Artikeldatabank

Zoekresultaat: 11 artikel(s) gevonden in het thema: Factuur - trefwoord: Algemene voorwaarden

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

FACTUUR

Dat zijn echt té kleine lettertjes...

Als professionele klant moet u protesteren indien u niet akkoord gaat met de algemene voorwaarden. Toch zijn ook daar grenzen aan... Meer...

RECHT

Kleine lettertjes, zie website…

Op de achterkant van uw offertes en bestelbons staan wellicht een hoop kleine lettertjes. Een rechter vond onlangs dat het veel eenvoudiger kan… Meer...

FACTUUR - ALGEMENE VOORWAARDEN

Is een interest van 12% dan toch aanvaardbaar?

Als een klant uw factuur niet betaalt, zegt men weleens dat u op dat bedrag geen te hoge interesten kunt vragen omdat die toch door de rechter beperkt ­zullen worden. Klopt dat inderdaad en wat zei de rechter hierover recentelijk? Meer...

SLECHTE BETALERS - INTERESTEN

Méér dan 8% aanrekenen, mag wél!

Het wettelijke tarief voor klanten die hun facturen te laat betalen, bedraagt thans 8%. Wil dat zeggen dat slechte betalers er nu goedkoper van afkomen? Meer...

HET KAN OOK U OVERKOMEN - ALGEMENE VOORWAARDEN

Nieuwe verkoopvoorwaarden niet geldig?

Onlangs werd er een gsm-operator teruggefloten omdat hij zich in een clausule het recht voorbehield om te allen tijde zijn algemene voorwaarden te wijzigen. Mag u niet zomaar uw voorwaarden wijzigen? Hoe pakt u dat correct aan? Meer...

CONTRACT - BETALINGSVOORWAARDEN

Hoeveel voorschot mag hij vragen?

U wilt een nieuwe keuken laten plaatsen en bij de opmaak van de offerte komt uw leverancier-aannemer ineens op de proppen met een te betalen voorschot van zomaar eventjes 30%. Kan dat zomaar? Is dat niet beperkt tot 15%? Meer...

HET KAN OOK U OVERKOMEN - FACTUURVOORWAARDEN

Onze rechtbanken toch niet bevoegd?

Uw collega had een slechte betaler in Duitsland. In zijn factuurvoorwaarden stond wel een zgn. bevoegdheidsbeding, maar toch moest hij in Duitsland procederen. Geldt zo’n beding dan niet voor buitenlandse klanten? Meer...

VAN HOREN ZEGGEN - ALGEMENE VOORWAARDEN

Hoezo, mijn schadebeding is niet geldig... ?

Een collega beweerde onlangs dat een forfaitair schadebeding in de algemene voorwaarden niet zomaar geldig is ten aanzien van particuliere klanten. Is dat effectief het geval of moet dat toch wat genuanceerd worden? Meer...

RECHT - FACTUUR

Een rappel kost toch geen € 5?

Voor een factuur die tijdens de vakantie was blijven liggen, krijgt u nu ineens een rappel met de nodige kosten erbij. Kan dat zomaar en kunt ú dat dan ook? Meer...

HANDELSPRAKTIJKEN

Zijn uw algemene voorwaarden in orde?

Zoals we reeds meldden in ons vorige nummer, werd de lijst van de verboden clausules onlangs uitgebreid. Omdat velen ernaar vroegen, gaan we hier nog even verder op in, ook al geldt dit dus alleen bij de verkoop aan particulieren. Meer...
Geactualiseerd op: 18.09.2020

Meer van Indicator