Recentste nummer

VASTGOEDMAKELAAR

Antiwitwas en het klantenonderzoek

De economische inspectie drijft dit jaar de controles op i.v.m. antiwitwas. Een van de aandachtspunten is het klantenonderzoek. Wat is er precies van belang?
Meer...

FISCAAL - OPSTAL

Erfpacht en opstalrecht voortaan belastingvrij overdraagbaar!

Een erfpacht overdragen als natuurlijke persoon is fiscaal een dure aangelegenheid. Met een wet van 22.04.2019 zou dit nu opgelost zijn. Waarover gaat het precies en wat is nu het concrete voordeel?
Meer...

FISCAAL - BUITENLAND

Uw buitenlandse onroerende inkomsten aangeven

Op 30 april 2019 heeft de fiscus een nieuwe zgn. FAQ gepubliceerd over de aangifte van onroerende inkomsten in uw privéaangifte. Wat is nu eigenlijk het standpunt van de fiscus zo u een al dan niet verhuurde woning in het buitenland heeft?
Meer...

WONINGHUUR - HERSTELLINGEN

Renovatiewerken en herstellingen aan uw huurwoning...

U wilt als verhuurder werken (laten) uitvoeren aan uw huurwoning, bv. energiebesparende werken. Kan uw huurder dat weigeren en/of huurvermindering vragen tijdens de werken? Wat wijzigt er in de gewesten?
Meer...

BODEMATTEST - BODEMVERONTREINIGING

De grond is verontreinigd door een stookolietank, wat dan?

Stookolietanks gaan soms lekken en daardoor raakt de grond verontreinigd. Voor de eigenaar brengt dat dikwijls hoge kosten met zich mee. Binnenkort is er echter een stookoliefonds dat in zo’n geval kan tussenkomen. Hoe zit dat?
Meer...

MEDE-EIGENDOM - BASISAKTE

De Appartementswet geldt niet in dit appartementsgebouw...

Ook al zijn er meerdere appartementen in een gebouw, in sommige omstandigheden kan toch beslist worden, bv. in de basisakte, dat de federale Appartementswet niet geldt. Wanneer kan dat en wat wijzigde er hier sinds 2019?
Meer...

HANDELSHUUR - HUURCONTRACT

Een korte handelshuur kan in alle gewesten...

Sinds 19.05.2019 is ook in het Brussels gewest een handelshuur van korte duur mogelijk. Verschilt de regeling van de Vlaamse en Waalse? Hoelang kunt u dan zo’n handelshuur sluiten en welke huurwaarborg kunt u als verhuurder vragen?
Meer...

WONINGHUUR - HERSTELLINGEN

De buxusmot in de tuin van uw huurwoning?

MEDE-EIGENDOM - VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS

UBO-registratie vereniging van mede-eigenaars?

Geactualiseerd op: 21.05.2019

Meer van Indicator