Artikeldatabank

Zoekresultaat: 50 artikel(s) gevonden in het thema: Mede-eigendom - trefwoord: Algemene vergadering

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

MEDE-EIGENDOM - ALGEMENE VERGADERING

Welke ‘relevante informatie’ moet er bij de uitnodiging?

De wet bepaalt dat u als syndicus alle relevante informatie over de agendapunten vooraf aan de mede-eigenaars ter beschikking stelt. Voor welke informatie is dat dan precies van belang? Een rechter sprak zich onlangs uit... Meer...

MEDE-EIGENDOM - ALGEMENE VERGADERING

De beslissing direct uitvoeren?

De vereniging van mede-eigenaars beslist om te renoveren. Mag u als syndicus zo’n beslissing direct uitvoeren of is het beter om nog even te wachten? Meer...

MEDE-EIGENDOM

Beslist is beslist of toch niet?

De algemene vergadering spreekt zich uit over een bepaalde kwestie. Kan ze daar dan enkele jaren later op terugkomen en toch iets anders beslissen? Meer...

MEDE-EIGENDOM - ALGEMENE VERGADERING

Als mede-eigenaar iets op de agenda laten zetten?

Een mede-eigenaar vraagt u als syndicus om een bepaald punt op de agenda van de algemene vergadering te laten zetten. In welke gevallen bent u als syndicus verplicht om daarop in te gaan? Meer...

MEDE-EIGENDOM - ALGEMENE VERGADERING

De notulen zijn niet ondertekend...

MEDE-EIGENDOM

Een minderheid wil de gevel isoleren...

MEDE-EIGENDOM - ALGEMENE VERGADERING

Is de beslissing definitief of nog aan te vechten?

Mede-eigenaars kunnen beslissingen die genomen werden op de algemene vergadering nog vier maanden aanvechten. Bent u dan pas na vier maanden zeker dat de beslissing definitief is? Waar hangt dat dan van af? Meer...

MEDE-EIGENDOM - ALGEMENE VERGADERING

Rondgaan met een petitie i.p.v. een vergadering

MEDE-EIGENDOM - ALGEMENE VERGADERING

Verplicht om een vergadering te organiseren?

Een mede-eigenaar vraagt u als syndicus om de vergadering samen te roepen, maar u vindt dat zelf niet echt nodig. Kan hij u verplichten om dat te doen en/of kan hij ook zelf de vergadering samenroepen indien u dit weigert? Meer...

MEDE-EIGENDOM - ALGEMENE VERGADERING

Een onverwachte beslissing op de vergadering...

Op de uitnodiging voor de algemene vergadering staat een overzicht van alle punten waarover beslist zal worden. Wat indien er uiteindelijk op die vergadering een heel andere beslissing genomen wordt dan voorzien was? Meer...
Geactualiseerd op: 19.02.2018

Meer van Indicator