Artikeldatabank

Zoekresultaat: 4 artikel(s) gevonden in het thema: Verzekeringen - trefwoord: Arbeidsongevallen

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

PERSONEEL - ARBEIDSONGEVAL

Uw werknemer valt (zwaar) met de fiets. Wie vergoedt?

Een ongeval op de weg naar/van het werk waarbij uw werknemer lichamelijke schade lijdt, wordt in principe vergoed door de arbeidsongevallenverzekeraar. Bij fietsongevallen blijkt die soms echter te weigeren. Hoe kunt u dat voorkomen? Meer...

PERSONEEL - VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN

Oei, premie arbeidsongevallen nog niet betaald...

Stel, u was uit het oog verloren dat u de premie van de arbeidsongevallenpolis moest betalen tegen 1 januari jl. en nu ontvangt u een aanmaning waarin de verzekeraar dreigt met een schorsing van de polis. Is dit een groot risico? Meer...

PERSONEEL - ARBEIDSONGEVALLENPOLIS

Wie kan korting vragen op premie arbeidsongevallen?

Als u de voorbije drie à vijf jaar weinig of geen arbeidsongevallen had in uw bedrijf, kan het de moeite lonen om een korting op uw verzekeringspremie te vragen. Hoe gaat u daarbij te werk en waarom moet u er nu werk van maken? Meer...

VERZEKERINGEN - VARIA

Uw poetsvrouw is niet ingeschreven, wél verzekerd?

U doet een beroep op een poetsvrouw zonder dat die als dusdanig ‘in dienst’ is. Wat als haar iets overkomt tijdens de werkuren? Kunt en/of moet u zich daar via een verzekering tegen indekken? Meer...
Geactualiseerd op: 30.03.2020

Meer van Indicator