Artikeldatabank

Zoekresultaat: 56 artikel(s) gevonden in het thema: Recht - trefwoord: Algemene voorwaarden

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

RECHT - ALGEMENE VOORWAARDEN

Onze algemene voorwaarden bekomt u op verzoek...

Bestelt u iets bij een leverancier of bestellen uw professionele klanten iets bij u, dan is het soms van belang of de algemene voorwaarden al dan niet van toepassing zijn. Is dat het geval wanneer u ze enkel op verzoek kan bekomen? Meer...

RECHT - ALGEMENE VOORWAARDEN

De kleine lettertjes op uw bestelbons aanpassen?

Vaak is in de algemene voorwaarden op een bestelbon bepaald welke rechtbank bevoegd is in geval van betwisting. Hoe formuleert u dat dan het best en moet u aan dat beding uiterlijk op 01.10.2019 iets wijzigen? Meer...

RECHT - ALGEMENE VOORWAARDEN

Kunt u vroegtijdig onder een contract van bepaalde duur uit?

U sloot een overeenkomst af voor langere duur met een leverancier of dienstverlener die nadien bovendien stilzwijgend werd verlengd. Kunt u daar nog onderuit? Wat wijzigt er in de toekomst door een nieuwe wet hierover? Meer...

RECHT - ALGEMENE VOORWAARDEN

Heeft u nog wel twee soorten algemene voorwaarden nodig?

Levert u zowel aan klanten die ondernemer zijn als aan klanten die consument zijn, dan gelden er voor die twee groepen andere spelregels voor uw algemene voorwaarden. Wat wijzigt er hier door een nieuwe wet? Meer...

VENNOOTSCHAPSWETGEVING

Sneller statuten van uw bvba wijzigen?

Elke vennootschap moet op 01.01.2024 haar statuten aangepast hebben aan het nieuwe vennootschapsrecht! Dat sneller doen, kan echter voordelig zijn... Meer...

RECHT - ALGEMENE VOORWAARDEN

Naar welke ondernemingsrechtbank moet u stappen?

Sinds 01.11.2018 moet u voor een geschil of conflict met een ondernemer naar de ondernemingsrechtbank stappen. Naar welke ondernemingsrechtbank moet u dan precies gaan en wat voorziet u hierover in uw algemene voorwaarden? Meer...

RECHT - ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden zijn strijdig met elkaar, wat dan?

Bij het ondertekenen van de bestelbon stelt uw klant zelf bepaalde eisen of stuurt hij zijn eigen aankoopvoorwaarden mee terug met de bestelbon! Welke voorwaarden gelden er dan uiteindelijk en wat wijzigt er hier binnenkort? Meer...

RECHT - ALGEMENE VOORWAARDEN

Weldra niet meer belangrijk welke klanten ‘handelaar’ zijn

Onlangs werd de Wet tot hervorming van het ondernemingsrecht gepubliceerd in het Staatsblad. Het begrip ‘handelaar’ wordt hierdoor binnenkort vervangen door ‘onderneming’. Hoe bereidt u zich daar het best op voor? Meer...

RECHT - ALGEMENE VOORWAARDEN

Waar moet u uw algemene voorwaarden dan opnemen?

U zou graag algemene voorwaarden opstellen voor uw klanten. Waar kunt u die dan het best opnemen? Op de achterzijde van een offerte, een bestelbon of uw factuur? Of volstaat het dat u ze bv. op uw website plaatst? Meer...

RECHT - ALGEMENE VOORWAARDEN

Zijn uw algemene voorwaarden wel van toepassing?

Is er een klant die niet betaalt of is er een schadegeval, dan is het vaak van belang dat u uw algemene voorwaarden kunt laten gelden! Hoe zorgt u daarvoor? Speelt het daarbij ook een rol of die klant al dan niet een handelaar is? Meer...
Geactualiseerd op: 03.04.2020

Meer van Indicator