Recentste nummer

VERKOOP - VARIA

Een bedrag in consignatie bij de verkoop

De verkoper moet nog iets in orde brengen na de verkoop, bv. een regularisatievergunning, een vochtprobleem, enz. Wat als dat nadien niet in orde raakt?
Meer...

REGISTRATIERECHTEN - BEROEPSVERKOPER

Wijziging voor beroepsverkopers en voor registratierechten?

Een Koninklijk Besluit wijzigde op 23.08.2019 de spelregels die gelden voor beroepsverkopers en ook de regeling over het betalen van federale successie- en registratierechten. Wat moet u daarvan onthouden?
Meer...

FISCAAL - PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP

Vastgoedinvestering dit jaar nog fiscaal voordeliger?

U heeft van een collega gehoord dat het voor een vennootschap fiscaal interessanter is om nog in 2019 een vastgoedinvestering te doen. Vanaf 2020 zou er immers een en ander wijzigen. Klopt dat ook en wat verandert er dan precies?
Meer...

VERKOOP - ECHTSCHEIDING

Wie krijgt de gezinswoning na een echtscheiding?

Bij een echtscheiding wilt u de gemeenschappelijke woning inkopen, maar uw ex wil dat niet. Wanneer kunt u hem/haar verplichten om hiermee akkoord te gaan en een openbare verkoop verhinderen? Wat is er op dat vlak onlangs gewijzigd?
Meer...

WONINGHUUR - PLAATSBESCHRIJVING

Huurder weigert plaatsbeschrijving bij uittrede te tekenen...

De huurder van uw woning of appartement weigert aan het einde van de huur om een uitgaande plaatsbeschrijving op te maken. Staat u dan als verhuurder sterker door de nieuwe huurwetgeving? Een rechter sprak zich alvast uit...
Meer...

MEDE-EIGENDOM - REGLEMENT VAN ORDE

Als syndicus naar de rechter stappen bij weerspannigheid?

Een huurder gaat niet in op uw vraag als syndicus om zijn bamboegordijn weg te halen. Zo’n gordijn is nochtans verboden in het reglement van interne orde. Kunt u daarvoor dan direct naar de rechter stappen? De rechter sprak zich uit...
Meer...

BRUSSELS GEWEST - BOUWVERGUNNING

De nieuwe spelregels over ruimtelijke ordening in Brussel

In het Brussels gewest duurde het in het verleden lang voor u een bouwvergunning kreeg. Ook bij het aanvragen van stedenbouwkundige inlichtingen bij de gemeente bleef een antwoord lang uit. Wat wijzigde er sinds 01.09.2019?
Meer...
Geactualiseerd op: 20.09.2019

Meer van Indicator