Artikeldatabank

Zoekresultaat: 30 artikel(s) gevonden in het thema: Handelshuur - trefwoord: Huurcontract

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

HANDELSHUUR - HUURCONTRACT

Welk contract voor handelspand met annex appartement?

U wilt een handelspand verhuren mét een bovengelegen appartement. Die twee horen in feite samen en u wilt ze dan ook graag samen verhuren, zodat beiden niet afzonderlijk opzegbaar zijn. Hoe regelt u dat dan het best? Meer...

HANDELSHUUR - HUURCONTRACT

Een kortlopend contract na de handelshuur?

HANDELSHUUR - HUURCONTRACT

Wat na afloop van de Vlaamse handelshuur?

Sinds 1 september 2016 kunt u in het Vlaams gewest een handelshuur sluiten van één jaar of korter. Dat systeem wordt ook gebruikt als ‘proef’ om, als de huur meevalt, ook na dat jaar verder te huren. Wat is daarbij van belang? Meer...

HANDELSHUUR - HUURCONTRACT

Een nieuwe Vlaamse regeling rond de huur van pop-ups...

Op woensdag 8 juni keurde het Vlaams parlement een nieuwe regeling goed voor de verhuur van handelspanden voor korte termijn, de zgn. pop-upstore. Wat is er hier precies van belang? Meer...

HANDELSHUur

De handelshuurder blijft iets langer...

U wilt een handelshuurder na afloop van de huur nog wat langer in het pand laten. Kan dat dan zonder dat u vastzit aan een nieuwe termijn van negen jaar? Meer...

HANDELSHUUR - HUURCONTRACT

Een handelshuur afspreken voor twee jaar?

HANDELSHUUR - HUURCONTRACT

Een sluitend huurcontract voor een pop-upstore...

Overal rijzen pop-upstores uit de grond met de bedoeling om gedurende een korte periode op een bepaalde plaats handel te drijven. Hoe wordt zo’n huur juridisch het best geregeld? Kan het contract nadien nog verlengd worden? Meer...

HANDELSHUUR - HUURCONTRACT

Een pop-upstore mét woonruimte verhuren...

U verhuurt een handelspand waar eveneens een ruimte boven is die bestemd is voor bewoning. Onder welke regeling valt die huur dan? Is dat anders als het gaat om een pop-upstore? Meer...

HANDELSHUUR

Een handelshuur voor een bed and breakfast?

HANDELSHUUR - HUURCONTRACT

Mag u weigeren om de handelshuur vroeger te stoppen?

De zaken van uw handelshuurder gaan slecht en hij wil vroegtijdig de handelshuur stopzetten. U vreest dat u moeilijk een nieuwe huurder zal vinden en u zou dus liever hebben dat hij de termijn uitdoet. Kunt u de stopzetting dan weigeren? Meer...
Geactualiseerd op: 23.02.2018

Meer van Indicator