Artikeldatabank

Zoekresultaat: 12 artikel(s) gevonden in het thema: Bank - trefwoord: Borgstelling

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BANK - BORGSTELLING

Uitkijken met persoonlijke borgstelling…

Als zaakvoerder stelt u zich beter niet te snel borg voor uw bvba. Gaat die failliet, dan staan ze immers bij u privé aan de deur. In welke mate kunt u de boot afhouden? Wat is daarbij nu, bij het overlopen van uw jaarcijfers, van belang? Meer...

RECHT - BORGSTELLING

Onder borgstelling uit omdat ze ‘kosteloos’ is…

Sinds de regels rond de zgn. kosteloze borgstelling spelen, is een clausule in een contract dat zegt dat iemand zich borg stelt, in bepaalde gevallen niet meer geldig. Waarover gaat dat precies en geldt dat dan ook voor ‘oude’ contracten? Meer...

BANK - BORGSTELLING

Destijds borg gesteld uit sympathie…

Het aantal faillissementen lag in de maand mei spectaculair hoog. Wat als u zich destijds borg gesteld heeft voor een vriend die nu failliet gegaan is? Bent u dan automatisch de sigaar? Een rechter had daar onlangs een klare kijk op… Meer...

BANK - BORGSTELLING

Uw vrouw akkoord met een loonoverdracht aan uw bank

U wilt voor uw zaak een lening aangaan. De bank wil enige zekerheid en verkiest een loonoverdracht met betrekking tot het inkomen van uw vrouw boven een persoonlijke borgstelling. Is dat beter voor u? Wat riskeert u en/of uw vrouw? Meer...

HET KAN OOK U OVERKOMEN - FINANCIEEL

“Die volmacht toch maar omgezet”, meldde de bank…

Een collega had destijds voor zijn investeringskrediet geen echte waarborgen gegeven, maar had gewerkt met een volmacht. De bank bleek die volmacht toch omgezet te hebben. Kan de bank dat zomaar en dan nog op uw kosten? Meer...

BANK - BORGSTELLING

Vlaamse waarborg voor uw bankkrediet…

De gevallen waarin u bij een kredietaanvraag bij de bank een beroep kunt doen op de Vlaamse Waarborgregeling, zijn onlangs opnieuw uitgebreid. Even kijken wat er daarbij voor u van belang is vóór u met uw bankier rond de tafel zit… Meer...

BANK - BORGSTELLING

Gegarandeerd betaald worden kán!

Een buitenlandse leverancier vraagt u om een be­­talingsgarantie te geven via uw bank. Wat is dat precies en kunt u dat dan ook vragen aan úw klanten? Meer...

FINANCIEEL - BORGSTELLING

Banken hebben niet altijd gelijk…

Bij een faillissement kan alleen de zgn. kosteloze borg ‘bevrijd’ worden van de verplichting om de lening verder af te betalen. Voor zaakvoerders-bestuurders is net die kosteloosheid een probleem. Een rechter dacht er onlangs anders over… Meer...

BANK - WAARBORG

Hoe iets negatiefs toch positief is…

U wilt een extra lening aangaan bij de bank, maar u weet dat ze dan weer de nodige waarborgen zullen vragen. Wist u echter dat u dit vaak ook kunt door te ‘beloven om bepaalde zaken niet te doen’, zeker als u in vennootschap zit… ? Meer...

ACTUALITEIT - BORGSTELLING

Persoonlijke borgstelling binnenkort minder erg?

Wie zich persoonlijk borg stelt, zal vanaf 1 december beter beschermd worden indien de borgstelling kosteloos is. Wat houdt dat concreet allemaal in en geldt dit dan ook voor wie zich borg stelt voor zijn vennootschap? Meer...
Geactualiseerd op: 19.09.2019

Meer van Indicator