatsvinden. Wat dan als er dringend een beslissing nodig is? Kan dat ook op afstand gebeuren? Meer...

MEDE-EIGENDOM - ALGEMENE VERGADERING

Beslissing over afbraak en heropbouw na het recente arrest

Sommige appartementsgebouwen zijn zo verouderd dat afbraak en heropbouw de beste optie is. Kan de vereniging van mede-eigenaars hierover beslissen als niet iedereen akkoord gaat? Wat zei het Grondwettelijk Hof hier recentelijk over? Meer...

MEDE-EIGENDOM - ALGEMENE VERGADERING

De notulen na de vergadering ‘netjes’ uittypen?

Volgens de wet moet u als syndicus de notulen opmaken op de algemene vergadering zelf en die ook ter plekke laten ondertekenen. Mag u die dan nadien ‘iets fatsoenlijker’ uittypen om aan iedereen een goede versie te bezorgen? Meer...

MEDE-EIGENDOM - ALGEMENE VERGADERING

De vergadering op korte termijn samenroepen?

MEDE-EIGENDOM - ALGEMENE VERGADERING

Een fout uit de notulen nadien rechtzetten, kan dat?

Sinds 2010 moeten de notulen aan het einde van de vergadering opgemaakt worden. Wat als u als syndicus nadien merkt dat er toch een fout in die notulen geslopen is? Kunt u dat dan nog rechtzetten? Onlangs sprak een rechter zich uit... Meer...

MEDE-EIGENDOM - VERGADERING

Enkel beslist door wie mee betaalt...

Sinds 01.01.2019 geldt de nieuwe Appartementswet en daarin is ook het ‘betaler beslist’-principe voorzien. De toepassing daarvan zorgt weleens voor discussie... Meer...

MEDE-EIGENDOM - ALGEMENE VERGADERING

Hoe beslissen over de verdeling van de aandelen?

In veel gebouwen is er discussie over de verdeling van de aandelen. Om daar wijzigingen in aan te brengen, is er echter unanimiteit nodig. Hoe gaat u daarmee om als er onvoldoende mede-eigenaars aanwezig zijn op de vergadering? Meer...
Geactualiseerd op: 18.09.2020

Meer van Indicator