Artikeldatabank

Zoekresultaat: 30 artikel(s) gevonden in het thema: Btw - trefwoord: Aangifte

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BTW - AANGIFTE

Een Excelbestand op Intervat om u te helpen!

BTW - AANGIFTE

Wat met de btw als uw klant niet betaalt?

BTW - VARIA

Huidige stand van uw btw-rekening-courant?

BTW - VARIA

Goed nieuws over de btw-boetes!

Het huidige strenge boetesysteem inzake btw wordt versoepeld, aldus de minister. Goed nieuws dus, maar wat houdt die versoepeling concreet in? Meer...

BTW - AANGIFTE

Jaareinde ideaal om uw btw te optimaliseren?

Tegen het einde van het jaar moet uw btw-tegoed kleiner zijn dan anders om het effectief te kunnen terugvragen. Het jaareinde is daarnaast ook het moment om uw btw-verplichtingen eventueel aan te passen. Even kijken wat van belang is... Meer...

BTW - AANGIFTE

Leveren in december 2015, factuur in januari?

BTW-FACTUUR

Btw-vereenvoudiging op komst!

Vanaf 2016 worden de btw-facturatieregels sterk vereenvoudigd. Wat verandert er precies en wat moet u tegen dan eventueel aanpassen of wijzigen? Meer...

BTW - AANGIFTE

Voor wie zelf zijn btw-aangifte invult...

BTW - AANGIFTE

Overstap naar kwartaalaangiftes nu vóór 15.03!

BTW - AFTREKBAARHEID

Btw-drempel naar € 15.000: onthoud alvast 1 mei!

De fameuze drempel voor zgn. kleine ondernemers wordt vanaf 1 april 2014 dan toch verhoogd, zij het niet naar € 25.000 zoals eerst gezegd, maar naar € 15.000. Wat betekent dat in de praktijk en voor wie is dit vooral van belang? Meer...
Geactualiseerd op: 19.09.2019

Meer van Indicator