Artikeldatabank

Zoekresultaat: 24 artikel(s) gevonden in het thema: Vennootschap - trefwoord: Algemene vergadering

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

VENNOOTSCHAPSRECHT

Is uw BVBA sinds 01.01.2020 sowieso een BV?

VENNOOTSCHAP - UBO-REGISTER

Deadline voor het UBO-register nadert!

RECHT - STATUTEN

Sinds 01.05.2019 is er een statutendatabank!

VENNOOTSCHAP - ALGEMENE VERGADERING

Vermeldt u nu bvba of bv op uw nieuwe briefpapier?

U heeft een bvba en die benaming vermeldt u ook op het briefpapier en dergelijke. Moet u bij een nieuwe bestelling eerstdaags dan al rekening houden met de nieuwe Vennootschapswet door alvast ‘bv’ te vermelden in plaats van bvba? Meer...

VENNOOTSCHAP - WINSTUITKERING

Nieuwe dubbele test om uw winsten uit te keren?

Uw boekhouder liet u weten dat als gevolg van het nieuwe vennootschapsrecht er een dubbele test gedaan moet worden als u de winsten van uw bv(ba) wilt uitkeren. Hoe zit dat juist en vanaf wanneer geldt die regel voor uw bestaande bvba? Meer...

VENNOOTSCHAP - OPRICHTING

Liever geen oprichtersaansprakelijkheid... ?

Enkele vrienden willen een bv, de opvolger van de bvba, oprichten. Zij vragen u mee in te stappen in die vennootschap. U wilt hen wel helpen, maar dan zonder u zorgen te moeten maken over de zgn. oprichtersaansprakelijkheid. Kan dat? Meer...

VENNOOTSCHAP - VENNOOTSCHAPSVORMEN

Oei, uw vennootschapsvorm bestaat binnenkort niet meer...

Door de nieuwe vennootschapswet verdwijnen er binnenkort een aantal vennootschapsvormen. Welke zijn dat en wat als u zo’n vennootschap heeft? Waarmee moet u dan rekening houden? Welke data moet u in het oog houden? Meer...

VENNOOTSCHAP - NIEUW VENNOOTSCHAPSRECHT

Welke vennootschapsregels zijn dwingend vanaf 01.01.2020?

Voor uw bestaande bvba heeft u tijd tot 01.01.2024 om zich aan te passen aan het nieuwe vennootschapsrecht, maar vanaf 01.01.2020 zijn er wel al een aantal zgn. dwingende regels van toepassing. Welke zijn dat, vroeg een abonnee ons... Meer...

VENNOOTSCHAP - AANDEELHOUDERS

Hoe precies die UBO-volmacht geven aan uw boekhouder?

Het zgn. UBO-register moet dan toch niet op 31 maart, maar pas tegen 30 september 2019 ingevuld zijn. Als u die taak wilt uitbesteden aan uw boekhouder, hoe moet u dan concreet te werk gaan om hem die specifieke volmacht te geven? Meer...

VENNOOTSCHAP - AANDEELHOUDERS

UBO-register: boekhouder kan eraan beginnen!

Geactualiseerd op: 27.03.2020

Meer van Indicator