Artikeldatabank

Zoekresultaat: 42 artikel(s) gevonden in het thema: Handelshuur - trefwoord: Huurhernieuwing

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

HANDELSHUUR - HUURHERNIEUWING

Uw handelshuurder kan toch elders zijn zaak verderzetten?

Wilt u als handelsverhuurder de huurhernieuwing weigeren, dan kan dat een dure zaak worden. Speelt het daarvoor dan een rol of de huurder nadien in de buurt een soortgelijke zaak begint of kan beginnen en hij dus niet echt schade heeft? Meer...

HANDELSHUUR - HUURHERNIEUWING

Huurhernieuwing weigeren voor versleten handelspand?

Als verhuurder van een versleten handelspand kunt u de huurhernieuwing weigeren zonder een vergoeding te betalen voor de ‘afbraak en heropbouw’ van het pand. Geldt dat ook voor de wederopbouw van een deel van het pand? Meer...

HANDELSHUUR - HUURHERNIEUWING

Is gedragscode rond drankafname afdwingbaar?

HANDELSHUUR - HUURHERNIEUWING

Huurhernieuwing weigeren bij een hoger bod

Uw handelshuurder vraagt de huurhernieuwing aan. U zou echter graag de huurprijs voor het handelspand optrekken. Hoe gaat u in dat geval dan het best te werk? Kan het helpen dat een andere handelaar u meer huur zou willen betalen? Meer...

HANDELSHUUR - HUURHERNIEUWING

De verkoop van het pand tijdens de huurhernieuwing...

Een handelspand staat te koop of is pas verkocht op het ogenblik dat de handelshuurder een aanvraag doet voor de huurhernieuwing. Mag de nieuwe eigenaar dan antwoorden op die hernieuwingsvraag? Meer...

HANDELSHUUR - HUURHERNIEUWING

De huurhernieuwing weigeren omwille van ‘eigen gebruik’

Een vennootschap verhuurt een handelspand en wil zelf in dit pand een handel beginnen. Kan ze dan de huurhernieuwing weigeren omwille van zgn. eigen gebruik? Het Hof van Cassatie sprak zich hier onlangs over uit... Meer...

HANDELSHUUR - HUURHERNIEUWING

Uw handelshuurder vroeg geen huurhernieuwing aan...

U verhuurt een handelspand en de huurtermijn van negen jaar loopt ten einde. Nochtans vroeg de huurder geen huurhernieuwing aan. Hoe gaat u daar als verhuurder mee om? Welke contractsclausule kan in zo’n geval van pas komen? Meer...

HANDELSHUUR

Handelshuurhernieuwing: ongeldig?

Wil uw huurder recht hebben op een huurhernieuwing, dan moet hij een geldige aanvraag doen. Het Hof van Cassatie zette hierover onlangs de puntjes op de i... Meer...

HANDELSHUUR - HUURHERNIEUWING

Een akkoord na de weigering van de huurhernieuwing...

Indien u als verhuurder een huurhernieuwing weigert, dan riskeert u een aanzienlijke vergoeding indien u het motief dat u inriep, bv. eigen gebruik, niet tijdig uitvoert. Kunt u daarover dan een akkoord sluiten met uw huurder? Meer...

HANDELSHUUr

De huur pas hernieuwd en dan verkocht

U verkoopt een handelspand vlak na de hernieuwing van de handelshuur. Moet de koper daar dan rekening mee houden? Wat is er precies van belang? Meer...
Geactualiseerd op: 26.02.2020

Meer van Indicator