Artikeldatabank

Zoekresultaat: 46 artikel(s) gevonden in het thema: Recht - trefwoord: Algemene voorwaarden

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

RECHT - ALGEMENE VOORWAARDEN

Het nieuwe eigendomsvoorbehoud vanaf 01.01.2018

De nieuwe Pandwet die op 01.01.2018 ingaat, wijzigt ook de bestaande regeling rond het ‘eigendomsvoorbehoud’. Wat verandert er dan precies en wat is er daarbij voor u van belang? Meer...

RECHT - ALGEMENE VOORWAARDEN

Verwijzen naar de algemene voorwaarden op uw website?

In plaats van op uw offertes en facturen uw ‘kleine lettertjes’ op te nemen, zou u er liever voor kiezen om hiervoor gewoon te verwijzen naar uw website. Is zo’n verwijzing dan voldoende om effectief die voorwaarden te kunnen toepassen? Meer...

RECHT

Factuurvoorwaarden aanpassen?

Bij de versnelde invordering van onbetaalde facturen kan er nooit meer dan 10% bovenop de hoofdsom geïnd worden. Uw facturen dan aanpassen of niet? Meer...

RECHT - ALGEMENE VOORWAARDEN

Hoe afwijken van de algemene voorwaarden?

U heeft bepaalde algemene voorwaarden voor uw verkopen of diensten, maar af en toe wilt u daarvan afwijken. Kan dat wel en hoe moet u dat dan doen? Gewoon op de bestelbon schrijven of moet dat toch iets formeler? Meer...

RECHT - ALGEMENE VOORWAARDEN

De algemene voorwaarden gelden wel degelijk voor u...

U bent het beu dat uw klanten de toepassing van uw algemene voorwaarden nadien in vraag stellen. Kunt u dat vermijden door in uw offerte of op de bestelbon een zgn. kennisnamebeding op te nemen? Meer...

RECHT - ALGEMENE VOORWAARDEN

Welke rechtbank wilt u bevoegd zien?

In uw algemene voorwaarden staat mogelijk ook te lezen welke rechters er bevoegd zijn in geval van betwisting. Moet u de formulering daarvan nu aanpassen door de recente hervorming van de gerechtelijke arrondissementen? Meer...

RECHT - VARIA

Snel onder stilzwijgend verlengd contract uit?

U heeft met een leverancier een contract van bepaalde duur gesloten, maar er staat wel in vermeld dat het op het einde automatisch verlengd wordt. Hoe snel kunt u onder zo’n contract uit komen? Meer...

RECHT - ALGEMENE VOORWAARDEN

U bepaalt het best welke rechtbanken bevoegd zijn...

In heel wat factuurvoorwaarden staat een clausule dat alleen de rechtbanken van… bevoegd zijn. Heeft dat eigenlijk ook zin binnen België of enkel bij buitenlandse klanten? Wat als uw klant ook in zo’n clausule voorziet, welke geldt dan? Meer...

RECHT - ALGEMENE VOORWAARDEN

Clausule ‘eigendomsvoorbehoud’ weer schrappen?

De nieuwe zgn. Pandwet voorzag dat het zgn. eigendomsvoorbehoud in veel meer gevallen toegepast kon worden. Die wet is in laatste instantie echter uitgesteld. Wat als u intussen uw algemene voorwaarden al aangepast had? Meer...

RECHT - ALGEMENE VOORWAARDEN

Uw klant verbreekt plots de samenwerking…

De regel dat een contract voor aanneming van werk altijd stopgezet kan worden, geldt niet alleen in de bouw, maar ook voor dienstprestaties. Wat is daarbij voor u van belang? Staat u in de kou als een klant de samenwerking met u stopzet? Meer...
Geactualiseerd op: 16.02.2018

Meer van Indicator