Artikeldatabank

Zoekresultaat: 34 artikel(s) gevonden in het thema: Handelshuur - trefwoord: Huurhernieuwing

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

HANDELSHUUR - HUURHERNIEUWING

Een akkoord na de weigering van de huurhernieuwing...

Indien u als verhuurder een huurhernieuwing weigert, dan riskeert u een aanzienlijke vergoeding indien u het motief dat u inriep, bv. eigen gebruik, niet tijdig uitvoert. Kunt u daarover dan een akkoord sluiten met uw huurder? Meer...

HANDELSHUUr

De huur pas hernieuwd en dan verkocht

U verkoopt een handelspand vlak na de hernieuwing van de handelshuur. Moet de koper daar dan rekening mee houden? Wat is er precies van belang? Meer...

HANDELSHUUR - HERNIEUWING

Hernieuwen voor langer of korter dan 9 jaar?

HANDELSHUUR - HUURHERNIEUWING

Huurhernieuwingsbrief komt niet toe...

Uw huurder vraagt aangetekend de huurhernieuwing aan. Wat echter als die brief u niet bereikt? Het Hof van Cassatie sprak zich hier onlangs over uit... Meer...

HANDELSHUUR - HUURHERNIEUWING

De handelshuur hernieuwen maar tegen een lagere prijs...

Uw huurder kan in zijn aanvraag tot huurhernieuwing voorstellen om de huurprijs te verminderen. Hoe reageert u daar als verhuurder dan op? Hierover deed het Hof van Cassatie onlangs een verrassende uitspraak... Meer...

HANDELSHUUR - HUURHERNIEUWING

Stilzwijgende hernieuwing vermijden?

Bekwam uw handelshuurder geen huurhernieuwing, dan kunt u hem uit het pand zetten. Hoe voorkomt u dat de huur toch nog stilzwijgend verlengd wordt? Meer...

HANDELSHUUR - HUURHERNIEUWING

De weigering van de huurhernieuwing voor ‘wederopbouw’

Een verhuurder kan de huurhernieuwing weigeren omwille van ‘wederopbouw’. Voorwaarde is dan wel dat hij de wederopbouw echt zelf moet uitvoeren. Hoe zit dat dan als er meerdere eigenaars zijn? Het Hof van Cassatie bracht raad... Meer...

HANDELSHUUr

Opzeg eigen gebruik als bvba of nv?

Uw vennootschap verhuurt een handelspand, maar wil dit op termijn zelf gebruiken. Kunt u om die reden dan weigeren om de huur te hernieuwen? Meer...

HANDELSHUUR - HUURHERNIEUWING

Niet akkoord met de huurhernieuwing of toch wel?

De handelshuur loopt op zijn einde en uw huurder vraagt een hernieuwing aan. U twijfelt of een weigering tot hernieuwing in uw concrete situatie aanvaard wordt. Hoe formuleert u dan uw antwoord om niet in de problemen te komen? Meer...

HANDELSHUUR - HUURHERNIEUWING

Hoe reageren op een ‘foute’ hernieuwingsvraag?

Nogal wat handelshuurders gaan de mist in bij de aanvraag van de handelshuurhernieuwing. Hoe reageert u daar als verhuurder dan op en wat als u twijfelt of een aanvraag nu wel of niet geldig is? Meer...
Geactualiseerd op: 16.02.2018

Meer van Indicator