Artikeldatabank

Zoekresultaat: 45 artikel(s) gevonden in het thema: Fiscaal - trefwoord: Belastingvermindering

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

FISCAAL - BELASTINGVERMINDERING

Toch nog een fiscaal voordeel voor eigen woning mogelijk?

Nu in de drie gewesten de fiscale voordelen voor de aankoop van uw eigen woning afgeschaft of ingeperkt zijn, wordt het federaal fiscaal voordeel eens zo belangrijk. Kennelijk kunt u in bepaalde gevallen ook voor uw eigen woning nl. dat federaal voordeel krijgen. Hoe zit dat precies? Meer...

FISCAAL - BELASTINGVERMINDERING

Een pandwissel, hoe zit dat fiscaal in de drie gewesten?

In 2017 heeft u uw gezinswoning A verkocht en heeft u een nieuwe gezinswoning B gekocht. De lening voor woning A loopt wel nog gewoon verder. Hoe moet u dan het een en ander eerstdaags fiscaal in uw privéaangifte verwerken? Meer...

FISCAAL - BELASTINGVERMINDERING

Aan langetermijnsparen doen via een Tak 23-verzekering?

Uw woning is afbetaald en uw bankier stelt voor om de vrijgekomen fiscale ruimte op te vullen met een Tak 23-verzekering, eerder dan met een Tak 21. Waarom en waarmee moet u dan wel het best rekening houden? Meer...

VLAAMS GEWEST - DAKISOLATIE

Nog snel vóór het jaareinde uw dak laten isoleren?

Haast en spoed is zelden goed, maar voor het Vlaams fiscaal voordeel voor dakisolatie geldt het tegendeel! Vanaf 2017 sneuvelt dat voordeel immers. Wat kunt u dan nu nog doen en is er in 2017 dan geen enkel voordeel meer? Meer...

FISCAAL - ENERGIEBESPARENDE WERKEN

Fiscaal voordeel als u niet rechtstreeks dakisolatie betaalt?

Onlangs liet de minister weten dat de fiscus de afgelopen jaren te streng geweest is bij het toekennen van het fiscaal voordeel voor dakisolatie. Waar gaat dat precies over en wat kunt u desgevallend doen? Meer...

FISCAAL - BELASTINGVERMINDERING

Extra sparen voor pensioen na afbetaling woonlening?

De lening voor uw gezinswoning is afbetaald! Leuk uiteraard, maar u verliest privé dan ook wel een fiscaal voordeel. Uw bankier adviseert u daarom om aan zgn. langetermijnsparen te doen. Waarom en hoe zit dat fiscaal gezien dan? Meer...

FISCAAL - BELASTINGVERMINDERING

Dakisolatie, inbraak- en brandbeveiliging: hoe zit dat nu?

Het fiscaal voordeel voor uw eigen woning is een zgn. gewestelijke bevoegdheid, maar is dat ook zo voor het voordeel voor dakisolatie of inbraak- en brandbeveiliging? Wanneer heeft u daar nog recht op en wat levert het nog op? Meer...

FISCAAL - BELASTINGVERMINDERING

Toch nog een fiscaal voordeel voor uw passiefwoning...

Onlangs oordeelde het Grondwettelijk Hof dat er bij de afschaffing van het fiscaal voordeel voor zgn. energiezuinige woningen sprake is van discriminatie! Wat is dan precies discriminerend en wat betekent dat desgevallend voor u? Meer...

FISCAAL - WOONBONUS

Is een zgn. pandwissel nog mogelijk?

BELASTINGVERMINDERING

‘Aftrek’ voor beveiliging: 50% of 30%?

Geactualiseerd op: 30.03.2020

Meer van Indicator