Aanverwante artikels

Zoekresultaat: 10 artikel(s)

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

ONROEREND GOED - BURENHINDER

Aangifte tegen 25 mei 2020 voor camera aan uw voordeur?

U heeft een bewakingscamera geplaatst bij uw woning of u overweegt om dat in de toekomst te doen. In dat geval is mogelijk tegen 25 mei 2020 een aangifte nodig op basis van de Camerawet. Hoe zit dat precies? Meer...

ONROEREND GOED - BURENHINDER

Is lawaai van een warmtepomp overdreven ‘burenhinder’?

Buren klagen weleens over het lawaai dat een warmtepomp produceert. Wanneer kunnen ze protesteren en inroepen dat het gaat om overdreven burenhinder? Welke spelregels gelden er daarover? Meer...

RUIMTELIJKE ORDENING - BURENHINDER

De wortels van uw bomen veroorzaken schade bij buren...

Uw buurman beklaagt zich erover dat de wortels van uw bomen bij hem ‘doorschieten’. Mag hij die wortels dan zomaar kappen? Kan hij u aansprakelijk stellen als hij schade lijdt door deze wortels? De rechter sprak zich uit... Meer...

BURENHINDER - LADDERRECHT

Een stelling plaatsen op het perceel van de buren?

Als eigenaar, syndicus of huurder moet u werken uitvoeren en hiervoor moet u een stelling plaatsen op het perceel van de buren. De buur wil daar echter niet van weten en weigert elke toegang. Is daar iets aan te doen? Meer...

RUIMTELIJKE ORDENING - BURENHINDER

Kan de strafrechter optreden als uw buren te ver gaan?

Recentelijk kwam in de media hoe een uit de hand gelopen burenruzie eindigde voor de strafrechter. In welke gevallen kunt u een conflict met uw buren voorleggen aan de strafrechter en hoe pakt u het dan aan? Meer...

RUIMTELIJKE ORDENING - BURENHINDER

De buren doen lastig…

Heel wat buren liggen met elkaar overhoop. Kan iedere buur bij de minste hinder zomaar zijn beklag doen en eisen dat óf de hinder ophoudt óf er een vergoeding betaald wordt? Wanneer wordt er volgens de rechters overdreven? Meer...

RUIMTELIJKE ORDENING - BURENHINDER

Een boom van een boom in de weg...

Recentelijk besliste een rechter dat een boom verwijderd moest worden, ook al stond hij ver genoeg van de grens met de buren. Is dat laatste dan niet meer van belang of hoe zit dat precies? Meer...

RUIMTELIJKE ORDENING - BURENHINDER

Een groene afsluiting…

U wilt uw eigendom voorzien van een natuurlijke afsluiting. In hoeverre moet u uw buurman hierbij betrekken? Welke regels moet u in acht nemen wanneer u uw perceel afsluit met beplantingen? Meer...

BUREN - ERFDIENSTBAARHEID

De lekkende dakgoot…

Als nieuwe eigenaar van een woning in een gesloten huizenrij constateert u dat het regenwater van de buren afgevoerd wordt via uw dakgoten en dat het juist voor uw deur bij zwaar regenweer naar beneden druppelt. Wat kunt u doen? Meer...

GOED OM TE WETEN - BUREN

Het zit er ‘bovenarms’ op

Geactualiseerd op: 29.05.2020

Meer van Indicator