Artikeldatabank

Zoekresultaat: 24 artikel(s) gevonden in het thema: Onroerend goed - trefwoord: Woningfiscaliteit

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

ONROEREND GOED - WONINGFISCALITEIT

Toch nog een fiscale aftrek mogelijk voor uw woning?!

Zelfs nu de woonbonus in de drie gewesten afgeschaft of minstens ingeperkt is, kunt u voor uw eigen woning toch nog een fiscale aftrek krijgen en dat zowel als u via een eenmanszaak dan wel via een vennootschap werkt! Lees vooral verder hoe ook u dat fiscaal voordeel niet misloopt! Meer...

ONROEREND GOED - WONINGFISCALITEIT

Wederopname oude lening om woonbonus nog te bekomen?

Een abonnee met een oude hypothecaire lening van vóór de invoering van de woonbonus vroeg of hij door een wederopname vóór 01.01.2020 op die lening in de volgende jaren toch nog de woonbonus kan genieten. Hoe zit dat precies? Meer...

ONROEREND GOED - WONINGFISCALITEIT

Heel wat vragen nu de Vlaamse woonbonus verdwijnt...

Vanaf 01.01.2020 dooft de woonbonus uit! Hoe zit dat echter als u nu al een aantal jaren de woonbonus geniet en bv. bezig bent met een wederopname of een herfinanciering? Een zgn. FAQ geeft hierop een antwoord. Eens kijken dus... Meer...

VERZEKERINGEN - GEWAARBORGD WONEN

Hoe is het nog met de verzekering gewaarborgd wonen?

Voor uw privéwoning waarvoor u een hypothecaire lening aanging, kunt u een verzekering gewaarborgd wonen afsluiten zo u plots tijdelijk zonder inkomen valt. Hoe zit deze regeling precies in elkaar en wat is er sinds 15 juni 2019 veranderd? Meer...

FISCAAL - ONROEREND GOED

Woning deels verhuren aan uw bvba, hoe zit dat fiscaal?

U wilt een gezinswoning kopen die u deels ook aan uw bvba zal verhuren. Hoe zit het dan met de voordelen inzake uw privébelastingen, onroerende voorheffing, registratierechten en successierechten die u per gewest kunt krijgen? Meer...

ONROEREND GOED - WONINGFISCALITEIT

Looptijd van uw woonlening verlengen: loont dat ook fiscaal?

Vermits de rente voor hypothecaire leningen nog steeds historisch laag staat, overweegt u om uw lopend woonkrediet te herfinancieren en tevens de looptijd ervan te verlengen. Levert die verlenging u dan fiscaal ook nog iets op? Meer...

ONROEREND GOED - WONINGFISCALITEIT

Wat met de negatieve rente op uw woonlening?

ONROEREND GOED - WONINGFISCALITEIT

Vlaamse woonbonus ook voor uw tweede verblijf?

Sinds 1 januari 2016 geldt de nieuwe Vlaamse woonbonus ook voor een tweede woning. Hoe zit dat dan precies en betekent dit dan dat die woonbonus zonder meer toegepast kan worden op een tweede verblijf? Meer...

ONROEREND GOED

Wie moet er nog snel beveiligen?

Het fiscaal voordeel voor het beveiligen van woningen tegen inbraak en brand zal voor sommigen vanaf 2015 verdwijnen. Wie precies moet er snel zijn? Meer...

ONROEREND GOED - WONINGFISCALITEIT

Een tijdige leningsakte alleen is niet altijd genoeg!

U heeft onlangs een huis gekocht en de notariële aktes worden nog dit jaar getekend. Alles lijkt dus in orde om de woonbonus nog te genieten zoals die vandaag bestaat. In veel gevallen zal dat echter niet voldoende zijn... ! Meer...
Geactualiseerd op: 01.04.2020

Meer van Indicator