Aanverwante artikels

Zoekresultaat: 10 artikel(s)

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

VLAAMS GEWEST - FISCAAL

Hoe uw Vlaamse woonbonus behouden met de pandwissel?

Via een zgn. pandwissel kunt u uw oude Vlaamse woonbonus voor woning A bij de aankoop in 2020 van een nieuwe gezinswoning B, toch behouden voor woning B. In de praktijk zijn daar nog wel wat vragen rond. Eens kijken... Meer...

FISCAAL - LENING

Looptijd van uw lening verlengen: loont dat ook fiscaal?

Vermits de rente voor hypothecaire leningen nog steeds historisch laag staat, overweegt u om uw lopend woonkrediet te herfinancieren en tevens de looptijd ervan te verlengen. Levert die verlenging u dan fiscaal ook nog iets op? Meer...

FISCAAL - LENING

Pandwissel in 2015, hoe opnemen in uw fiscale aangifte?

U heeft vorig jaar uw woning A, waarvoor een woonbonuslening liep, verkocht en een nieuwe gezinswoning B gekocht. De lening voor woning A loopt echter gewoon verder. Hoe moet u die lening dan aangeven in uw privéaangifte? Meer...

FISCAAL - WOONBONUS

Levert een pandwissel ook een dubbele woonbonus op?

Verkoopt u uw huidige woning om er een andere te kopen, dan kunt u fiscaal desgevallend zowel de oude als de nieuwe lening inbrengen en zo een dubbel voordeel genieten. Kunt u zo dan ook een dubbele woonbonus genieten? Meer...

FISCAAL - LENING

Geld verdienen via uw hypothecaire lening...

Naar aanleiding van Batibouw wilt u een aantal vernieuwingswerken laten uitvoeren aan uw inmiddels afbetaalde woning. Volgens een collega kunt u daar het best opnieuw voor lenen, ook al heeft u het geld privé... Klopt dat wel? Meer...

FISCAAL - WOONBONUS

Naakte eigendom als spelbreker voor de woonbonus?

U en uw partner willen samen een gezinswoning kopen. Uw partner heeft echter vroeger al de naakte eigendom van een andere woning gekocht. Hoe zit het dan met de woonbonus? Wie heeft er nog recht op en hoe zit het met uw lening? Meer...

FISCAAL - WOONBONUS

Passeer eens twee keer langs de fiscale kassa!

Verkoopt u uw huidige woning om een andere zgn. enige en eigen woning te kopen, dan kunt u een dubbel fiscaal voordeel genieten als u uw oude lening ‘overdraagt’ in plaats van vervroegd terugbetaalt. Lees vooral verder... Meer...

FISCAAL - WOONBONUS

Wachten met verkoop van woning kan geld opbrengen...

U heeft een nieuwe woning gekocht en u zal dus binnenkort verhuizen. Uw oude woning wilt u dan ook zo snel mogelijk verkopen. Nochtans kan het u een fiscaal voordeel opleveren om daar zolang mogelijk mee te wachten! Hoezo? Meer...

FISCAAL - VENNOOTSCHAP

Samen in onverdeeldheid met uw vennootschap…

Één van de voordelen van de aankoop van een onroerend goed via de vennootschap is o.a. dat de fiscale aftrekbaarheid in vergelijking met een privé-aankoop verder gaat. Er kan echter nog bijkomend geoptimaliseerd worden… Meer...

FISCAAL - ONROEREND GOED

Oud en nieuw samen op één aangifte…

Zoals u weet, bestaat er voor hypothecaire kredieten het oude systeem (het bouwsparen) en het nieuwe systeem (de woonbonus). Via een circulaire is er nu eindelijk duidelijkheid over wanneer men de twee systemen kan combineren. Meer...
Geactualiseerd op: 27.05.2020

Meer van Indicator