Aanverwante artikels

Zoekresultaat: 10 artikel(s)

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

VERZEKERINGEN - EXTRALEGAAL PENSIOEN

Wat met uw aanvullend pensioen in deze moeilijke tijden?

Door de coronacrisis is de omzet van uw zaak of vennootschap gedaald. Om niet in liquiditeitsproblemen te komen, zou u uw VAPZ- of groepsverzekeringspremie even niet meer willen betalen. Kan dat en waar moet u dan allemaal op letten? Meer...

VERZEKERINGEN - GROEPSVERZEKERING

Een VAPZ naast uw groepsverzekering, doen of niet?

Op 06.12.2018 verscheen de circulaire met de voor 2018 maximaal aftrekbare VAPZ-premie. Hoe zit dat nu eigenlijk weer, zo’n VAPZ? Kunt u die ook afsluiten als u al een groepsverzekering via uw bvba heeft en wat zijn dan de gevolgen? Meer...

SOCIAAL STATUUT ZELFSTANDIGE - PENSIOEN

U dacht méér extrawettelijk pensioen te krijgen... !?

Uw extrawettelijk pensioen moet verplicht uitgekeerd worden als u daadwerkelijk met pensioen gaat, maar kennelijk betalen de verzekeraars soms ten onrechte te weinig uit! De zgn. FSMA zette daarom onlangs de puntjes op de i! Meer...

PENSIOEN - AANVULLEND PENSIOEN

POZ is nu wet, dus zeker doen of is er een beter alternatief?

Met de wet van 18.02.2018 is de pensioenovereenkomst voor zelfstandigen zonder vennootschap een feit! Is dat dan fiscaal de beste manier om uw pensioenspaarpotje op te bouwen of blijft het VAPZ nog steeds de beste keuze? Meer...

VERZEKERINGEN - GROEPSVERZEKERING

Premies na pensioenleeftijd ook nog aftrekbaar?

Stel, u heeft een bvba en u wilt op de pensioenleeftijd nog niet meteen stoppen met werken. Als u uw groepsverzekering verder laat lopen, kunnen de premies die dan nog gestort worden fiscaal aftrekbaar zijn? Een recent vonnis licht toe... Meer...

EXTRALEGAAL PENSIOEN

Van groepsverzekering naar ‘Arcopar-bis’?

Sinds 1 januari 2016 gelden er nieuwe verstrengde regels met betrekking tot de uitkering van een groepsverzekering of VAPZ. De uitbetaling daarvan wordt nl. sterk aan banden gelegd. Wat betekent dat nu concreet in de praktijk? Meer...

VAPZ

Nog een ‘geniepige belastingverhoging’?

VENNOOTSCHAP - EXTRALEGAAL PENSIOEN

Weldra verscherpte controle 80% mogelijk

SOCIAAL STATUUT ZELFSTANDIGE - VRIJ AANVULLEND PENSIOEN

Nú is het moment om aan uw VAPZ te denken!

Heeft u nog geen VAPZ of vrij aanvullend pensioen, dan is het nu tegen het jaareinde hét moment om daarmee te starten. Heeft u wél al een VAPZ, dan heeft ook ú er alle belang bij om daar nu even bij stil te staan... Meer...

ACTUALITEIT - PENSIOEN

Is uw pensioenspaarfonds of uw VAP nu minder waard?

Door de financiële malaise is de waarde van de meeste aandelen op jaarbasis met meer dan 30% gedaald. Welke gevolgen heeft dit voor uw pensioensparen, uw VAP en/of uw groepsverzekering en wat doet u dan het beste? Meer...
Geactualiseerd op: 10.07.2020

Meer van Indicator